• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Environmental quality management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Environmental quality management
 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Zarządzanie ochroną środowiska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioinżynieria środowiska
  • Gospodarka odpadami
  • Systemy ochrony atmosfery

Opinie (0)