ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

tel. 59 84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
  • Psychopedagogika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Psychopedagogika
  • Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
  • Gerontogogika z terapią zajęciową
  • Pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
  • Psychopedagogika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Psychopedagogika
  • Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
  • Gerontogogika z terapią zajęciową
  • Pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego, jest kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).

              Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  TO SPECJALNOŚĆ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ:

  • poznać kreatywne metody pracy w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym;
  • zdobyć umiejętności w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  • nabyć umiejętności pisania projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków na ich realizację z funduszy unijnych;
  • osiągnąć kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych;
  • zdobyć wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie działalności służb społecznych;
  • cenią pomaganie ludziom, zwłaszcza w przypadkach niewydolności funkcjonowania jednostki i społeczeństwa m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych, z powodu alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu migracji czy uchodźstwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Opinie (0)