ul. Konarskiego 22B

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 2216

fizyka.techniczna@polsl.pl

https://fizyka.polsl.pl/index.php/pl/

ul. Konarskiego 22B

44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237 2216

fizyka.techniczna@polsl.pl

https://fizyka.polsl.pl/index.php/pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów fizyka techniczna

  Specjalnie dla osób kreatywnych, chcących dogłębnie zrozumieć naturę otaczającego świata, ale i również zainteresowanych szybkim znalezieniem pracy w przemyśle zaawansowanych technologii wspomaganych komputerowo oraz rozwiązaniami z zakresu robotyki, oferujemy studia stacjonarne I stopnia, siedmio-semestralne, na kierunku Fizyka Techniczna. Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku, które współpracują z nami w procesie dydaktycznym.

  Studia posiadają profil praktyczny, który jest współtworzony z przedstawicielami przemysłu. Utworzenie kierunku kształcenia Fizyka Techniczna o profilu praktycznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony firm działających w branży zaawansowanych technologii na Śląsku, które współpracują z nami w procesie dydaktycznym.

  Zapewniamy min. 6 miesięcy praktyk, które można zrealizować w naszych firmach partnerskich. Współpracujemy z ponad 30 przedsiębiorstwami ze Śląska i okolic. Kierunek fizyka techniczna jest prowadzony w Instytucie Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznym, mającym swoją siedzibę w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stanisława Konarskiego 22B w Gliwicach.

  Jako główne ścieżki kariery zawodowej koncentrujemy się na przygotowaniu osób do pracy w zakresie zaawansowanych technologii związanych z techniką próżniową, robotyką i automatyką oraz projektowaniem i analizą misji kosmicznych (przedmioty prowadzone w j. angielskim; Mission Analysis, Attitude and Orbit Control Systems, Spacecraft Design, System Engineering for Aerospace).

  Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo‐badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przemysłowych, przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej, w firmach zajmujących się automatyzacją procesów, w firmach analityczno-konsultingowych oraz w ośrodkach obliczeniowych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA I GEOLOGIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gliwicach - Politechnika Śląska w Gliwicach - kierunek studiów geoinformatyka i geologia środowiska

  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska są studiami siedmiosemestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera Geoinformatyki i Geologii Środowiska w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

  Nowatorska koncepcja kształcenia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska dzięki zwiększeniu udziału zajęć obieralnych i projektowych daje niepowtarzalną możliwość wyboru własnej ścieżki edukacji. Można tak pokierować swoimi wyborami aby najlepiej wykorzystać własne umiejętności a później doskonale znaleźć się na rynku pracy. Taki elastycznie skonstruowany program studiów daje także możliwość wyjazdów na staże krajowe i zagraniczne, można też realizować się w naszych kołach naukowych.

  Kładziemy nacisk na kształcenie świadomych inżynierów, posiadających wiedzę z nauk o Ziemi i środowisku, oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień inżynierskich, zdolnych do podejmowania wyzwań oraz rozwiązywania problemów na rzecz środowiska nowoczesnymi metodami informatycznymi. Absolwent zna metody badań i pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz ich cyfrowej archiwizacji. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych.

  Profesjonalne i praktyczne wykształcenie informatyczne w rzeczywisty sposób zapewnia wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

  Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach związanych z ochroną środowiska, jako programiści i użytkownicy baz danych, projektanci i użytkownicy GIS, w przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych także w instytutach naukowo – badawczych korzystających z przetwarzania danych geo-przestrzennych oraz w jednostkach administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Facebook

  Film

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (0)