BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
  Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

  Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

  Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

  Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

  Uniwersytet Opolski

  Uniwersytet Opolski

  Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe

  Studia na kierunku biologia dla nauczycieli to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

  Studia na kierunku biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów zjazdy, online
  Poziom studiów studia podyplomowe

  Uczelnie

  Studia na kierunku biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe - uczelnie >

  Studia skierowane są do osób, które mają już przygotowanie pedagogiczne oraz pracują w zawodzie nauczyciela i chcą zwiększyć swoją wiedzę, oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii oraz przygotowanie do prowadzenia drugiego przedmiotu.

  JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

  W rekrutacji na kierunek biologia dla nauczycieli może wziąć udział każdy, kto ukończył studia pedagogiczne i ma przygotowanie pedagogiczne. Po spełnieniu wymogów wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami np. czesnym. Kandydaci mogą być akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń. W grupach może obowiązywać limit miejsc. Warto więc wcześniej zainteresować się harmonogramem rekrutacji.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

  Kierunek biologia dla nauczycieli realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i ćwiczeniach, podczas których trenują umiejętności praktyczne. Wśród kadry wykładowczej mogą się znaleźć wykwalifikowani pracownicy akademiccy uczelni. W programie mogą być przewidziane także praktyki zawodowe, które muszą odbyć studenci, żeby otrzymać odpowiednie kwalifikacje. Postępy w nauce mogą być oceniane na podstawie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Liczyć może się również obecność i aktywność na zajęciach. Studia kończą się zwykle egzaminem lub obroną samodzielnie wykonanej pracy dyplomowej.

   

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku biologia dla nauczycieli możemy podzielić na:

  1. Typ

   

  2. Tryb:

   

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Studenci kierunku biologia dla nauczycieli zdobywają merytoryczną i praktyczną wiedzę niezbędną do nauczania dodatkowego przedmiotu. Mogą zapoznać się z metodami skutecznego przekazywania informacji i motywowania uczniów. Przygotowują się również do pracy z różnymi grupami wiekowymi – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mogą także zapoznać się z etycznymi aspektami edukacji i podejścia do wychowanków. Słuchacze uczą się często prowadzenia zajęć laboratoryjnych, umożliwiających praktyczne zastosowanie zdobywanej przez uczniów wiedzy.

  Przedmioty, które mogą się pojawić w programie kierunku biologia dla nauczycieli, to np.:

  • dydaktyka nauczania biologii
  • biochemia
  • fizjologia roślin i zwierząt

  Studenci zdobywają także bardziej szczegółową wiedzę z biologii, zawartą w obowiązującej podstawie programowej. Mogą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z komórkami, botaniką czy fizjologią roślin. Otrzymują także zwykle wiedzę z zakresu zoologii i genetyki. Mogą nauczyć się podstaw anatomii człowieka i opowiadać o niej w sposób przystępny dla uczniów. W trakcie studiów słuchacze mają często okazję dowiedzieć się, czym jest ekologia i jak dbać o środowisko naturalne.

  ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

  Studia na kierunku biologia dla nauczycieli trwają przeważnie 1,5 roku (studia podyplomowe).

  JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

  Absolwenci kierunku biologia dla nauczycieli mają umiejętności niezbędne do przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży. Mogą zostać zatrudnieni w placówkach oświatowych, takich jak m.in. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom mogą nauczać biologii z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod edukacji. Absolwenci są również przygotowani do wspierania uczniów w szkole oraz zachęcania ich do rozwijania swoich zainteresowań. Mogą także prowadzić inne zajęcia związane z tematyką przyrodniczą czy ekologiczną.

  Możliwości zatrudnienia po kierunku biologia dla nauczycieli to m.in.:

  • nauczyciel biologii

  Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)