Położnictwo

Położnictwo

Studia na kierunku położnictwo możesz podjąć na 25 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Mazowiecka w Płocku

Położnictwo stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Położnictwo stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Położnictwo stopień: (I)
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Położnictwo stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Położnictwo stopień: (I)
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Położnictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku położnictwo to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiuktórych program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu medycyny, położnictwa, nauk humanistycznych i społecznych.

Studia na kierunku położnictwo
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | położnictwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku położnictwo możesz podjąć na 25 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | położnictwo - uczelnie >

Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 
Opis kierunku

W trakcie studiów studenci zdobywają wszechstroną więdzę między innymi z zakresu: opieki nad kobietą ciężarną, prowadzenia porodu, opieki nad matkami i noworodkami.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku położnictwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, fizyka, język polski oraz język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 
Ceny

Studia stacjononarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Praca po studiach

Absolwenci położnictwa przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, poradnie), szkołach rodzenia, administracji państwowej i samorządowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo mają w pełni medyczny charakter. Oznacza to, że nie są to studia łatwe, a już od kandydatów oczekuje się rozbudowanej wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku położnictwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

Biologia w przypadku większości uczelni ma charakter obligatoryjny – oznacza to, że jest ona niezbędna, by w ogóle móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo - zasady rekrutacji

Jaka wiedza po studiach na kierunku położnictwo?

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku położnictwo: psychologia, anatomia, embriologia i genetyka, biochemia i biofizyka, prawo medyczne.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku położnictwo? Studia kształcą w zakresie przedmiotów podstawowych, które odnoszą się do ogólnej wiedzy medycznej z zakresu, między innymi:

 • anatomii
 • fizjologii
 • embriologii
 • genetyki
 • badań fizykalnych 
 • psychologii
 • socjologii
 • pedagogiki

 

Jest to wiedza podstawowa, którą musi uzyskać każdy student położnictwa, tak by jego wykształcenie było jak najbardziej profesjonalne.

Położnictwo należy do tej grupy zawodów, w których bardzo ważne jest zaufanie wytworzone pomiędzy dwiema stronami. A rozległa wiedza, zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiają, że poziom zaufania znacznie wzrasta.

 

Ponadto w ramach studiów na kierunku położnictwo będziesz zdobywać kierunkowe i wysoko specjalistyczne wykształcenie. W trakcie całego toku nauki zetkniesz się z przedmiotami takimi jak:

 • podstawy opieki położniczej
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • podstawy opieki zdrowotnej

 

Czas nauki powinien być także poświęcony na rozwijanie tak zwanych umiejętności miękkie, które w tym zawodzie są niezwykle ważne, o ile nie niezbędne do tego, by przyszła położna mogła realizować się z sukcesami.

Zawód ten wymaga niezwykłej koncentracji i skupienia, a także indywidualnego podejścia do każdej z pacjentek, dlatego każda osoba studiująca na tym kierunku będzie uczęszczała na zajęcia obejmujące zagadnienia humanistyczne i społeczne.

 

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • anatomia
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • podstawy opieki położniczej
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • ginekologia i opieka ginekologiczna
 • dietetyka
 • farmakologia
 • anestezjologia i stany zagrożenia życia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • położnictwa oraz innych nauk medycznych: anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, badanie fizykalne, psychologia, socjologia, pedagogika,
 • opieki nad noworodkiem w szpitalu i środowisku domowym, w tym również dzieckiem przedwcześnie urodzonym,
 • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych,
 • wpływu odżywiania w różnych fazach życia i stanach zdrowia kobiety,
 • wykonywania świadczeń zdrowotnych,
 • występowa drobnoustrojów w środowisku szpitalnym a ryzyko zakażeń,
 • zasad etyki pracy położnej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo?

  

Położnictwo to jeden z tych zawodów, który ma bardzo długą historię i wspaniałą tradycję. Jednak praca w tym zawodzie wymaga współcześnie wielu specjalistycznych umiejętności medycznych, ale od osób zajmujących się położnictwem, oczekuje się także dużych pokładów empatii i zaangażowania, by wzbudzać jak największe zaufanie wśród pacjentek. Oznacza to, że praca w tym zawodzie nie jest stworzona dla każdego.

