Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19

42-200 Częstochowa

tel. 34 361-38-88 

http://www.wip.pcz.pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Fizyka techniczna
  Specjalność Fizyka komputerowa. Program nauczania w ramach tej specjalności łączy aspekty tradycyjnej fizyki uniwersyteckiej z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu elektroniki, informatyki, budowy systemów komputerowych oraz komputerowego sterowania aparaturą pomiarową i procesami technologicznymi. Wiedza nabyta w trakcie studiów umożliwi Ci samodzielne rozwiązywanie ogólnych problemów fizycznych obejmujących zaawansowane obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych, jak również samodzielne formułowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z wielu dziedzin nauki i techniki.
  Specjalność Inżynieria medyczna. Studiując tę specjalność stwierdzisz, ile to fizyki tkwi w organizmie człowieka oraz urządzeniach terapeutycznych, w tym w układach wspomagających utracone lub upośledzone czynności narządów (krążenie krwi, oddychanie, filtracyjne działanie nerek itp.). Ukończenie tej specjalności i podjęcie pracy w szpitalu lub dobrze wyposażonej przychodni będzie z pewnością dla Ciebie źródłem satysfakcji. Ty będziesz nadzorował i kontrolował działanie aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej, a także dbał o jej właściwe wykorzystanie, a dzięki Twojej pracy lekarz będzie mógł szybciej stawiać właściwe diagnozy i będzie skutecznie leczyć.
  Specjalność Nanomateriały i nanotechnologie. Specjalność kształci inżynierów z najnowszej dziedziny nauki jaką są materiały, w których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami, które dzielą atomy i molekuły tworzące materię. Własności tych  materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródeł silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie tej specjalności zapewni Ci pracę, „kasę” i satysfakcję.
  Specjalność Optyka okularowa. W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania. 
  Specjalność Optometria

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nanomateriały i nanotechnologie
  • Inżynieria medyczna
  • Fizyka komputerowa
  • Optyka okularowa
  • Optometria

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Inżynieria materiałowa
  Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej. Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i inteligentne oraz biomateriały.
  Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku Inżynieria Materiałowa jest więc uniwersalne.
  Studia z tego zakresu na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale mogą przynieść wiele satysfakcji w przyszłej pracy. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle i handlu zagranicznym oraz małych i średnich firmach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce.
  Specjaliści z zakresu inżynierii materiałowej od wielu lat należą do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych, podobnie jak genetycy, informatycy, specjaliści od biotechnologii. Według opinii profesorów M.C Flemingsa ze słynnego Massachusetts Institute of Technology i R.W.Cahna z Cambridge University, zamieszczonej w Acta Materialia w 2000 roku, o przyszłości i rozwoju narodów zadecyduje rozwój trzech dziedzin ? informatyki, biotechnologii i inżynierii materiałowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Metalurgia
  Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu.
  Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.
  Absolwent kierunku Metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska); a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Odlewnictwo
  • Technika cieplna
  • Informatyka stosowana
  • Metalurgia ekstrakcyjna
  • Przeróbka plastyczna materiałów
  • Recykling metali i ochrona środowiska
  • Metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metalurgia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metalurgia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI Stopień: I REKRUTACJA

  Studenci kierunku Technologia szkła i ceramiki zdobędą gruntowną wiedzę materiałoznawczą w stopniu wystarczającym do zrozumienia zjawisk stanowiących podstawę przemysłowych procesów technologicznych. Duży udział w procesie nauczania zajęć laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych w zakładach przemysłowych umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu technologii szkła (produkcja, przetwórstwo, powłoki funkcjonalne) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz zapewnią zdobycie umiejętności badania materiałów w zakresie składu chemicznego, fazowego, mikrostruktury i właściwości.

  Absolwenci po ukończonych studiach I stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim (huty szkła oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem szkła) oraz szeroko rozumianym przemyśle ceramicznym (zakłady ceramiki ogniotrwałej, stołowej, sanitarnej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w tym: cegielnie, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe, zakłady produkujące betony, kruszywa, wyroby silikatowe, materiały izolacyjne).

