Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Dodaj do ulubionych

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, kryminologii, socjologii i prawa.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, WOS.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako pedagodzy szkolni, w zakładach poprawczych czy placówkach wsparcia dziennego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową:

 • język polski,
 • historia,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pomorska w Słupsku

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową:

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową umożliwiają studentom zdobycia m.in. kompetencji diagnostycznych, społecznych i organizacyjnych w zakresie projektowania i realizacji procesu opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji oraz interwencji kryzysowej. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu np. analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznych osób, które podejmują ryzykowne zachowania, przestępczości czy analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Studenci kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą także zdobyć umiejętności dotyczące np. doboru form, technik i metod oddziaływania względem osób, wobec których są wykonywane postępowania w zakresie penitencjarnym i wychowawczo-resocjalizacyjnym. Mogą też nauczyć się, jak diagnozować problemy i podejmować praktyczne działania prewencyjne i resocjalizacyjne wobec dorosłych w placówkach penitencjarnych i obszarach kurateli sądowej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową: procedury w interwencji kryzysowej, metodyka pracy kuratora sądowego, interwencja kryzysowa.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ?

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii czy prawa oraz wiedzy, która dotyczy zachowania się i wychowania człowieka czy psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych.

Kierunki studiów takie jak Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową umożliwiają studentom zdobycie nie tylko wiedzy, ale także umiejętności praktycznych, np. w zakresie samodzielnego konstruowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ?

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach poprawczych, sądach, zakładach karnych i aresztach śledczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Mogą też znaleźć zatrudnienie w placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalizacyjnych czy szkołach i instytucjach samorządowych albo państwowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową:

 • zakłady poprawcze,
 • sądy,
 • zakłady karne,
 • areszty śledcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • placówki socjalizacyjne,
 • szkoły,
 • pedagog szkolny,
 • instytucje samorządowe albo państwowe.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu