ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

fax. (0-22) 57 20 580

e-mail: wnoz@wum.edu.pl

http://wnoz.wum.edu.pl/

Opinie (1)

xxx Ocena

Uczelnia nie zorganizowana,brak auli na egzaminy,sal,do tej pory brak indeksów,brak szacunku dla studentów.NIE POLECAM