Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

fax. (0-22) 57 20 580

e-mail: wnoz@wum.edu.pl

http://wnoz.wum.edu.pl/

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

fax. (0-22) 57 20 580

e-mail: wnoz@wum.edu.pl

http://wnoz.wum.edu.pl/

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów dietetyka

  Kierunek Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przygotowuje absolwentów do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Ponadto studenci dietetyki w WUM potrafią przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, dokonywać oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pacjentów. Posiadają także kompetencje z zakresu edukacji żywieniowej oraz zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne.

  Autorski program studiów na kierunku dietetyka w WUM realizowany jest wg standardów europejskich i jest zgodny z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanych przez The European Federation of the Associations of Dietetitians.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, dowolny przedmiot, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 1) wynik ukończenia studiów - maksymalnie 70 pkt.: 2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 30 pkt.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Historia zawodowego pielęgniarstwa sięga XIX wieku i jest nierozerwalnie związana z rozwojem medycyny oraz przemianami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi na świecie. Szczególny nacisk należy położyć na wyraz „zawodowego”, gdyż nietrudno odgadnąć, że pomoc chorym była świadczona od zarania dziejów. Pielęgniarstwo to tzw. profesja zaufania publicznego, bardzo wysoko oceniana przez społeczeństwo tuż obok zawodu strażaka. To także dyscyplina niełatwa, wymagająca zarówno wiedzy, jak i konkretnych umiejętności. Do jej wykonywania potrzebny jest dyplom studiów wyższych. Na pielęgniarstwo I i II stopnia zaprasza m. in. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  Studenci Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują kształcenie w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych w Warszawie: Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM oraz Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM. Zajęcia praktyczne odbywają również w jednostkach specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka. Podczas zajęć dydaktycznych korzystają z Centrum Symulacji Medycznych, gdzie nauka odbywa się przy użyciu innowacyjnych metod i technik kształcenia, opartych na nowych technologiach. W procesie nauczania w WUM wykorzystywany jest także e-learning oraz promowana jest metoda kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt; oraz publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych, czynny udział w konferencjach naukowych, uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne), praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych, udział w szkoleniach/kursach/projektach, wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POŁOŻNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat położnictwa magister położnictwa magister położnictwa

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów położnictwo

  Położnictwo to zawód, który istnieje od zarania dziejów. Aby odnaleźć się w tej przestrzeni zawodowej potrzebna jest dogłębna wiedza, ale również przydatne są pewne cechy osobowościowe, które pomagają w pracy położnej czy położnika. O jakie cechy chodzi? O opanowanie, zdecydowanie, cierpliwość, wrażliwość, umiejętność radzenia sobie w nagłych sytuacjach, czy rzetelność i skrupulatność. Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Na tych, którzy posiadają wymienione cechy czeka kierunek Położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  Studenci Położnictwa w WUM uczą się m. in. umiejętności rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, jak również posiadają kompetencje niezbędne do sprawowania opieki nad matką i noworodkiem. Zajęcia praktyczne odbywają w największych szpitalach klinicznych Uczelni oraz w wysoko specjalistycznych placówkach medycznych poza Uczelnią. Ponadto swoje umiejętności szlifują w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie korzystają z innowacyjnych metod i technik kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie. Najzdolniejsi studenci mają w trakcie nauki szeroki dostęp do tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.; publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; czynny udział w konferencjach naukowych; uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne), praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych, udział w szkoleniach/kursach/projektach, wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów ratownictwo medyczne

  Ratownictwo medyczne jest dyscypliną łączącą w sobie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej. Przygotowuje specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

  Wykonywanie zawodu ratownika medycznego poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi wymaga logicznego myślenia, odpowiedzialności, cierpliwości, jak również wytrzymałości fizycznej. Przygotowaniem do tego zawodu zajmuje się m. in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, który prowadzi kierunek Ratownictwo medyczne na studiach pierwszego stopnia.

  Studenci kierunku Ratownictwo medyczne w WUM zdobywają edukację w kilku zakresach:

  • nauk podstawowych takich jak: anatomia, biologia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, mikrobiologii, biofizyki, biochemii z elementami chemii, farmakologii z toksykologią, informatyki, biostatystyki i patologii,
  • nauk behawioralnych i społecznych ucząc się: socjologii medycyny, psychologii, dydaktyki medycznej, etyki zawodowej ratownika medycznego, prawa medycznego, zdrowia publicznego i ekonomii, zarządzania w ochronie zdrowia, badań naukowych w ratownictwie medycznym i języka obcego,
  • nauk klinicznych, dla przykładu: pediatrii, chorób wewnętrznych z elementami onkologii, neurologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, kardiologii, medycyny taktycznej i katastrof, farmakologii i toksykologii klinicznej i wielu innych.

  Ważnym elementem kształcenia na tym kierunku są zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego, jak również praktyki zawodowe. Warto podkreślić, że studenci WUM jako jedyni w Polsce realizują zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR) W toku studiów wyjeżdżają także na obozy szkoleniowe w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister

  Studia w Warszawie - Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunek studiów zdrowie publiczne

  Czym jest zdrowie publiczne? To dyscyplina obejmująca naukę, wiedzę i interdyscyplinarne działania społeczne i środowiskowe nadzorujące zdrowie populacji i jej dobrostan, monitorujące czynniki ryzyka dla zdrowia społecznego oraz sytuacji  kryzysowych takich jak epidemie czy katastrofy. To dziedzina zajmująca się także higieną publiczną, zdrowym stylem życia i jego aktywną promocją, jak również zapewnieniem struktury organizacyjnej i jej finansowania, koniecznych do realizacji wspomnianych wyżej celów.

  Do wykonywania tych zadań przygotowują studia na kierunku Zdrowie publiczne.
  Gdzie można je podjąć? Między innymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Zdrowie publiczne prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Kierunek Zdrowie publiczne proponowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny zakłada pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Studenci poznają problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. WUM jako jedyna w Polsce uczelnia oferuje studentom zdrowia publicznego obowiązkowe zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Ponadto w autorskim programie studiów są moduły tzw. przedmiotów KOP, czyli Kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców. Należą do nich np. techniki uczenia się, pamięć doskonała, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie sobą w stresie, motywacja, komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, elementy przedsiębiorczości, wystąpienia publiczne, budowanie wizerunku, networking, czy wybrane zagadnienia dotyczące przywództwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.; kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 30 pkt.; Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; Czynny udział w konferencjach naukowych,Uzyskane nagrody/wyróżnienia; Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych; Udział w szkoleniach/kursach/projektach; Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

absowlwent Ocena odpowiedz

ja polecam