Położnictwo bowiem jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie nie należy do najłatwiejszych, jednak jeżeli jest wykonywana z pasją, to może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji.

Jeżeli od zawsze interesowały cię nauki ścisłe, marzysz o podjęciu studiów na jednym z kierunków medycznych, a do tego dostrzegasz w sobie umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów (także w trudnych warunkach!), to te studia są stworzone dla ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia medyczne na kierunku położnictwo możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Studia zaoczne wymagają od studentów dużo więcej zaangażowania, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy we własnym zakresie – program kształcenia nie może się różnić od studiów dziennych, a zjazdy odbywają się na ogół w weekendy i podczas nich studenci na ogół odbywają zajęcia praktyczne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku położnictwo obejmuje wiele specjalistycznych przedmiotów, które kształcą najwyżej klasy profesjonalistów.

Dobry położnik musi posiadać rozległą wiedzę z zakresu zagadnień medycznych – doskonała znajomość anatomii oraz fizjologii człowieka to podstawa wiedzy, która będzie wykorzystywana w już specjalistycznym kształceniu kierunkowym.

Studenci położnictwa będą poznawać także podstawy pielęgniarstwa, które jest niezbędne podczas wykonywania tego zawodu. Oprócz tych najbardziej podstawowych i oczywistych zagadnień, które są obligatoryjne podczas kształcenia na każdym kierunku medycznym, studenci będą rozwijać swoją wiedzę przede wszystkim z obszaru położnictwa.

Co to oznacza w praktyce? Mnóstwo godzin zajęciowych poświęconych na naukę podstaw opieki położniczej, różnorodnych technik porodu. Studenci będą się kształcić z zakresu ginekologii, neonatologii, a także pediatrii.

 

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Psychologia
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Podstawy opieki położniczej
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Fizjologia
 • Filozofia i etyka zawodu położnej
 • Organizacja pracy położnej
 • Dietetyka
 • Anatomia
 • Psychologia zdrowia
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna
 • Badania fizykalne
 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza położnych musi mieć wyjątkowo rozległy charakter, ponieważ jest to zawód szczególnego zaufania społecznego. Każde działanie, które jest podejmowane przez położną, musi mieć swoje oparcie w kwalifikacjach – to one świadczą o jej profesjonalizmie, który w pacjentkach wzbudzi spokój oraz poczucie bezpieczeństwa, co jest wyjątkowo ważne w okresie okołoporodowym. Zatem wiedza położnej obejmuje szeroki zakres zagadnień medycznych.

Oprócz wielu kwalifikacji położna musi dysponować szerokim aparatem umiejętności, które uczynią ją profesjonalistką w swoim zawodzie. Położne powinny być nie tylko spostrzegawcze, odpowiedzialne, czy sumienne. W przypadku tego zawodu bardzo ważne jest szybkie podejmowanie decyzji oraz umiejętność precyzyjnego działania pod presją.

Położna towarzyszy kobietom w jednym z najważniejszych momentów w ich życiu, więc empatia, życzliwość, cierpliwość i opiekuńczość są fundamentem relacji zawodowych położnych.

 

4. Gdzie studiować położnictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo:

 

5. Ile osób na miejsce

Liczba kandydatów na kierunek położnictwo (studia I stopnia - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2023/2024

polożnictwo:

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: 200
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 183
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 495
 • Uniwersytet Zielonogórski: 61
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 216
 • Uniwersytet Rzeszowski: 211
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 272
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 375

Liczba kandydatów pod względem liczby osób na 1 miejsce na kierunek położnictwo (studia I stopnia - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2023/2024

położnictwo:

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy: 3,33
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 6
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 4,81
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: 2,58
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 4
 • Uniwersytet Zielonogórski: 2
 • Uniwersytet Rzeszowski: 3,82
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 2,72
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 3,53

  

Ile trwają studia na kierunku położnictwo?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku położnictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i ich finalizacją jest obrona pracy licencjackiej. Po jej pomyślnej obronie absolwenci mogą rozpocząć pracę zawodową nie tylko w Polsce, ale także w państwach Unii Europejskiej.

