FOREST INFORMATION TECHNOLOGY

FOREST INFORMATION TECHNOLOGY

Studia na kierunku forest information technology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Forest information technology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

FOREST INFORMATION TECHNOLOGY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  Forest Information Technology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku forest information technology
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku forest information technology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | forest information technology - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku Forest Information Technology zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych oraz geograficznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat dyscypliny, jaką jest leśnictwo.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych, na których podejmą się zarządzania lasami i środowiskiem naturalnym. Ponadto mogą podjąć pracę w ośrodkach badawczo – naukowych. Dobrym rozwiązaniem jest także rozpoczęcie kariery w środowisku międzynarodowym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek Forest Information Technology, aby pozytywnie przejść przez proces rekrutacji, powinni zapoznać się z obowiązującymi na danej uczelni wymogami. Zasady oraz progi punktowe mogą być zmienne, dlatego też warto śledzić informacje zawarte na stronach internetowych uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku Forest Information Technology to:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo,gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, geografia.
 • Znajomość języka angielskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

FOREST INFORMATION TECHNOLOGY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOREST INFORMATION TECHNOLOGY?

Studia na kierunku Forest Information Technology wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz przede wszystkim, informatycznych. W planie znajdzie się także wiele ciekawych warsztatów praktycznych. Kierunek ten realizowany jest przez polską i niemiecką uczelnie, co daje możliwość zdobycia doświadczenia także poza granicami kraju.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Forest Information Technology możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek Forest Information Technology zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, leśniczych i geograficznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekologii i ochrony środowiska. Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie kompetencji informatycznych. Podczas licznych zajęć przewidzianych w programie studiów nauczą się tworzenia baz danych czy analizy dużych zbiorów danych dotyczących leśnictwa. Ponadto wykształcą umiejętność zastosowania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych w sektorze leśnym i środowiskowym. Studenci poznają także zasady zarządzania ekosystemami leśnymi. Jako że studia będą w całości prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FOREST INFORMATION TECHNOLOGY?

Studia na kierunku Forest Information Technology trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU?

Ukończenie studiów na kierunku Forest Information Technology otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z przemysłem leśnym i podjąć pracę zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach. Dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie w branży IT, gdzie studenci wykorzystają swoją wiedzę i przygotowanie informatyczne. Ze względu na doskonałą znajomość języka angielskiego, absolwenci powyższego kierunku mogą rozpocząć karierę międzynarodową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Forest Information Technology:

 • przemysł leśny
 • prywatne przedsiębiorstwa
 • instytucje państwowe
 • branża IT
 • własna działalność gospodarcza
 • międzynarodowe korporacje

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Forest information technology studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Forest information technology studia II stopnia

Zobacz inne kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku FOREST INFORMATION TECHNOLOGY

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)