• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Architektura
  Studia na kierunku Architektura przygotowują specjalistów do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. W programie nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka dominują zatem zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne mają na celu nie tylko zapewnienie absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazanie im wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni. Podczas studiów I stopnia studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci są zaznajamiani z przepisami techniczno-budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy 
  • Matematyka
  • Fizyka

  Do wyniku rekrutacji należy doliczyć wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz ocena portfolio, a także średnia ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Kierunek Gospodarka Przestrzenna zorientowany jest na kształcenie nowoczesnego specjalisty w dziedzinie planowania, mającego szerokie interdyscyplinarne podstawy i rozumiejącego gospodarowanie przestrzenią jako projekcję przestrzenną systemu cywilizacyjnego. Metodologia kształcenia kładzie nacisk na rozumienie mechanizmów i procesów, nie tylko na kształtowanie form, które powinny wynikać z  tego zrozumienia. Planista to człowiek zajmujący się nie tylko przygotowywaniem planów różnego rodzaju – projektów urbanistycznych, planów rozwoju przestrzennego wsi, miast, obszarów metropolitalnych i regionów ale także planów i projektów transgranicznych i międzynarodowych oraz strategii rozwoju i rozmaitych analiz przestrzennych. Naszą unikalną specjalnością, której nie oferuje żadna inna uczelnia polska i bardzo niewiele w Europie są symulacje i modelowania komputerowe dotyczące zjawisk przestrzennych. Studenci uczą się nie tylko zaawansowanych narzędzi CAD i GIS ale także technik modelowania, pozwalających przewidywać możliwe stany struktur osadniczych i ich komponentów.
  Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej uruchomiony został, jako pierwszy w Polsce, w 1991 roku, a jego absolwenci pracują w biurach projektowych, jednostkach administracji publicznej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i deweloperskich w kraju, Europie a także w Stanach Zjednoczonych i Rosji.  Kierunek ten, a zwłaszcza propozycja profilu jego absolwenta, uzyskały doskonałą opinię w trakcie akredytacji prowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Katasami Ocena

Wielki wyścig szczurów i egoistow

123 Ocena

Łatwo nie jest, dużo pracy, ale dla chcącego nic trudnego .

Tofik Ocena

Wysoki poziom kształcenia. Miałem też krótkie przygody z innymi Wydziałami Architektury w Polsce i z całą pewnością, ten jest najlepszy! Duży plus za fajny dobór przedmiotów.