Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Uczelnie, gdzie pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, kryminologii, socjologii i prawa.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, WOS, historia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako pedagodzy szkolni, w zakładach poprawczych czy placówkach wsparcia dziennego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową:

 • język polski,
 • WOS,
 • historia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową:

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową umożliwiają studentom zdobycia m.in. kompetencji diagnostycznych, społecznych i organizacyjnych w zakresie projektowania i realizacji procesu opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji oraz interwencji kryzysowej. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu np. analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznych osób, które podejmują ryzykowne zachowania, przestępczości czy analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym.

Studenci kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową mogą także zdobyć umiejętności dotyczące np. doboru form, technik i metod oddziaływania względem osób, wobec których są wykonywane postępowania w zakresie penitencjarnym i wychowawczo-resocjalizacyjnym. Mogą też nauczyć się, jak diagnozować problemy i podejmować praktyczne działania prewencyjne i resocjalizacyjne wobec dorosłych w placówkach penitencjarnych i obszarach kurateli sądowej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową: procedury w interwencji kryzysowej, metodyka pracy kuratora sądowego, interwencja kryzysowa.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ?

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii czy prawa oraz wiedzy, która dotyczy zachowania się i wychowania człowieka czy psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych.

Kierunki studiów takie jak Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową umożliwiają studentom zdobycie nie tylko wiedzy, ale także umiejętności praktycznych, np. w zakresie samodzielnego konstruowania programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ?

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach poprawczych, sądach, zakładach karnych i aresztach śledczych czy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Mogą też znaleźć zatrudnienie w placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalizacyjnych czy szkołach i instytucjach samorządowych albo państwowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową:

 • zakłady poprawcze,
 • sądy,
 • zakłady karne,
 • areszty śledcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • placówki socjalizacyjne,
 • szkoły,
 • pedagog szkolny,
 • instytucje samorządowe albo państwowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (0)