ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  (Budynek 32), pok. A64

tel. (22) 59 37 010

fax. (22) 59 37 015

e-mail: dwnzck@sggw.pl

http://wnzck.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  (Budynek 32), pok. A64

tel. (22) 59 37 010

fax. (22) 59 37 015

e-mail: dwnzck@sggw.pl

http://wnzck.sggw.pl/

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Żywienie człowieka i ocena żywności to kierunek uniwersalny, przygotowujący do pracy na stanowiskach związanych z żywieniem człowieka i żywnością. Program kształcenia uwzględnia aspekty żywieniowe, dietetyczne, technologiczne, techniczne oraz ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia różnych grup populacyjnych, w tym o specyficznych potrzebach żywieniowych (np. dzieci, osoby starsze, sportowcy). Absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia racjonalnego żywienia w zachowaniu zdrowia. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.
  W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: STUDIA I STOPNIA: żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, analiza sensoryczna, towaroznawstwo żywności przetworzonej, żywność funkcjonalna, wygodna, ekologiczna, wyposażenie zakładów żywienia, projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, higiena żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, badania marketingowe, zachowania konsumentów na rynku żywności, ochrona konsumenta, etyka w łańcuchu żywnościowym.
  STUDIA II STOPNIA: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, żywienie w sporcie i warunkach ekstremalnych, nowoczesne metody analityczne, projektowanie produktu żywnościowego, trendy w technologii żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, poradnictwo żywieniowe, trendy w konsumpcji, socjologia żywienia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Program kształcenia koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych.
  Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym dietetycznego wspomagania leczenia schorzeń przewlekłych, możliwości dietoprofilaktyki chorób żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Są specjalistami w zakresie planowania iwdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego np. w szpitalach, domach opieki, żłobkach, sanatoriach. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych (catering), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Posiadają umiejętności pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi, kierowania zespołami ludzkimi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.
  W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: STUDIA I STOPNIA: fizjologia człowieka, żywienie człowieka, dietetyka I oraz II, dietetyka pediatryczna, dietetyka wybranych schorzeń, kliniczny zarys chorób, kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy farmakologii, podstawy technologii gastronomicznej, immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, psychologia ogólna i żywienia, organizacja i prawo wochronie zdrowia.
  STUDIA II STOPNIA: dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku, dietetyka w wieku prokreacyjnym i rozwojowym, dietoprofilaktyka, etnodietetyka, poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, preparaty dietetyczne i suplementy diety, projektowanie produktów i potraw dietetycznych, prawo i ekonomika w poradnictwie żywieniowo-dietetycznym, psychologia kliniczna, metodologia badań żywieniowych, dietetyka geriatryczna.
  Studenci kierunku dietetyka zdobywają doświadczenie zawodowe i doskonalą umiejętności w czasie praktyk odbywających się we współpracujących z Wydziałem szpitalach, poradniach dietetycznych i placówkach edukacyjnych. Wydział dysponuje również własną Poradnią Dietetyczną, w której studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne. Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom wybranie indywidualnej ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, realizowanym według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane przez studentów w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.
  W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty: podstawy technologii gastronomicznej, podstawy hotelarstwa, polskie kuchnie regionalne i kuchnie narodowe, projektowanie nowych potraw, obsługa konsumenta w gastronomii i hotelarstwie, wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, trendy w hotelarstwie, techniki i technologie w gastronomii i cateringu, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, systemy technologiczne w produkcji potraw, podstawy finansów i rachunkowości, biznesplan w gastronomii i hotelarstwie, marketing usług, zarządzanie i organizacja w gastronomii i hotelarstwie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, zachowania konsumentów na rynku usług, ochrona konsumentów na rynku usług, planowanie żywienia w gastronomii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gastronomia i hotelarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

studentka Ocena

Polecam Żywienie Człowieka :)

dietetyk Ocena

polecam dieteyke