Uzupełnieniem studiów licencjackich jest rozpoczęcie kształcenia drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich, które trwają dwa lata. Po ich zakończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra i ich wykształcenie pozwala już nie tylko na pracę w zawodzie, ale także na obejmowanie stanowisk kierowniczych w placówkach klinicznych, których zakres usług obejmuje także położnictwo.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo?

Czy te studia są dla ciebie

Każda osoba, która decyduje się rozpocząć studia na kierunku położnictwo musi mieć świadomość, że są to studia, które wymagają przede wszystkim poświęcenia i zaangażowania.

Jeżeli nie będzie w nich pasji, to położna nie będzie miała szansy, by spełniać się w swojej zawodowej. Zatem zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku warto, abyś zadał sobie kilka podstawowych pytań.

Czy nie masz problemu z nawiązywaniem relacji interpersonalnych? Czy jesteś otwartą osobą, która potrafi zaangażować się w problemy innych i zawsze służysz pomocą? I czy wreszcie nauka przedmiotów ścisłych nie stanowiła nigdy dla ciebie żadnego wyzwania? Jeżeli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, to znaczy, że studia na kierunku położnictwo są dla ciebie stworzone.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najważniejszym elementem jest jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Z racji tego, że jest to kierunek wyjątkowo wymagający, to już od kandydatów oczekuje się dużej wiedzy – chętnych na studia na tym kierunku jest bardzo dużo. Wniosek jest prosty – na studia na kierunku położnictwo dostają się tylko najlepsi kandydaci.

Aby znaleźć się na listach osób przyjętych, musisz zdawać jak największą liczbę przedmiotów ścisłych na poziomie rozszerzonym. Jednak w przypadku nauk medycznych królową nauk jest biologia. Oznacza to, że wynik egzaminu maturalnego z biologii stanowi podstawę, by móc dostać się na ten kierunek.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony, to możesz rozważyć wzięcie udziału w Olimpiadzie Matematycznej, Biologicznej lub Chemicznej, ponieważ bycie jej laureatem sprawia, że na studia na kierunek położnictwo dostaniesz się poza kolejnością i otrzymasz w procesie rekrutacji maksymalną liczbę punktów.

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim etapem, który ma bardzo duże znaczenie, jest terminowe dostarczenie wszystkich dokumentów do władz danego wydziału. Zaniedbanie tego elementu może sprawić, że mimo wcześniejszego przyjęcia na studia, zostaniesz skreślony z listy osób zakwalifikowanych.

Na ogół wszelkie informacje odnośnie do terminów i dokumentów znajdziesz na stronie internetowej uczelni. W przypadku studiów medycznych ważne jest także terminowe wykonanie badań lekarskich, które potwierdzą twoje fizyczne i zdrowotne zdolności, niezbędne do wykonywania tego zawodu.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo?

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo?

 

Polskie ośrodki akademickie kształcą obecnie absolwentów, którzy dysponują doskonałą wiedzą i kwalifikacjami. To właśnie kompetencje sprawiają, że mogą niemal od razu rozpocząć pracę w zawodzie.

Nie powinny towarzyszyć im też żadne obawy względem zatrudnienia. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać bowiem, że wciąż nieustannie potrzebni są nowi, kompetentni pracownicy służby zdrowia.

Należy pamiętać jednak o tym, by studia wybierać w zgodzie z własnymi predyspozycjami. Pamiętaj, że jako położnik wykonywać będziesz bardzo trudny i odpowiedzialny zawód – tylko pasja i zaangażowanie uchronią cię przed wypaleniem. A zakres twoich obowiązków będzie niezwykle potężny. Można zaliczyć do nich chociażby:

 • opiekę nad kobietą ciężarną;
 • prowadzenie porodu;
 • opiekę nad mamami i noworodkami itd.

