Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Nauk Medycznych UMLUB

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

Lublin 20-093

dziekanat.wnm@umlub.pl

Wydział Nauk Medycznych UMLUB

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

Lublin 20-093

dziekanat.wnm@umlub.pl

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów psychologia

  Kierunek otrzymał certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022.

  Kierunek Psychologia to: 3854 godzin, 124 przedmioty, 100 godzin praktyk (praktyki zawodowe odbywane będą w oddziałach uniwersyteckich szpitali klinicznych zatrudniających psychologa klinicznego), 95 godzin: Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna – 20, Psychoterapia – 55, Ratownictwo medyczne - 20, 54 fakultety

  Psychologia to wybór dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć możliwość z jednej strony podjęcia konkretnego kierunku studiów z pełną świadomością swojej przyszłości zawodowej, a w efekcie płynnie zasilić zespoły leczące w podmiotach medycznych. W toku studiów student otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin: nauk o zdrowiu i psychologii. Zajęcia z dziedziny nauk społecznych stanowią dopełnienie profilu medycznego kierunku psychologia.

  Studia obejmują szereg zajęć czysto psychologicznych, takich jak Psychologia Ogólna, Rozwojowa, Różnic Indywidualnych. W pierwszych latach będą budowane umiejętności komunikacji w przedmiocie - Komunikacja Interpersonalna. Nie zabraknie zajęć z grupy przedmiotów humanistycznych – Elementy Filozofii, Etyka, Antropologia czy Socjologia. Ponieważ skupiamy się na psychologii medycznej i ukierunkowaniu studentów na pracę w ochronie zdrowia, w programie studiów pojawi się także Socjologia Medycyny. Ważnym elementem dydaktyki będzie położenie nacisku na znajomość języka obcego, głównie języka angielskiego i fachowego słownictwa niezbędnego w pracy psychologa.

  Główne cele kształcenia: przygotowanie absolwenta do pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo zajęcia będą odbywały się w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów ratownictwo medyczne

  Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

  Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Uczy się rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  Nabywa również uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego: w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego, Lotniczych Zespołach Ratownictwa Medycznego, Dyspozytorniach Medycznych oraz jednostkach współpracujących z systemem: WOPR, TOPR, GOPR, Policja, Straż Pożarna i wojsko. Może także zabezpieczać pod kątem medycznym obozy, kolonie, imprezy masowe.

  Kierunek Ratownictwo medyczne prowadzony na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Stanowi to dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne. Jest dostosowana do po-trzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej wiedzy medycznej, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)