• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska

  Zakres nauczania na kierunku obejmuje szeroko pojęty obszar inżynierii środowiska. Oznacza to duże perspektywy zatrudnienia. Możliwości pracy:

  • własna działalność w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji instalacji i systemów oraz w doradztwie eksperckim
  • biura projektowe i wykonawcze oraz firmy handlowe z branży inżynierii środowiska – asystent projektanta, projektant, pomocnik kierownika budowy, kierownik budowy, pracownik nadzoru autorskiego, przedstawiciel handlowy
  • zakłady przemysłowe wszystkich branż na stanowisku specjalista inżynierii środowiska i utrzymania ruchu
  • przedsiębiorstwa komunalne, ciepłownicze i wodociągowo-kanalizacyjne
  • instytucje, urzędy państwowe i samorządowe oraz jednostki monitorujące stan środowiska i zarządzające środowiskiem
  • szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jednostki badawcze i naukowo-badawcze, jednostki rozwojowe – pracownik badawczy, dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Environmental quality management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Environmental quality management

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku dotyczą zagadnień z tematyki związanej z zarządzaniem i ochroną środowiska, polityką zrównoważonego rozwoju, bioinżynierią środowiska, mikrobiologią techniczną oraz oczyszczaniem i odnową wód, oczyszczaniem ścieków, gleby, powietrza i gazów odlotowych, a także gospodarką zasobooszczędną i niskoemisyjną. Studia inżynierskie (I stopnia) obejmują naukę w zakresie:

  • nowoczesnych technologii w inżynierii i ochronie środowiska
  • polityki prawnej i zrównoważonego rozwoju, zapewniającej ochronę atmosfery, wód i gleby
  • oceny zagrożeń i monitoringu środowiska, oceny oddziaływania na środowisko i ryzyka środowiskowego oraz w zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem
  • pomiarów stanu jakości środowiska i numerycznych symulacji komputerowych
  • bioinżynierii środowiska i mikrobiologii technicznej, oczyszczania wód, ścieków, odpadów, gleby, gazów odlotowych i powietrza
  • gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Zarządzanie ochroną środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioinżynieria środowiska
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy ochrony atmosfery

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)