 

W swojej pracy niejednokrotnie będziesz musiał/a wykorzystać kompetencje miękkie, dzięki którym z łatwością nawiążesz kontakt z kobietami ciężarnymi. Podczas aktywności zawodowych warto zadbać o wzmożone pokłady empatii, tolerancji, otwartości, ale też umiejętności działania pod presją czasu.

 

 

W Polsce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę medyczną. Osoby, kończące studia na kierunku położnictwo nie powinny się martwić o zatrudnienie, ponieważ wciąż otwierają się dla nich nowe i atrakcyjne miejsca pracy, nie tylko na arenie lokalnej, ale także i międzynarodowej.

Absolwenci położnictwa – dzięki swojej szerokiej wiedzy i umiejętnościom – gotowi są do podjęcia różnego rodzaju aktywności zawodowych, które związane są z czasem okołoporodowym pacjentek.

 

 

Oznacza to, że kwalifikacje położnej pozwalają na pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, klinkach ginekologicznych i położniczych oraz specjalistycznych przychodniach. Położna znajdzie zatrudnienie na oddziałach położniczych, oddziałach ginekologicznych i zajmujących się patologiami ciąży, oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.

Położnictwo to jeden z tych nielicznych zawodów, które cieszą się wyjątkowym zaufaniem społecznym. Przyszłe i młode mamy chcą chętnie podejmować współpracę z położnymi, a to wpływa na elitarność tego zawodu.

Położna zatem odnajdzie się idealnie w bezpośredniej pracy w różnego rodzaju szkołach rodzenia, poradniach laktacyjnych, czy nawet seksuologicznych. Rozbudowana wiedza położnej czyni ją doskonałą edukatorką, która udziela wskazówek, rad oraz służy pomocą na każdym etapie ciąży oraz w okresie połogu.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku położnictwo? Współcześnie polska kadra medyczna wciąż uboga jest w wykwalifikowanych specjalistów, dlatego kończąc te studia nie musisz się martwić o znalezienie stałego i stabilnego zatrudnienia – nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej.

Na absolwentów położnictwa czeka praca w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, czy klinikach ginekologicznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku położnictwo absolwenci przygotowani są do rozpoczęcia praktyki zawodowej w szkołach rodzeniach, poradniach, różnego rodzaju placówkach, zajmujących się edukacją okołoporodową. Osoby, wykonujące ten zawód, cieszą się dużym poziomem zaufania społecznego i pacjentki chętnie podejmują współpracę z położnymi, która jest także niezwykle ważna już po porodzie.

Położna bowiem edukuje, pomaga, wskazuje drogę działania przyszłym i młodym mamą, stanowi dla nich pewnego rodzaju autorytet i wsparcie w trudnych, ale i pięknych początkach macierzyństwa.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo wymagają zaangażowania i pasji. Rozbudowana wiedza w przypadku tego kierunku to zdecydowanie nie wszystko.

Karolina, studentka trzeciego roku położnictwa, mówi:

Uwielbiam swoje studia, a czas trwania praktyk zawodowych to najpiękniejszy czas w moim życiu. Wiem, że moja pomoc i zaangażowanie są doceniane. Praca z przyszłymi i młodymi mamami dodaje mi skrzydeł, wspólnie cieszę się z ich szczęścia, związanego z cudem macierzyństwa!

 

Kinga, studenta pierwszego roku, stwierdza:

Dla mnie narodziny dziecka to prawdziwy cud. Czuję, że wspieranie przyszłych mam w tych pięknych momentach da mi wiele satysfakcji.

 

Krystyna, studentka drugiego roku, przekonuje:

To studia, które nie są przeznaczone dla każdego. Jeśli jednak tylko czujesz, że chciałbyś towarzyszyć kobietom w tym niezwykłym czasie ciąży, to nie musisz się zastanawiać. Studia na tym kierunku będą idealne.

 

Monika dodaje:

Studia położnicze powinny być wybierane jednak przez osoby, które lubią naukę przedmiotów ścisłych, ponieważ w siatce programowej jest ich naprawdę dużo!

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo studia niestacjonarne

Położnictwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo studia II stopnia

Położnictwo studia I stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów