ul. Fosa Staromiejska 3

centr.: 56-611-35-10

fax: 56-611-35-07

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

ul. Fosa Staromiejska 3

centr.: 56-611-35-10

fax: 56-611-35-07

e-mail: Dziekanat_WF@umk.pl

http://www.fil.umk.pl/

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia angielska
  Filologia angielska w Toruniu cieszy się od wielu lat popularnością wśród kandydatów na studia. Program anglistyki umożliwia podjęcie studiów również przez obcokrajowców. Niewątpliwym atutem anglistyki na UMK jest dodatkowa możliwość studiowania w ramach specjalności nauczycielskiej na I i II stopniu. Studenci mogą również rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach działalności teatru The Spinning Globe, który od wielu lat wystawia sztuki Szekspira w oryginale. Na drugim stopniu proponujemy studia anglistyczne w systemie stacjonarnym w ramach trzech specjalności: translatoryki, edytorstwa tekstów anglojęzycznych i języka–kultury–literatury. Są to oferty dydaktyczne skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. Absolwent może znaleźć zatrudnienie na rynku pracy wymagającym bardzo dobrej znajomości języka angielskiego: w firmach usługowych i turystyce, w firmach tłumaczeniowych i wydawniczych, w działach public relations i marketingu, w agencjach reklamowych, w instytucjach kulturowych i badawczych, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Studenci I i II stopnia mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
  Studia stacjonarne i niestacjonarne
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski – część pisemna, poziom rozszerzony
  • Język polski – część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Studia stacjonarne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej albo makrokierunku w skład którego wchodzi filologia angielska,
  • tytuł licencjata w innym zakresie (wymagane kompetencje akademickie i językowe na poziomie B2 zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej lub w teście kompetencyjnym).
  Studia niestacjonarne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii angielskiej albo makrokierunku w skład którego wchodzi filologia angielska,
  • tytuł licencjata w innym zakresie (wymagane kompetencje akademickie i językowe na poziomie B2 zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

   

 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia bałkańska
  Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to kierunek z 15-letnią tradycją. Takiej tradycji nie ma żadna bałkanistyka w Polsce, a wiele kierunków na nas się wzoruje. Przez lata opracowaliśmy i udoskonaliliśmy program nauczania, dający wszechstronną wiedzę o historii, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Bałkańskiego, zachowując dużą liczbę godzin nauczania języka serbskiego, bułgarskiego i albańskiego. Zalety studiowania FILOLOGII BAŁKAŃSKIEJ na UMK w Toruniu:
  • nowatorski program studiów,
  • małe grupy językowe, co pomaga przyswajać język obcy,
  • prowadzenie zajęć językowych głównie przez rodzimych użytkowników języków bałkańskich,
  • możliwość wyjazdów na stypendia w ramach programu ERASMUS+ i wymiany ministerialnej,
  • możliwość wyjazdów na letnie kursy języków bałkańskich,
  • współpraca z uniwersytetami z Półwyspu Bałkańskiego,
  • szansa na znalezienie ciekawej, dobrze płatnej pracy,
  • świetnie wykwalifikowana kadra.
  STUDIA, a co POTEM?
  Nasi absolwenci pracują w przedstawicielstwach polskich firm w państwach Półwyspu Bałkańskiego, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w straży granicznej, w ambasadach i w instytucjach kulturalnych, w agencjach turystycznych. Są również cenionymi tłumaczami przysięgłymi. Pracę można zdobyć już w czasie studiów. Każdego roku biura turystyczne poszukują na naszym kierunku studentów, którzy chcieliby połączyć pracę z wypoczynkiem.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia bałkańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne:
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Na specjalizację kulturoznawczą będą przyjmowani absolwenci wszystkich studiów licencjackich i magisterskich (nawet bez znajomości języków bałkańskich). Na specjalizację translatologiczną będą przyjmowani tylko absolwenci studiów licencjackich z zakresu filologii bałkańskiej albo absolwenci innych kierunków studiów, którzy znają co najmniej jeden z ję- zyków bałkańskich (albański, bułgarski lub serbski) w stopniu odpowiadającym co najmniej poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - Filologia germańska 
  Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.
  • ciekawy program studiów I stopnia (licencjackich) obejmujący historię i współczesność krajów niemieckojęzycznych oraz literaturę, kulturę, zagadnienia językoznawstwa i translatoryki
  • na studiach II stopnia (magisterskich) specjalność „translatoryka” zapewniająca wykształcenie w zakresie tłumaczenia oraz kompetencji interkulturowej niezwykle cenionych przez potencjalnych pracodawców,
  • możliwość zrealizowania specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia,
  • nowatorski program aktywizacji zawodowej obejmujący warsztaty oraz spotkania z potencjalnymi pracodawcami dla studentów II stopnia,
  • studenci I stopnia mają możliwość opanowania języka niemieckiego na poziomie C1, studenci II stopnia – na poziomie C2,
  • studia I stopnia mogą podjąć także osoby jeszcze nie znające języka niemieckiego i rozpocząć naukę od podstaw,
  • na studiach I stopnia do wyboru lektoraty j. angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i czeskiego, 
  • większość przedmiotów prowadzona w języku niemieckim,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne,
  • cenieni polscy i zagraniczni wykładowcy,
  • nowocześnie wyposażone laboratoria i sale wykładowe,
  • Koło Naukowe TRABI oraz Koło Teatrologiczne,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

