• HISTORIA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie historia (dziedzina nauk humanistycznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MECHANICZNA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI BIOLOGICZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki biologiczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (dziedzina nauk społecznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika (dziedzina nauk społecznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia (dziedzina nauk społecznych).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

 • SZTUKI MUZYCZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne (dziedzina sztuki).

  Limit miejsc: 2

  Stypendium doktoranckie otrzymują wszyscy doktoranci nieposiadający stopnia doktora.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)