• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów architektura krajobrazu

  Studia przygotowują do:

  • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
  • podjęcia pracy w pracowniach i firmach, w ramach zespołów zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Tytuł zawodowy inżyniera z zakresu architektury krajobrazu uprawnia do:

  • projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających zabytkowe założenia ogrodowe, kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego
  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
  • kontynuowania nauki na wybranych studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, geografia, historia sztuki, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Wyżej wymienione kierunki powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki rolnicze. Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów uczenia się. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie. Nabór prowadzony w trybie wolnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów bioanalytical technologies

  Studia przygotowują do:
  • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: analityk laboratoryjny, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biotechnolog, biolog, laborant w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w laboratoriach  kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

  Tytuł magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest również złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów biotechnologia

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia eksperymentalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia związków bioaktywnych
  • Biotechnologia eksperymentalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów biotechnology

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w firmach z oficjalnym językiem angielskim jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie biotechnologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia eksperymentalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia eksperymentalna
  • Biotechnologia związków bioaktywnych

  STUDIA I STOPNIA

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z egzaminów pisemnych spośród dwóch przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Każdy przedmiot ma wagę po 50 % wyniku końcowego. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów informatics

  Studia przygotowują do:

  • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
  • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
  • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów informatyka

  Studia przygotowują do:

  • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
  • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
  • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów matematyka

  Studia przygotowują do:

  • wykorzystywania do celów zawodowych ogólnej wiedzy z matematyki wyższej i jej podstawowych zastosowań praktycznych, formułowania treści matematycznych w języku logiki, samokształcenia w zaawansowanej matematyce i zastosowaniach
  • wykorzystywania w celach zawodowych ogólnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
  • pracy jako programista, analityk systemów, analityk danych, analityk badań operacyjnych, analityk finansowy, statystyk, doradca finansowy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów mathematics

  Studia przygotowują do:

  • wykorzystywania do celów zawodowych ogólnej wiedzy z matematyki wyższej i jej podstawowych zastosowań praktycznych, formułowania treści matematycznych w języku logiki, samokształcenia w zaawansowanej matematyce i zastosowaniach
  • wykorzystywania w celach zawodowych ogólnej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
  • pracy jako programista, analityk systemów, analityk danych, analityk badań operacyjnych, analityk finansowy, statystyk, doradca finansowy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z egzaminów pisemnych z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Studia przygotowują do:

  • samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego;
  • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno- pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat położnictwa

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów położnictwo

  Wykonywania zawodu położnej/położnego.

  Absolwent realizuje swoje zadania zawodowe w:

  1. publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;
  2. w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
  3. specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia;
  4. sanatoriach posiadających jednostki położnicze;
  5. szkołach rodzenia;
  6. administracji państwowej i samorządowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (1)

Student Ocena odpowiedz

Najlepsza