Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Studia I stopnia
  Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy licencjackiej.

  Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów obejmujące większość dyscyplin sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, projektowanie graficzne, fotografię, multimedia, intermedia.

  Uzupełnia je wiedza z zakresu historii i teorii sztuki, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki, pozwalająca na projektowanie i realizację działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki: organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i konkursów.

  Studia II stopnia

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

  Studia skierowane do absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia oraz do absolwentów wszystkich kierunków studiów plastycznych - licencjackich lub magisterskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rzeźba i formy przestrzenne
  • Grafika
  • Malarstwo
  • Fotografia
  • Intermedia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rzeźba i formy przestrzenne
  • Arteterapia

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

  • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
  • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

  Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia I stopnia
  Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna.
  Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.
  Studia II stopnia
  Studia magisterskie o profilu muzyczno-edukacyjnym kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty z zakresu wybranej specjalizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyka sakralna
  • Muzykoterapia
  • Prowadzenie zespołów

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. słuchu muzycznego,
  2. prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),
  3. predyspozycji manualnych.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest sprawdzian ze słuchu muzycznego oraz egzaminu praktycznego.
   

 • GRAFIKA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Grafika
  Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku grafika trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.
  Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika niezależnie od specjalności posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop i Illustrator, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki na strony internetowe, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej.
  Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika warsztatowa
  • Grafika projektowa

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Grafika warsztatowa
  • Grafika projektowa
  • Sztuka mediów cyfrowych

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika brany pod uwagę jest wynik egzaminu z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   

 • GRAPHIC ARTS Stopień: II REKRUTACJA

  Master's degree studies in graphic arts are dedicated to undergraduates or graduates of all artistic faculties, for example Fine Arts, Graphic Design, Painting, Art Education etc. Our practical courses are based on study of traditional graphic techniques, painting and drawing as well as the newest digital technologies and multimedia solutions.

  Graphic design course units are conducted in a workshop format with use of Adobe applications. There are: Digital Picture Editing, Web Design, Multimedia, Illustration, Advertising Photography. During four semesters students have the possibility to learn different techniques of Printmaking: Intaglio (etching, aquatint, soft ground, drypoint), Relief Printing (linocut), Silkscreen and Experimental Printmaking.

  The artistic master’s diploma is realized in Printmaking Speciality or Graphic Design Speciality. Diploma is a set of works in a chosen technique, presented in a diploma exhibition.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

  1. The program is addressed to candidates holding Bachelor degree in Arts or Arts-related fields.

  2. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents up to the exhaustion of available places.

  3. Applicants need to submit their artistic portfolio for consideration in the admissions process to be reviewed by the departmental faculty.

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Jazz i muzyka estradowa

  Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
   1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
   2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
  2. słuchu muzycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

  a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),

  b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).

  Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.

  2. słuchu muzycznego.

  Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt.

  Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów, nie  będą  dopuszczeni  do dalszego  postępowania kwalifikacyjnego. 

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Malarstwo
  Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

  Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji jak malarstwo cyfrowe, intermedia, mural, eko-art.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Sztuka obrazu
  • Malarstwo użytkowe

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (8)

Boguś Ocena

Jest to wydział na uniwersytecie, a nie samodzielna uczelnia artystyczna, a jednak absolwenci odnoszą sukcesy, pracuje tam też kilku artystów znanych nie tylko w Lublinie:D Podobały mi się studia, bo panowała fajna luźna atmosfera, większość pracowników było ok, w typie artystów, a nie profesorskich dęciaków. Traktowano nas po koleżeńsku. No chyba, że ktoś lubi żeby mu mówić jak żyć, to lepiej niech idzie na inne studia

Katarzyna Ocena

Atmosferę tworzą ludzie i to jest plusem na tych studiach. Uczymy się wyrażania swojej kreatywności. Indywidualność mogłaby być jednak bardziej wspierana. Są duże ograniczenia w postaci kiepskiej infrastruktury i mizernych warunków kształcenia. Sale ciemne, ciasnota, graciarnia zamiast użytecznych sprzętów. Przydalby się nowy budynek i firma sprzątająca do zrobienia porządku.

Marta Ocena

Fajne studia, ale warunki dla studentów marne. Duch przeszłości straszy po kątach. Przydałoby się więcej inwestycji i zadbania o teren wokół Wydziału.

dorota Ocena

W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się połączenie historii ze współczesnością. Poznajemy przeszłość, by lepiej odnaleźć się w teraźniejszości.

julia Ocena

Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji.

ewelina Ocena

Muzyka łagodzi obyczaje i na UMCS wiedzą o tym najlepiej. Rozwijam swoje umiejętności muzyczne, ale co ważne, nie tylko dla samej siebie, ale także dla innych. Uczę się, by potem zdobytą wiedzę przekazać innym, coś im pokazać, zaproponować, pobudzić do działania.

magda Ocena

Studia na tym kierunku to coś wyjątkowego, ponieważ rozwijamy swoje pasje i zdolności, a także uczymy się zarażać nią innych, tych, którzy tego potrzebują i którym działania artystyczne mogą pomóc. To niesamowita sprawa.

Ania Ocena

Duże możliwości rozwoju, Panie z Dziekanatu też całkiem przyjemne ;]