• STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ETNOLOGII REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje wiadomości z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Zyskuje wiedzę z zakresu teorii kultury, tradycyjnych kultur Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, współczesnych stosunków etnicznych, mniejszości etnicznych, narodowych itd. Uzyskuje także podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w dydaktyce szkolnej, animacji kultury i muzealnictwie oraz poznaje metody i techniki badawcze etnologii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE LOGOPEDII REKRUTACJA

  Podyplomowe Studium Logopedii kształci w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje słuchaczom program obejmujący 609 godzin zajęć, w tym 509 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, oraz 100 godzin praktyk odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym funkcjonującym na Wydziale Filologicznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

  Zapraszamy na stronę: https://www.human.umk.pl/psl/.

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO REKRUTACJA

  Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego w krajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych. Absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE REDAKCYJNO-WYDAWNICZYM REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z procesem wydawniczym (redakcja i korekta tekstu, DTP, projektowanie graficzne), funkcjonowaniem firmy wydawniczej (organizacja pracy w wydawnictwie, promocja, współczesny rynek książki, copywriting w firmie wydawniczej) oraz technologiami druku. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu najnowszych technologii w edytorstwie.

  Ważną część programu studiów stanowi blok zajęć z zakresu publikacji elektronicznych (typografia publikacji elektronicznych, elektroniczne formy publikacji). Słuchacze będą mogli odbyć praktyki w Wydawnictwie Naukowym UMK. Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym zdobywa kwalifikacje związane z edytorstwem, niezbędne w wykonywaniu zawodów takich jak redaktor, korektor czy operator składu. Zdobyte podczas studiów umiejętności umożliwią absolwentowi znalezienie pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kulturalnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TŁUMACZY REKRUTACJA

  Celem jest przygotowanie Państwa do centralnego egzaminu dla tłumaczy przysięgłych, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w chwili obecnej kształcenie odbywa się w dwóch grupach: niemieckiej i angielskiej. Skupiamy się przede wszystkim na praktyce tłumaczeniowej, ograniczając teorię do niezbędnego minimum.
  Oferujemy zajęcia warsztatowe w trzech blokach: ekonomicznym (teksty z zakresu prawa spółek i użytkowe teksty biznesowe, rachunkowość i finanse), prawniczym (teksty notarialne, sądowe, z zakresu prawa wspólnotowego) oraz ustnym (tłumaczenia konsekutywne, w technice liaison, z elementami szeptanki i tłumaczenia symultanicznego).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Bardzo dobry wydział w zakresie nauczania języków obcych, ale również z dobrą ofertą dot. studiów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Szczególnie dwie kwestie są godne polecenie: (1) współpraca międzynarodowa - jeśli chcesz wyjeżdżać w ramach studiów na Erasmusa, do Chin czy Japonii, na staże itd., to to jest bardzo dobry wybór; (2) współpraca z otoczeniem gospodarczym - poza licznymi praktykami (zwłaszcza na copyrighting) jest też świetny program stażowy fundowany przez Wydział. Polecam!