  Ukończone studia będą predysponować również do podjęcia pracy w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, ochrony przed korozją i ochrony środowiska. Absolwenci sprawdzą się także w laboratoriach, w działach kontroli jakości oraz firmach consultingowych. Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Technologia szkła i ceramiki Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjnej.

  Celem nauczania na studiach I stopnia jest wykształcenie przyszłej kadry inżynierskiej, przygotowanej do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej w zakresie technologii szkła i materiałów ceramicznych z wykorzystaniem znajomości nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych.

  Stałe monitorowanie zgodności z państwowymi ramami kształcenia bazującymi na standardach kształcenia zgodnych z wytycznymi UE oraz wprowadzanie zmian wywołanych potrzebą uaktualniania wiedzy jest związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia Szkła i Ceramiki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Zmieniająca się struktura zatrudnienia generuje nowe potrzeby na rynku pracy. W najbliższej perspektywie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów inżynierów z zakresu logistyki.

  Studia na specjalności zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie dają podstawy teoretyczne i kształcą umiejętności praktyczne w zakresie planowania i zarządzania przepływem materiałów i produktów w sieciach logistycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na posługiwanie się współczesnymi technikami i metodami zarządzania procesami logistycznymi umożliwiającymi racjonalizację systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwach.

  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI

  Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w organizacji, zarządzania jakością, technicznego przygotowania i projektowania nowych systemów produkcyjnych oraz restrukturyzacji istniejących systemów i obiektów technicznych.

  Twoje kwalifikacje zawodowe obejmują wiedze z zakresu współczesnych systemów zarządzania firmą (np. metod planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych – MRPI, MRPII, ERP i inne), opracowania biznesplanu, doboru i kierowania personelem, a także organizację pracy i diagnostykę przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy ekonomicznej i finansowej.

  INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

  Studia na tej specjalności zapewnią ci wysoki poziom wykształcenia inżynierskiego i szanse przynależności do elity zarządzającej techniką i technologią w nowoczesnych zakładach.

  Zdobędziesz umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych oraz wykorzystania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania produkcją. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych jak też w bankach.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI W EKOROZWOJU

  Wiedza zdobywana w trakcie studiów przygotowuje absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska.

  Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do nisko – i bezodpadowych technologii. Studia na tej specjalności to nie tylko nabycie umiejętności w obszarze techniki i technologii, ale również w sferze logistyki i zarządzania produkcją tworzyw metalicznych.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI WYROBÓW WYRABIANYCH PLASTYCZNIE

  W warunkach ostrej konkurencji połączenie umiejętności i wiedzy inżynierskiej ze znajomością podstaw zarządzania, marketingu i logistyki w procesach, pozwoli ci na zdobycie wyższej pozycji na starcie zawodowym.

  Studiując na tej specjalności poznasz najnowszą wiedzę z zakresu przeróbki plastycznej materiałów oraz techniki komputerowe wspomagające projektowanie procesów a także informatyczne systemy zarządzania. Będziesz mógł także doskonalić znajomość specjalistyczego języka obcego.

  INŻYNIERIA PRODUKCJI ODLEWNICZEJ

  Jeśli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem, posiadającym zdolność technicznego eksperymentowania z wykorzystaniem komputerowego programowania badań z zakresu odlewnictwa, wybierz specjalność: Inżynieria Produkcji Odlewniczej.

  Nabędziesz tu przede wszystkim umiejętności projektowania produkcji odlewniczej oraz praktycznej umiejętności wytworzenia odlewu. Jest to oferta profesjonalnego startu w przemyśle dla młodych i energicznych ludzi, którzy nie boją się wyzwań.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
  • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
  • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie
  • Inżynieria produkcji odlewniczej

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, chemia, biologia, technologia informacyjna (informatyka)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

STUDENT Ocena

Wysoki poziom nauczania. Pomocna kadra.

Kasia Ocena

Wysoki poziom nauczania.

Magda Ocena

Bardzo dobry stosunek do studenta

Student Ocena

Bardzo miła i sympatyczna atmosfera. Wysoki poziom nauczania. Miła i pomocna kadra.