ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  (Budynek 32), pok. A64

tel. (22) 59 37 010

fax. (22) 59 37 015

e-mail: dwnzck@sggw.pl

http://wnzck.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  (Budynek 32), pok. A64

tel. (22) 59 37 010

fax. (22) 59 37 015

e-mail: dwnzck@sggw.pl

http://wnzck.sggw.pl/

 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Program kształcenia uwzględnia aspekty żywieniowe, dietetyczne, technologiczne, techniczne oraz ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia różnych grup populacyjnych (np. dzieci, osoby starsze, sportowcy). W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak żywienie człowieka, ocena żywienia, podstawy dietetyki, żywienie osób starszych, analiza sensoryczna, żywność funkcjonalna i ekologiczna, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
  Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia racjonalnego żywienia w zachowaniu zdrowia. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.
  Znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem człowieka, produkcją i przetwórstwem żywności, placówkach zarządzających jakością i bezpieczeństwem żywności, instytucjach i laboratoriach zajmujących się oceną żywności, a także organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat
  Kierunek wszechstronnie przygotowuje studentów do wykorzystania zasad żywienia człowieka w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych. W programie studiów znajdują się m.in.: fizjologia człowieka, żywienie człowieka, kliniczny zarys chorób, podstawy farmakologii, dietetyka geriatyczna.
  Wydział dysponuje własną Poradnią Dietetyczną, w której studenci mogą odbywać zajęcia praktyczne. Absolwenci są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw (catering), prowadzić badania naukowe oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki.
  Studia przygotowują do pracy w poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, stołówki, szkoły), zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, żłobki, sanatoria i domy opieki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Kierunek o profilu praktycznym, realizowany według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorcami sektora usług gastronomicznych i hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w kraju i za granicą.
  W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: podstawy hotelarstwa, kuchnie regionalne i narodowe, wyposażenie techniczne i technologiczne w gastronomii i hotelarstwie, techniki i technologie w gastronomii i cateringu, systemy technologiczne w produkcji potraw, podstawy finansów i rachunkowości, marketing usług, zarządzanie i organizacja w gastronomii i hotelarstwie.
  Absolwenci podejmują pracę na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w przedsiębiorstwach gastronomicznych (restauracje, stołówki), zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego (np. szpitale, przedszkola, szkoły), przedsiębiorstwach cateringowych oraz hotelach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gastronomia i hotelarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (2)

studentka Ocena

Polecam Żywienie Człowieka :)

dietetyk Ocena

polecam dieteyke