Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Telefon: +48 (71) 375-2462; 375-2789

Fax +48 (71) 343-5728

http://www.wnoz.uni.wroc.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geografia

  Jeśli od zawsze interesowały Cię relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem i chcesz zyskać zawód z tym związany – geografia jest kierunkiem właśnie dla Ciebie.

  Tutaj nauczysz się patrzeć całościowo na świat, szanując zarówno środowisko geograficzne, jak i dorobek różnych kultur. Poznasz przy tym metody kompleksowej oceny środowiska na terenach naturalnych i zmienionych antropologicznie.

  Będziesz analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, rozumieć i interpretować zasady funkcjonowania środowiska oraz badać współzależności w układzie człowiek–środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

  Podczas studiów będziesz mieć możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informacji oraz technik badawczych. Duży nacisk kładziemy na zajęcia terenowe oraz wykorzystanie systemów informacji geograficznej w pracy geografa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analizy lokalne i regionalne
  • Geoekologia
  • Geoinformatyka i kartografia
  • Klimatologia i ochrona atmosfery
  • Ochrona i zarządzanie jakością powietrza, wody, gleby
  • Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
  • Tourism and hospitality

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka z astronomią lub fizyka, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Geologia

  Jeśli jesteś pasjonatem gór, lubisz podróżować, a także interesujesz się pracą w laboratorium albo zastosowaniami metod komputerowych – pomyśl o studiach geologicznych!

  Geologia to znacznie więcej niż tylko wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach. Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzania historii naszej planety, a z drugiej – to wszystko, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geochemia środowiska i gospodarka odpadami
  • Geologia poszukiwawcza
  • Hydrogeologia
  • Petrologia i mineralogia stosowana
  • Applied geoscience

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Gospodarka przestrzenna to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków oferujący możliwości rozwoju w wielu dziedzinach. Studia przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy interesują się ekonomią, geografią, architekturą, socjologią, politologią, ochroną środowiska lub po prostu otaczającym nas światem.

  Jest to kierunek dla osób, które myślą o tym, aby w przyszłości zajmować się zarządzaniem przestrzenią na poziomie gminy, województwa oraz kraju; opracowywaniem dokumentów planistycznych; sporządzaniem analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziałem w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju oraz programów rozwoju regionalnego i lokalnego; uczestniczeniem w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia,biologia, fizyka z astronomia lub fizyka, chemia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia z toku studiów oraz ocena pracy dyplomowej i ocena z egzaminu dyplomowego.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA GEOLOGICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria geologiczna

  Chcesz połączyć fascynację przyrodą z zainteresowaniem techniką i najnowocześniejszymi rozwiązaniami w przemyśle wydobywczym, budownictwie czy ekologii? Widzisz się w aktywnym działaniu na rynku pracy w geotechnice, geologii inżynierskiej czy hydrogeologii? Zostań inżynierem geologiem!

  Inżynieria geologiczna jest kierunkiem, na którym nauczysz się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł inżyniera.

  Na bazie wiedzy o procesach zachodzących w obrębie kuli ziemskiej, minerałach i skałach powstających w wyniku tych procesów oraz historii Ziemi studenci będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju regionu i kraju.

  Przedmioty te będą obejmowały zagadnienia dotyczące zaopatrzenia w wodę, poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego i hydrogeologicznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka lub fizyka lub fizyka z astronomią 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, fizyka z astronomia lub fizyka, matematyka (o ile nie wybrano wczesniej)

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Turystyka

  Chciałbyś aktywnie działać w branży turystycznej? Widzisz się w organizacji turystyki w organach państwowych, w firmach komercyjnych, a może w ramach własnej działalności? Jeśli tak – wybierz turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim i studiuj zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

  Nauczysz się, jak planować rozwój turystyki i jak nim zarządzać w jednostkach samorządu terytorialnego (w gminie, powiecie, województwie). Dowiesz się, jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Zobaczysz, jak konstruowane są lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki i jak opracowuje się programy rozwoju turystyki na poziomie regionalnym czy lokalnym.

  Będziesz uczestniczył w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody). Ponadto nauczysz się planowania i zarządzania firmami komercyjnymi zajmującymi się organizacją i pośrednictwem w turystyce, gastronomii i hotelarstwie.

  Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu turystyki, ale także interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej związanej z zarządzaniem turystyką w regionie oraz przedsiębiorstwie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest średnia z toku studiów, ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego.

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

adam Ocena

Studiuję Turystykę na Uniwersytecie Wrocławskim by potem promować swoje miasto, swój region, pokazać innym jak wiele ma do zaoferowania.

filip Ocena

Gospodarka przestrzenna to coraz popularniejsza dziedzina, a zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia z nią związane.

jacek Ocena

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, w której nie ma miejsca na nudę, a program zajęć przyciąga studentów jak magnes

bartosz Ocena

Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim to coś, co zaciekawi każdego zainteresowanego światem, człowiekiem i przyrodą

boik Ocena

Pozytywni ludzie, kompetentna kadra, polecam!