Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów fizyka techniczna

  Kierunek Fizyka Techniczna to wiedza i praktyka w jednym. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii
  • specjaliści z branży Automotive
  • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych
  • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła
  • inżynierowie procesów technologicznych
  • specjaliści w branży IT

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Optyka okularowa
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optometria
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Optyka okularowa
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Optometria
  • Nanomateriały i nanotechnologie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  Chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości? Wybierz Inżynierię Materiałową! Absolwent tego kierunku uzyska niezbędną wiedzę na temat różnorodnych grup materiałów stosowanych w szeroko rozumianej technice. Pozna podstawowe technologie wytwarzania/przetwarzania materiałów, relacje między ich budową
  i właściwościami oraz metody badań. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi Inżynierii Materiałowej ulepszać materiały będące w jego otoczeniu, opracowywać nowe dla potrzeb rozwijającej się techniki oraz będzie gwarancją znalezienia zatrudnienia.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie niemalże w każdej gałęzi przemysłu (w tym w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały
  • dla elektroniki)
  • placówki naukowo-badawcze, laboratoria, centra diagnostyczne, działy badań i rozwoju, planowania produkcji, kontroli jakości
  • biura konstrukcyjne, firmy usługowe branży technicznej
  • firmy zajmujące się degradacją materiałów, ochroną przed korozją, ochroną środowiska

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały dla medycyny
  • Materiały polimerowe i kompozyty

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty
  • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały dla medycyny
  • Materiały polimerowe i kompozyty

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Materiały metaliczne i ceramiczne
  • Materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty
  • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATERIALS DESIGN AND LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METALURGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów metalurgia

  Kierunek Metalurgia kształci inżynierów dla przemysłu związanego z projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, doborem i wykorzystaniem metali i stopów w różnych gałęziach przemysłu. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu planowania i sterowania produkcją. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy na rzecz zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przemysł metalowy (metalurgia, odlewnictwo, przeróbki plastyczne) mineralny, elektromaszynowy, chemiczny, wydobywczy
  • branża recyklingu
  • energetyka
  • administracja przemysłowa
  • biura consultingowo-projektowe
  • instytucje naukowe

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Odlewnictwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  • Innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie
  • Recykling i ekstrakcja metali

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Odlewnictwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych
  • Innowacje procesowe i produktowe w odlewnictwie
  • Recykling i ekstrakcja metali

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE I LOGISTYKA MATERIAŁÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Projektowanie i logistyka materiałów to kierunek, kształcący inżynierów logistyków przygotowanych do rozwiązywania zagadnień o charakterze multidyscyplinarnym: projektowania nowych i doskonalenia istniejących materiałów inżynierskich, nadzorowania i modyfikowania istniejących systemów produkcyjnych oraz logistycznych, a także zarządzania zasobami i inwestycjami.

  Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy ze względu na istniejące i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej, logistyki, zarządzania i jakości z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku projektowanie i logistyka materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Zakres nauczania przygotowuje inżynierów do rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją, zarządzaniem i eksploatacją systemów wytwarzania, organizacją, logistyką w przedsiębiorstwie, planowaniem rozwoju nowego produktu, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw i organizacji.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
  • stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji oraz przetwórstwie surowców, a także w jednostkach administracji publicznej
  • projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie systemami produkcji
  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Inżynieria produkcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie systemami produkcji
  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Inżynieria produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (12)

inatachan Ocena odpowiedz

Inżynieria Chemiczna I Procesowa. Sama nazwa może trochę odstraszać, ale to naprawdę nić trudnego. Jeżeli szukacie unikalnego zawodu i wykształcenia to wcale się nie zastanawiaj i wpadaj do nas. Mi bardzo się podoba. Ciekawy kierunek.

Truskaweczka Ocena odpowiedz

Jestem po pierwszym roku Inżynieri Materiałowej i jestem bardzo zadowolona. Może jeszcze nie wszystko wiem, ale wiem że: ludzie są w porządku, program jest też ok, sama uczelnia bardzo mi się podoba. Kadra też daje z siebie wszystko. Wrócę za rok z większą ilością informacji.

Sebastian Ocena odpowiedz

Nic dodać- nic ująć. Nie wiem jak na innych kierunkach, ale ja serdecznie polecam Metalurgię. Niby trzeba znać się choć trochę na metalach, ale nawet jeżeli nie znasz to poznasz na pierwszym roku jak ja. Polecam.

Arkadiusz Ocena odpowiedz

Polecam kierunek Zarządzanie I Inżynieria Produkcji. Jestem wdzięczny wykładowcom za dużą dozę cierpliwości, jaką mieli każdego dnia i za to, że mobilizowali i wyjaśniali, w razie potrzeby. Nie taki diabeł straszny. Polecam tym, którzy poważnie chcą podejść do budowania swoich podwalin i fundamentalnej wiedzy.

famil Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem zarządzania i inżynierii produkcji. Bez trudu znalazłem pracę po skończonej nauce. Dostałem ogrom wiedzy, który do dzisiaj stanowi podstawę mojego rozwoju zawodowego. Jeżeli choć trochę interesujecie się tym kierunkiem, to śmiało składajcie papiery. Wasze zainteresowanie zwiększy się z każdym rokiem.

Emil Ocena odpowiedz

Studiowałam Fizykę Techniczną. Mogę w 100%polecić ten kierunek studiów na Politechnice Częstochowskiej. Wykładowcy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. Dobra organizacja studiów, wszystko na czas. W mojej grupie to opinia większości osób.

Domiś Ocena odpowiedz

W końcu skończyłem ! Nie było łatwo, ale i ciężko. Nie ma problemu z pomocą od wykładowców. Wydział dla osób, które mają konkretne plany na przyszłość. Ja jestem zadowolony.

wanda22 Ocena odpowiedz

Kadra bardzo pomocna. Jakąś wiedzę trzeba posiadać udając się na ten wydział, ale wydaje mi się , że każdy, który wybiera jeden z tych kierunków zda go bez problemu. Świetna uczelnia.

STUDENT Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania. Pomocna kadra.

Kasia Ocena odpowiedz

Wysoki poziom nauczania.

Magda Ocena odpowiedz

Bardzo dobry stosunek do studenta

Student Ocena odpowiedz

Bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Wysoki poziom nauczania. Miła i pomocna kadra.