• PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studenci poznają terminologię stosowaną w psychologii, współczesne kierunki rozwoju psychologii, metody i narzędzia badawcze stosowane w psychologii, psychologiczne mechanizmy wpływu na rzeczywistość kulturową i społeczną. Zaznajamiają się ze sposobami udzielania pomocy psychologicznej, mechanizmami powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, psychologicznymi aspektami zawodowej działalności człowieka, czy procesami psychicznymi.

  Studenci Psychologii nabywają umiejętności w zakresie analizowania zjawisk psychospołecznych o różnym podłożu i dynamice, rozpoznawania zdrowego i zaburzonego zachowania i funkcjonowania psychicznego człowieka, prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów, przeprowadzania diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych, interpretowania zjawisk społecznych w psychologicznym kontekście oraz stosowania metod badawczych w celu ich diagnozowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna z psychoterapią
  • Psychologia systemowa
  • Interwencje kryzysowe z elementami pierwszej pomocy emocjonalnej

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia kliniczna z psychoterapią
  • Psychologia systemowa
  • Interwencje kryzysowe z elementami pierwszej pomocy emocjonalnej

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Opinie (0)