ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

ul. Plac Polski 3/4

50-156 Wrocław

Tel.: 343 80 31 (wew. 214)

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • wrażliwość i uzdolnienia kreacyjne
  • wyobraźnia przestrzenna i umiejętności manualne w modelowaniu przestrzennym
  • wyczucie proporcji i zdolności do porządkowania układów płaskich i przestrzennych
  • wrażliwość kolorystyczna i inwencja w zakresie świadomego zestawienia barw
  • zdolność przewidywania skutków decyzji dotyczących konstruowania przedmiotów

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  W procesie kształcenia studenci rozwiązują podstawowe problemy projektowe związane z formą, funkcją, ergonomią i materiałoznawstwem oraz zostają zapoznani z zagadnieniami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Do realizacji prac projektowych wykorzystywane są zarówno najnowsze metody wizualizacji komputerowej 2D i 3D, jak i tradycyjne

  metody budowania makiet i modeli. Do dyspozycji studentów są pracownie realizacyjne wyposażone w narzędzia i elektronarzędzia, stolarnia i pracownia metalu z fachową obsługą. Duże znaczenie przywiązywane jest także do kształcenia ogólnoplastycznego, jako czynnika wzbogacającego świadomość i kulturę artystyczną przyszłych projektantów.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Architektura wnętrz posiada wiedzę i kwalifikacje do zatrudnienia w przemyśle oraz biurach projektowych. Jako samodzielny projektant, a także członek większych zespołów projektowych, z powodzeniem zajmuje się wdrażaniem i produkcją własnych projektów na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Archietktura wnętrz jest: 

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego  dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do  kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • SCENOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku
  • znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni
  • orientacja w zjawiskach kultury i podstawowa wiedza z zakresu teatru, filmu, historii sztuki
  • predyspozycje do projektowania przestrzennego

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Program dydaktyczny daje studentom możliwości uczestniczenia w procesie produkcji scenografii teatralnej i filmowej od projektu do realizacji. Pozwala na uzyskanie w praktyce doświadczenia i kompetencji niezbędnych w zawodzie scenografa oraz daje okazję do nawiązywania kontaktów, przekładających się na współpracę w późniejszym życiu zawodowym. W ramach unikalnego na skalę kraju porozumienia uczelni artystycznych Wrocławia tj. Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Teatralnych i Akademii Muzycznej prowadzona jest stała współpraca przy realizacji przedstawień i koncertów.

  Studenci w trakcie kształcenia tworzą scenografie, kostiumy, lalki i formy do spektakli dyplomowych Wydziału Aktorskiego i Lalkarskiego oraz przedstawień warsztatowych i małych form teatralnych na Wydziale Reżyserii AST. Biorą także udział w warsztatach z wybitnymi twórcami teatralnymi i filmowymi – scenografami, kostiumologami, operatorami filmowymi oraz reżyserami.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Scenografia jest biegły w zagadnieniach humanistycznych z zakresu historii i teorii sztuki. Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze technicznych i technologicznych aspektów twórczości scenograficznej. Jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia jest:

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych
  • Wykonanie zadania specjalistycznego

  Dowiedz się więcej

   

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • predyspozycje w rysunkowym odtwarzaniu obiektów z zachowaniem proporcji, kompozycji i perspektywy
  • wyobraźnia przestrzenna
  • umiejętność analizy i syntezy
  • intuicyjne rozumienie techniki
  • kreatywność i ciekawość świata

  CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

  Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym, zdobyte umiejętności specjalistyczne, a także wykształcenie ogólnoplastyczne. W trakcie kształcenia podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji – od projektowania środków transportu, poprzez projektowanie biżuterii do projektowania komunikatów wizualnych i złożonych struktur informacyjnych.

  Ponadto studenci nabywają umiejętności z zakresu grafiki użytkowej, technik poligraficznych, a także prezentacji projektów. Na studiach dominuje praktyczne podejście do projektowania, z naciskiem na współpracę z podmiotami zewnętrznymi – przemysłem, biznesem i innymi uczelniami.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent kierunku Wzornictwo przygotowany jest do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień projektowych. Znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, jest gotowy do pracy w zespole, jak i do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest:

  • Egzamin z rysunku
  • Egzamin z malarstwa
  • Egzamin kierunkowy
  • Rozmowa z kandydatem

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

  1. Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

beata Ocena

Pani Małgosia polecajac mi te studia mówiła, że poczucie wieku to bardzo subiektywna sprawa a tak poza tym kobieta ma zawsze 21 lat i powinna spełniać swoje marzenia. Moim marzeniem było ASP ale los rzucił mnie w objęcia innego kierunku. Powróciłam więc do realizacji marzeń, hobby, nie bardzo wierząc w swoje umiejetności. Te studia udowodniły mi, że warto uwierzyć w siebie. Pracownia witrażu pochłoneła mnie całkowicie. Studia i kierunek godny polecenia.

Sylwia Ocena

Fantastyczne studia! Zajęcia w pracowni rysunku i malarstwa prowadzone kreatywnie, zacieraja się różnice wiekowe i poziom umiejetności. Malowanie w takt muzyki:) Do tego poznawanie Akademii w różnych odsłonach, porzez jej pracownie na wszystkich wydziałach. na drugim roku trudny wybór bo chciałoby się wszystko dotknąć :) Do tego miła atmosfera plenery, wycieczki. Jestem słuchaczką mega zadowoloną