ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I ANIMACJĄ CZYTELNICTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w bibliotece szkolnej i pozaszkolnej, prowadzenia zajęć z zakresu edukacji bibliotecznej, animacji czytelnictwa i informacji naukowej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania biologii w szkolne podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z biologii jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CHEMIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z chemii jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIAGNOZA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I ROZWÓJ KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają szansę zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach szkoleniowych, agencjach pośrednictwa pracy, działach ds. personalnych, działach ds. szkoleń i rozwoju kadr.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad-przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EDUKACJA, WSPOMAGANIE I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym szczególnie osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i wspomagającym oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Etyka dla nauczycieli” powstały jako odpowiedź na planowane przez ministerstwo wprowadzenie jako obowiązkowych lekcji etyki w szkole. Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z etyki jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania fizyki na szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z fizyki jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z geografii jako kolejnego przedmiotu.

  Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień geografii, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GERONTOLOGIA I GERIATRYCZNA OPIEKA KOORDYNOWANA Z ELEMENTAMI E-MEDYCYNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu gerontologii oraz geriatrycznej opieki koordynowanej w pracy z osobami starszymi, seniorami, osobami w podeszłym wieku. Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z oceną zdrowia seniora, pracy z problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi – osób w podeszłym wieku, tworzenia bezpiecznej przestrzeni codziennego funkcjonowania seniorów oraz prowadzenia działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób starszych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HISTORIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z historii jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania informatyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z informatyki jako kolejnego przedmiotu. Słuchacz zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień informatyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym.

  Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej słuchacz uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej są formą kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Oferowana w ramach współpracy obu instytucji forma doskonalenia zawodowego ma na celu podnoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumianymi dysfunkcjami integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK POLSKI DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako kolejnego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOMPETENCJE TRENERSKIE Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI - EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu kompetencji trenerskich z elementami andragogiki. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji osób dorosłych. Pozna różnice i podobieństwa pomiędzy edukacją dzieci i edukacją dorosłych oraz efektywne sposoby pracy z osobami dorosłymi w zakresie edukacji poza formalnej. Uzyskane kompetencje pozwolą na samodzielne projektowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do dorosłych, w szczególności do pracowników systemu oświaty.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach terapeutycznych i innych placówkach, w których prowadzona jest działalność logopedyczna. Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MATEMATYKA STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Matematyka studia przygotowują merytorycznie i praktycznie uczestników do nauczania matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Celem jest nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z matematyki jako kolejnego przedmiotu.

  Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień matematyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDYCZNY TRENER PERSONALNY

  Rekrutacja

  Studia na kierunku medyczny trener personalny umożliwiają wielotorowy rozwój i dają szansę skupienia się na aspekcie treningu medycznego/fizjoterapii, pójścia w kierunku dietetyki albo zastania specjalistą do spraw przygotowania motorycznego.
  Słuchacz zdobędzie merytoryczną widzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii wysiłku, technik przeprowadzania wybranych ćwiczeń i treningów oraz tworzenia planów treningowych. Ponadto słuchacz nabędzie  umiejętności i kompetencje z zakresu działalności medycznego trenera personalnego, takie jak rehabilitacja pourazowa, odnowa biologiczna czy dietetyka kliniczna.

  Studia podyplomowe współtworzone z kadrą trenerską Mauricz Training Center.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEURODYDAKTYKA W RÓŻNYCH OBSZARACH EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji.

  Pozna najnowsze ustalenia naukowe o neurobiologicznych oraz psychologicznych podstawach uczenia się. Uzyskane kompetencje pozwolą na efektywne planowanie i kierowanie procesem uczenia się podopiecznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy jako neurologopeda w takich placówkach, jak: placówki systemu ochrony zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, neonatologii), placówki specjalne (np. dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z innymi zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinety neurologopedyczne oraz placówki oświatowe, które zajmują się leczeniem, terapią i edukacją pacjentów z neurologicznymi zaburzeniami mowy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI: NAUCZYCIEL – RODZIC – DZIECKO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym i wspomagającym. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania niepełnosprawności intelektualnej, będzie potrafił pracować z osobami dotkniętymi tą niepełnosprawnością, odpowiednio dobierać metody dydaktyczne i wychowawcze oraz prowadzić zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty. Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, prawa, etyki, zarządzania, marketingu i finansów; rozwinie i wzmocni swoje umiejętności z zakresu zarządzania placówką oświatową, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju pracy placówki edukacyjnej i wychowawczej, kierowania finansami i zasobami placówki oraz realizowania projektów oświatowych. Absolwent będzie miał pogłębione kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, wspierania pracowników oświaty w rozwoju zawodowym oraz pracy z zespołem i w zespole.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z REWALIDACJĄ) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii i metod rewalidacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacz zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy o charakterze resocjalizacyjnym i profilaktycznym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących tego typu działania, do pracy w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem uzależnień, ośrodkach pomocy rodzinie, w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych, wychowawczych i wspomagających.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z plastyki jako kolejnego przedmiotu.

  Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień plastyki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLASTYKA I TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze mają możliwość pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej: rysunkowej, malarskiej, ceramicznej, graficznej, rzeźbiarskiej, rysunku i dokumentacji technicznej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy, a wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych pozwalają dodatkowo wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Przygotowanie Pedagogiczne jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu lub dziedziny, w zakresie której uczestnicy zdobyli już wcześniej przygotowanie co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z wykorzystaniem psychologii śledczej w obszarach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

  Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające profilowanie, prowadzenie przesłuchań oraz analizowanie zeznań składanych ustnie i pisemnie. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał podstawy profilowania, przyczyny przestępstw, zjawiska związane z psychologią pamięci, zagadnienia psycholingwistyki, kryminologii i kryminalistyki. Będzie przygotowany do podejmowania zadań profilera kryminalnego i udziału do udziału w śledztwach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, zdobyć i udoskonalić umiejętność: nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych; prowadzenia grup socjoterapeutycznych; doskonalenia własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym; posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SURDOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na kierunku Surdopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową i z ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SURDOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów na kierunku Surdopedagogika jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową i z ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ I WZROKOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, rewalidacyjnej i wspomagającej osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz osoby z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego oraz do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją i niepełnosprawnością słuchową oraz z dysfunkcją i niepełnosprawnością wzrokową i z ich rodzinami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

  Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień techniki, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, a tym samym absolwenci tych studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych, placówkach oświatowych (w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych) itp., posiadających kwalifikacje do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności oraz wczesnej pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji europejskiej. W trakcie realizowanego programu kształcenia słuchacze poruszać się w będą w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Posiądą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu, co ułatwi im komunikację na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja studiów, uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa i rodziny, zachęca do własnych, twórczych poszukiwań i do kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych; zawiera treści z zakresu rozmaitych dyscyplin wiedzy, oscylujących wokół zagadnień współczesnej rodziny. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z techniki jako kolejnego przedmiotu.

  Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień wychowania fizycznego, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji managerskich w obszarze bezpieczeństwa w organizacjach, zarówno sektora publicznego jak i komercyjnego. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, zarówno w odniesieniu do zatrudniania pracowników na średnim i wyższym poziomie kierowniczym, jaki i potwierdzania posiadanych już kompetencji przez osoby je piastujące.

  Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa, a także kompetencje miękkie w niezbędnym zakresie do pełnienia obowiązków zawodowych, w tym negocjacji, komunikacji i prowadzenia szkoleń.

  Dodatkowym atutem kierunku jest przygotowanie do zdobycia uprawnień audytora wiodącego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji (10h – kurs po zakończeniu kierunku).

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Asia Ocena odpowiedz

Polecam

Eliza Ocena odpowiedz

Robiłam tu jedną podyplomówkę ponad rok temu i nie było źle. Teraz jestem na drugich studiach podyplomowych, tym razem na WSKZ-ecie i mam porównanie. Z tych dwóch myslę, że wygrywa WSKZ. Bezsprzecznymi plusami są materiały na wysokim poziomie, pełna forma zdalna i to co mnie najbardziej zaskoczyło to jakość kontaktu z dziekanatem i prowadzącymi. Nigdy nie miałam do czynienia z tak szybką i miłą obsługą

Daniel Ocena odpowiedz

Szczerze polecam uczelnię SSWCB w Szczecinie. Zapał i otwartość prowadzących zajęcia sprawia, że zajęcia są przyjemne, miło się w nich uczestniczy. Super kontakt w każdej sprawie. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób, wykładowcy stawiają na wiedzę przydatną w praktyce. Na uczelni panuje miła atmosfera, wykładowcy również zawsze są pomocni. Bez żadnych zastrzeżeń polecam!

Lidia Perek Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia. Duży szacunek dla studentów. Wszyscy z zaangażowaniem wykonują swoją pracę, można się naprawdę wiele nauczyć. Szczególne podziękowania dla Pań z administracji- wysoka kultura i wielkie serce.

Dorota Dudyńska-Winiarska Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia na którejkolwiek studiowałam.Student niczym nie musi się martwić.Pani (dane osobowe usunięte przez administratora) oraz Pani (dane osobowe usunięte przez administratora) zawsze służą pomocą i są przesympatyczne :) Jeśli szukasz studiów podyplomowych, to ta uczelnia jest najlepszym wyborem:)