ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

ul. Pomorska 46/48 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10

fax. (042) 665 57 11

www.wnow.uni.lodz.pl

rekrutacja.wnow.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika

  Student PEDAGOGIKI poznaje uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.).

  Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  Studia na PEDAGOGICE są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe. Także dla tych, którzy wciąż poszukują swojej życiowej drogi. Na tym kierunku można bowiem poznać podstawy psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii (na studiach drugiego stopnia) i logiki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
  • Edukacja przez sztukę

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
  • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
  • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
  • Język obcy
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
   

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek studiów, którego celem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

  Celem kształcenia na kierunku PPiW jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

  Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka, historia, WOS, geografia
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia                                           

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PEDAGOGIKA SPORTU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika sportu
  Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPORTU w wymiarze teoretycznym i praktycznym odnoszą się do wspomagania działań edukacyjnych i wychowawczych osób uczestniczących w treningu sportowym, rekreacyjnych formach aktywności fizycznej oraz zajęciach terapii ruchowej niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKI SPORTU uzyskuje kompetencje trenera i animatora czasu wolnego zdolnego do samodzielnej realizacji zadań w zakresie treningu sportowego, zajęć rekreacji i terapii ruchowej wraz z metodami promującymi zdrowy i aktywny styl życia wśród osób w różnym wieku

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika sportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia

  Jednolite studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają dziesięć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

  Zasadnicze cele kształcenia:

  • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
  • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych;
  • wykształcenie umiejętności konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań;
  • wykształcenie postaw zakładających działanie zawodowe zgodne z kodeksem etycznym psychologa;
  • wykształcenie postawy ciągłego rozwoju i dokształcania się w toku rozwoju zawodowego.

  Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych i szkół doktorskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia rodziny i bliskich związków
  • Psychologia zdrowia i kliniczna
  • Psychologia biznesu i kariery

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                             

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (12)

Wiki Ocena

uwaga -nie mogę się dogadać z dziekanatem,pracownicy bardzo obojętni ,brak pomocy tzw. ludzkiego podejścia do studenta -TOTALNA ZLEWKA

Wiki Ocena

uwaga -nie mogę się dogadać z dziekanatem,pracownicy bardzo obojętni ,brak pomocy tzw. ludzkiego podejścia do studenta -TOTALNA ZLEWKA

Werka Ocena

Polecam Psychologię- specjalizacja Psychologia Kliniczna !

Iza Ocena

Moim zdaniem pedagog ma duże możliwości, ale tylko i wyłącznie jak wspomoże się dodatkowymi kursami czy studiami podyplomowymi. Konkurencja jest bardzo duża dlatego warto cały czas się dokształcać, nawet jeżeli taką prace się już znalazło. Wiem to po sobie...ale jest to bardzo satysfakcjonujący zawód.

Dara Ocena

Jestem na 4 roku i dużo osób z mojej grupy pracuje już w zawodzie. Pracy dla pedagogów jest dużo, tylko trzeba chcieć :)

Ania Ocena

jestem na pierwszym roku, drugiego stopnia na Pedagogice i żałuje, że nie zaczęłam tych studiów od 1 stopnia. Studiowałam na innym kierunku i to był mój błąd widząc jaką wiedzę prezentują studenci, którzy są tu od licencjatu. Mimo, że mam braki to jestem zadowolona

Aneta J Ocena

Studiuje Pedagogikę i polecam ze względu na ćwiczenia, które na prawdę dają dużą możliwość poznania pracy z człowiekiem. Wykłady wiadomo nie wszystkie, ale zdarzają się ciekawe, a przede wszystkim przydatne

Karina Ocena

Przede wszystkim są to kierunki dla osób, które interesuje człowiek i cała wiedza z nim związana. Tutaj głównie liczą się praktyki. Moim zdanie to głównie ona dają pogląd na pracę pedagoga czy psychologa

kasia Ocena

To nie są studia dla każdego, dlatego że część wiedzy płynie z własnych obserwacji a nie wyłącznie z przeczytanych podręczników. Pedagogika to kierunek wymagający, ale dający dużo satysfakcji. To studia dla ludzi wrażliwych, otwartych i co bardzo ważne, cierpliwych. Wybrałam ten kierunek, bo chcę po prostu pomagać innym.

Patrycja Ocena

Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej

Tomek Ocena

Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

kk Ocena

Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.