Geoinformatyka

Geoinformatyka

Studia na kierunku geoinformatyka możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geoinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Geoinformatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformatyka

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Geoinformatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformatyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Geoinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Geoinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geoinformatyka stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Geoinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformatyka

Uczelnie, gdzie geoinformatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Pokaż więcej
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Geodezja i kartografia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia - studia wojskowe

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geoinformacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geoinformacja

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Hydrografia morska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku hydrografia morska

Geoinformatyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku geoinformatyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku geoinformatyka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku geoinformatyka możesz podjąć na 10 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | geoinformatyka - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia geoinformacyjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku geoinformatyka: geologia stosowana, informatyka w geoinżynierii, inżynieria surowców mineralnych, systemy informacji geograficznej.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku geoinformatyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geoinformatyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geoinformatyka - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geoinformatykę

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku zapoznasz się z najnowocześniejszymi systemami informacji geograficznych – nauczysz się jak poprawnie obsługiwać SIG (System Informacji Geograficznej) – w celu efektywnego zbierania oraz analizowania danych geograficznych.

Przedmioty, które znajdą się w Twoim planie zajęć to między innymi geostatystyka, podstaw fotogrametrii, stereoskopia cyfrowa, kartografia tematyczna i cyfrowa redakcja map, metodologia badań geograficznych, i tym podobne.

Przyswoisz też podstawy programowania i algorytmizacji, grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów cyfrowych, geowizualizację z elementami redakcji kartograficznej, teledetekcję. Wiedza teoretyczna będzie sprawdzana regularnie w praktyce pod postacią praktyk, warsztatów czy zajęć terenowych.

Jako absolwent będziesz więc posiadać szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o Ziemi ale i umiejętności praktyczne dotyczące zbierania i analizowania danych geograficznych.

 

W programie studiów na kierunku geoinformatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Algorytmy i struktury danych
 • Algebra liniowa
 • Geozagrożenia
 • Metody numeryczne
 • Bazy danych przestrzennych
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy matematyczne map
 • Logika i etyka
 • Podstawy geodezji
 • Zinformatyzowane systemy katastralne

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • geoinżynierii i hydroinżynierii
 • elektroniki
 • prac pomiarowych
 • pozyskiwania geodanych i hydrodanych
 • zbierania i analizy danych
 • obsługi SIG
 • topografii
 • wizualizacji 3D budynków oraz terenów

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMATYKA?

 

1. Tryb i typ studiów

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku geoinformatyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Jeżeli szukałeś kierunku, który połączy oba Twoje zainteresowania – geografię i informatykę – to właśnie trafiłeś w dobre miejsce! Rozwiązaniem Twoich problemów z wyborem jednej z dziedzin są studia na kierunku geoinformatyka.

Są to studia interdyscyplinarne łączące w sobie więcej obszarów nauki, niż tylko geografię i informatykę. Jest to również geodezja, matematyka, statystyka czy kartografia. Oprócz bycia przedstawicielem umysłów ścisłych, powinieneś odznaczać się bardzo dobrą organizacją i wyobraźnią przestrzenną.

 

3. Gdzie studiować geoinformatykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek geoinformatyka:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geoinformatyka

Absolwent kierunku geoinformatyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • instytucjach ochrony środowiska
 • placówkach odkrywczych w kraju i za granicą
 • firmach geodezyjnych
 • wydawnictwach kartograficznych
 • firmach tworzących mapy do GPS

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geoinformatyka studia niestacjonarne

Geoinformatyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geoinformatyka studia I stopnia

Geoinformatyka studia II stopnia

Geoinformatyka studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geoinformatyka

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki geograficzne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki geograficzne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku geoinformatyka

Miasta, które oferują studia na kierunku Geoinformatyka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)