• CERTYFIKACJA I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia magisterskie na dowolnym kierunku.
  Studia podyplomowe przeznaczone są szczególnie dla:

  • inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem w budownictwie,
  • inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
  • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją i zarządzaniem energią w budynkach.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji kadry inżynierskiej zajmującej się problematyką inżynierii ochrony środowiska. Program obejmuje wykłady i ćwiczenia z następujących zagadnień: technologia oczyszczania wody, oczyszczanie ścieków, procesy separacji membranowej, gospodarka odpadami, ochrona wód, odnowa wód, analiza instrumentalna, ekologia i toksykologia, wodociągi i kanalizacja.

  Dowiedz się więcej

 • WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW GAZOCIĄGOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są adresowane do osób pracujących w sektorze gazowniczym i budowlano-wykonawczym głównie o wykształceniu wyższym technicznym, jak również ekonomicznym w celu pogłębienia i rozszerzenia wiedzy z zakresu zagdnień projektowania, budowy i eksploatacji systemów transportu, dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego. Studia są sprofilowane pod względem zagadnień dotyczących systemów gazociągowych, a w szczególności sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)