BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe

Studia na kierunku biologia dla nauczycieli to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

Studia na kierunku biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy, online
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są do osób, które mają już przygotowanie pedagogiczne oraz pracują w zawodzie nauczyciela i chcą zwiększyć swoją wiedzę, oraz zdobyć nowe kwalifikacje.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii oraz przygotowanie do prowadzenia drugiego przedmiotu.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W rekrutacji na kierunek biologia dla nauczycieli może wziąć udział każdy, kto ukończył studia pedagogiczne i ma przygotowanie pedagogiczne. Po spełnieniu wymogów wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami np. czesnym. Kandydaci mogą być akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń. W grupach może obowiązywać limit miejsc. Warto więc wcześniej zainteresować się harmonogramem rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

Kierunek biologia dla nauczycieli realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i ćwiczeniach, podczas których trenują umiejętności praktyczne. Wśród kadry wykładowczej mogą się znaleźć wykwalifikowani pracownicy akademiccy uczelni. W programie mogą być przewidziane także praktyki zawodowe, które muszą odbyć studenci, żeby otrzymać odpowiednie kwalifikacje. Postępy w nauce mogą być oceniane na podstawie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Liczyć może się również obecność i aktywność na zajęciach. Studia kończą się zwykle egzaminem lub obroną samodzielnie wykonanej pracy dyplomowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia dla nauczycieli możemy podzielić na:

1. Typ

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku biologia dla nauczycieli zdobywają merytoryczną i praktyczną wiedzę niezbędną do nauczania dodatkowego przedmiotu. Mogą zapoznać się z metodami skutecznego przekazywania informacji i motywowania uczniów. Przygotowują się również do pracy z różnymi grupami wiekowymi – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mogą także zapoznać się z etycznymi aspektami edukacji i podejścia do wychowanków. Słuchacze uczą się często prowadzenia zajęć laboratoryjnych, umożliwiających praktyczne zastosowanie zdobywanej przez uczniów wiedzy.

Przedmioty, które mogą się pojawić w programie kierunku biologia dla nauczycieli, to np.:

  • dydaktyka nauczania biologii
  • biochemia
  • fizjologia roślin i zwierząt

Studenci zdobywają także bardziej szczegółową wiedzę z biologii, zawartą w obowiązującej podstawie programowej. Mogą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z komórkami, botaniką czy fizjologią roślin. Otrzymują także zwykle wiedzę z zakresu zoologii i genetyki. Mogą nauczyć się podstaw anatomii człowieka i opowiadać o niej w sposób przystępny dla uczniów. W trakcie studiów słuchacze mają często okazję dowiedzieć się, czym jest ekologia i jak dbać o środowisko naturalne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

Studia na kierunku biologia dla nauczycieli trwają przeważnie 1,5 roku (studia podyplomowe).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI?

Absolwenci kierunku biologia dla nauczycieli mają umiejętności niezbędne do przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży. Mogą zostać zatrudnieni w placówkach oświatowych, takich jak m.in. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom mogą nauczać biologii z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod edukacji. Absolwenci są również przygotowani do wspierania uczniów w szkole oraz zachęcania ich do rozwijania swoich zainteresowań. Mogą także prowadzić inne zajęcia związane z tematyką przyrodniczą czy ekologiczną.

Możliwości zatrudnienia po kierunku biologia dla nauczycieli to m.in.:

  • nauczyciel biologii

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia