Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

ul. Katowicka 89, 

45-061 Opole,

tel. +48 77 452 74 60,

+48 77 452 74 69,

e-mail: politologia@uni.opole.pl

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Opolski

ul. Katowicka 89, 

45-061 Opole,

tel. +48 77 452 74 60,

+48 77 452 74 69,

e-mail: politologia@uni.opole.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo Międzynarodowe przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z pracą w sektorze bezpieczeństwa. Autorski program studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, służbach, jak również w sektorze prywatnym realizującym zadania w sektorze bezpieczeństwa.

  Pomysł i idea przewodnia kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe. Duży nacisk w programie studiów kładziemy na przygotowanie umiejętności praktycznych. Dlatego w gronie wykładowców znajdą się dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo. Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego (100.uni.opole.pl), gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca, na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały” (radiosygnaly.pl). Opiekę zapewnią im dziennikarze Radia Opole. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie „Gazeta Studencka” (gs.uni.opole.pl). W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy m.in. z redakcjami „Nowa Trybuna Opolska”, „Polska Gazeta Wrocławska”, Radio Opole, TVP Info Opole, oraz największym portalem dziennikarstwa obywatelskiego – Wiadomości24.pl.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Politologia
  Studenci politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej oraz uwarunkowań współczesnej polityki. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w UO jako fundament wykształcenia politologicznego, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych politologii (historia polityczna XX w., socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat). Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia politologicznego jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz na studiach drugiego stopnia (magisterskich), stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemu politycznego RP, mechanizmów rządzących rywalizacją polityczną na poziomie centralnym i lokalnym, zasad współczesnej demokracji, działalności partii politycznych. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. Umiejętności takich jak: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych, czy kształtowanie wizerunku politycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIC RELATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Public Relations przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z budowaniem polityki komunikacyjnej i wizerunkowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

  Pomysł i idea przewodnia nowego kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób budować relacje PR w organizacji i jej otoczeniu (m.in. poprzez relacje z mediami, wewnętrzny PR, branding, PR w nowych mediach, etc.).

  Absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia pracy w mediach, agencjach reklamy i biznesie, gdzie kreatywność i twórczość jest obowiązkowym elementem codziennej egzystencji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Public relations brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Public relations jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Stosunki międzynarodowe
  Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia polityczna XX w., socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat). Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i polityki zagranicznej poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, zasad współczesnej demokracji, działalności instytucji międzynarodowych. Znajomość teorii i praktyki polityki zagranicznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych występujących na arenie międzynarodowej. W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do przyszłej pracy w instytucjach międzynarodowych bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów przewidziano trzykrotnie większą liczbę godzin na naukę dwóch języków obcych oraz wymóg uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC. Ponadto zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w język angielskim i niemieckim.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, dlatego ogólnym celem kształcenia realizowanym na tym kierunku jest nabycie przez studenta przede wszystkim wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

  W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy w październiku 2018 roku dwa moduły specjalistyczne:

  • rozwoju umiejętności interpersonalnych;
  • rozwoju umiejętności współpracy w grupie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)