ul. Pelplińska 7 

80-335 Gdańsk

tel.: 58 769 08 02,

e-mail: rektorat@wsz.pl

ul. Pelplińska 7 

80-335 Gdańsk

tel.: 58 769 08 02,

e-mail: rektorat@wsz.pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu. Studenci poznają budowę anatomiczną i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów i narządów, metody leczenia chorób społecznych, czynniki behawioralne i środowiskowe wpływające na stan zdrowia, zasady tworzenia i realizacji strategii programów i projektów profilaktycznych dotyczących promocji zdrowia, zasady funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, formy świadczenia usług zdrowotnych, zasady tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy prawne dotyczące praw pacjenta, modele i koncepcje promocji zdrowia.

  Studenci Zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania analizy stanu zdrowia populacji, identyfikowania zagrożeń środowiskowych dla zdrowia populacji, opracowywania danych epidemiologicznych, prowadzenia dokumentacji jednostek i instytucji medycznych, projektowania i przeprowadzania programów społecznych, kierowania zespołem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)