Położnictwo studia

Położnictwo studia - kierunek studiów

Położna to zawód o wspaniałej tradycji, ale także niezwykle wymagający, co oznacza ustawiczne kształcenia oraz podnoszenie swoich umiejętności zawodowych. Co więcej, istotne są w tym przypadku także kompetencje interpersonalne, dzięki którym położna jest w stanie nawiązać nić zaufania z pacjentkami. Nie jest to zatem praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Jeżeli zatem Twoim powołaniem jest pomoc innym to położnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku położnictwo? Studia kształcą w zakresie przedmiotów podstawowych odnoszących się do ogólnej wiedzy medycznej z zakresu, między innymi: anatomii, fizjologii, embriologii, genetyki, badań fizykalnych, psychologii, socjologii czy pedagogiki. Co więcej, będziesz uczęszczać na przedmioty o charakterze kierunkowym, takie jak: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, a także podstawy opieki zdrowotnej. Ponadto, ważne będą Twoje umiejętności miękkie, gdyż zawód położnej to praca wymagająca ciągłej koncentracji oraz skupienia, a także podejścia do pacjentki. Dlatego też do przedmiotów medycznych będziesz uczęszczać także na zajęcia z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku położnictwo? Po ukończeniu studiów będziesz mogła pracować jako położna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz klinikach. Co więcej, znajdziesz pracę w specjalistycznej ambulatoryjnej oraz podstawowej opiece zdrowotnej, a także senatoriach posiadających jednostki położnicze. Jeżeli zatem masz powołanie do bycia położną to położnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując położnictwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • położnictwa oraz innych nauk medycznych: anatomia, fizjologia, embriologia i genetyka, badanie fizykalne, psychologia, socjologia, pedagogika,
  • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych,
  • wykonywania świadczeń zdrowotnych,
  • zasad etyki pracy położnej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku położnictwo

Absolwent kierunku położnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • położna w w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik w szpitalach oraz klinikach,
  • pracownik w senatoriach posiadających jednostki położnicze,
  • pracownik w specjalistycznej ambulatoryjnej oraz podstawowej opiece zdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku położnictwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek położnictwo prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek położnictwo prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek położnictwo prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek położnictwo prowadzony jest przez:

Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

Komentarze (1)

Ala odpowiedz

Czy ktoś słyszał o Mazowieckiej Uczelni Medycznej? Czy jest tam położnictwo?