   

  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo historia albo filozofia

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Wymagania wstępne:

   O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii germańskiej;
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, o ile kandydat ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i opanował język niemiecki w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.

   

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia  klasyczna i studia śródziemnomorskie 
  Studia na filologii klasycznej i studiach śródziemnomorskich to prawdziwe studia humanistyczne, obejmujące trzy specjalności: filologia klasyczna, hellenistyka i wiedza o kulturze śródziemnomorskiej. Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiom na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie będziesz miał/miała szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Co więcej, studiując ten kierunek będziesz miał/miała szansę poznać języki antyczne, takie jak greka i łacina, ale też jeden z języków nowożytnych (język nowogrecki lub włoski) używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Poznasz również historię i literaturę Grecji nowożytnej. Zapoznasz się z turystyczną geografią Hellady i Italii oraz topografią archeologiczną słynnych greckich i rzymskich centrów kulturowych. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci przygotowywać wyprawy do Grecji i Italii. Zdobędziesz wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.
  • kierunek ma bardzo bogate tradycje, sięgające początków toruńskiej uczelni,
  • nauczysz się starożytnych języków, takich jak greka i łacina, jak również języka włoskiego lub nowogreckiego,
  • wiedzę zdobywać będziesz pod okiem wybitnej kadry profesorskiej,
  • będziesz miał/ miała do dyspozycji zbiory jednej z najbogatszych bibliotek Polski,
  • uzyskasz dyplom na prestiżowej uczelni państwowej,
  • będziesz miał/miała możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • uzyskasz szansę odbycia ciekawych praktyk,
  • poznasz magię gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
  Po ukończeniu kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako:
  • wydawca,
  • redaktor,
  • animator kultury,
  • publicysta literacki i kulturoznawczy,
  • tłumacz,
  • znawca literatury, języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego,
  • nauczyciel języka greckiego i łacińskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela)
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo geografia albo historia albo historia sztuki albo filozofia

   

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia polska
  Studia na filologii polskiej umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
  • to jeden z kierunków o najbogatszych tradycjach i dorobku na toruńskim uniwersytecie,
  • w gronie wykładowców są znakomici językoznawcy, teoretycy i historycy literatury,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • bogate zbiory biblioteczne ułatwiające studia,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
  Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Po ich ukończeniu może pracować m.in. jako:
  • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum,
  • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
  • organizator imprez kulturalnych i artystycznych,
  • kierownik literacki teatru,
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski – część pisemna

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   
  Wymagania wstępne
  • O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

   

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Filologia romańska 
  Studia na Filologii Romańskiej UMK w Toruniu skierowane są do osób zainteresowanych nauką języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i kontynuacją kształcenia oraz doskonaleniem już nabytych kompetencji językowych. Najważniejsze miejsce w programie studiów zajmuje praktyczna nauka języka francuskiego zapewniająca doskonałą znajomość w mowie i piśmie. Dodatkowo studenci mają możliwość opanowania drugiego języka romańskiego: włoskiego bądź hiszpańskiego. Studenci przygotowywani są także do pracy z językami specjalistycznymi (francuskim prawniczym, dyplomacji, biznesowym, handlowym itd.) oraz przekładem literackim. Na studiach magisterskich prowadzone są także zajęcia z elementów tłumaczeń przysięgłych i ustnych. Studenci doskonalą jednak nie tylko warsztat językowy, ale poznają także kulturę, historię i literaturę Francji oraz krajów frankofońskich. Umiejętności językowe oraz wiedzę na temat francuskiego obszaru kulturowego studenci mogą pogłębiać podczas wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Studia magisterskie obejmują ponadto specjalność nauczycielską. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł starać się o pracę tam, gdzie ceniona jest znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego/włoskiego, wiedza o krajach frankofońskich i romańskich oraz umiejętności tłumaczeniowe i dydaktyczne.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język francuski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna
   
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  • O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.”
   
   

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Filologia rosyjska 
  Studia na filologii rosyjskiej UMK oferują bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego, pozwalający na porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – urzędowych, biznesowych, towarzyskich. Pozostałe zajęcia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej. Studenci nabywają także kompetencje w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, które mogą poszerzać na studiach rusycystycznych II stopnia na UMK. Studia magisterskie dają także możliwość zdobycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela. Toruńscy rusycyści mogą wyjeżdżać na praktyki językowe w Rosji, stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) i krajowe (program MOST).  Dzięki kołom naukowym nasi studenci biorą udział w międzynarodowych projektach badawczych, organizują występy teatralne i muzyczne,  realizują ciekawe projekty tłumaczeniowe (konkursy przekładoznawcze, tłumaczenia rosyjskich bajek oraz filmów kinowych). Nasza uczelnia oferuje studentom szeroki wybór zajęć sportowych (m.in. wspinaczka, zumba, aqua fitness), darmowy pakiet Office, bezpłatne wi-fi we wszystkich budynkach. Absolwenci filologii rosyjskiej UMK mogą pracować jako tłumacze, w sektorze usług, reklamie, handlu, logistyce, edukacji i wielu innych branżach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język rosyjski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunku humanistycznego lub makrokierunku, w skład którego wchodzi kierunek humanistyczny oraz posiadają znajomość języka rosyjskiego w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy.
   

   

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń  - kierunek Filologia włoska 
  Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na filologii włoskiej - winny to być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych. 
  • absolwent zyskuje umiejętność posługiwania się językiem włoskim, a także dodatkowo językiem francuskim albo angielskim, co umożliwia swobodne porozumiewanie się w tych językach, czytanie literatury pięknej i fachowej,
  • ciekawy program studiów obejmuje m.in. historię i współczesność Włoch, problematykę włoskiej literatury i kultury, a także zagadnienia językoznawcze,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  Absolwent filologii włoskiej UMK może pracować m.in. jako:
  • nauczyciel języka włoskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
  • tłumacz podczas wizyt delegacji politycznych, kulturalnych, gospodarczych,
  • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych,
  • osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest znajomość języka włoskiego i francuskiego albo angielskiego.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna, poziom rozszerzony
  • Język polski – część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony

  Dowiedz się więcej

   

 • JAPONISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Japonistyka
  Oferta dydaktyczna Zakładu Japonistyki UMK oparta jest na intensywnej praktycznej nauce języka japońskiego (1140 godzin na studiach I. stopnia i 450 godzin na studiach II stopnia) i pisma japońskiego, uzupełnionej przedmiotami kierunkowymi takimi jak, gramatyka współczesnego i klasycznego języka japońskiego, historia kultury materialnej, wstęp do japonologii, dzięki którym student ma możliwość zdobycia zarówno wysokich kompetencji językowych jak i wiedzy teoretycznej z zakresu języka, kultury, sztuki literatury i historii Japonii. Program studiów zawiera naukę drugiego języka orientalnego: chińskiego.  Studia II stopnia, jako jedyne w kraju dają do wyboru dwie specjalności: język- literatura- kultura i translatoryczną. Wysoko wykwalifikowana polsko- japońska kadra dba o rozwój studenta. Efektywność procesu dydaktycznego potwierdzają wysokie notowania studentów toruńskiej japonistyki na egzaminach stypendialnych w Ambasadzie Japonii i na Konkursie Krasomówczym. Dodatkowym atutem jest stale poszerzająca się oferta staży i wyjazdów stypendialnych do Japonii. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w biznesie, instytucjach kultury, edukacji i turystyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski – część pisemna, poziom rozszerzony
  • Matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  • tytuł licencjata lub równoważny w zakresie filologii japońskiej (filologia - japonistyka);
  • tytuł licencjata lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi filologia japońska;
  • tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku

   

 • JĘZYK OBCY W BIZNESIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń -  kierunek Język obcy w biznesie
  Specjalność: język rosyjski w  biznesie
  • „Język rosyjski w biznesie” to unikalna propozycja połączenia znajomości języka obcego na wysokim poziomie z wiedzą w zakresie ekonomii oraz praktykami w przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich (Rosja i inne kraje dawnego ZSRR). Program studiów zapewnia rzetelne przygotowanie filologiczne (wiedza o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej) i ekonomiczne (m.in. problemy mikro- i makroekonomii, funkcjonowania rynku, zarządzania, handlu zagranicznego oraz podstaw prawa). 
  • Studenci mogą wyjeżdżać na praktyki językowe w Rosji, stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) i krajowe (program MOST).  Koła naukowe umożliwiają studentom realizację własnych projektów tłumaczeniowych, teatralnych i muzycznych.
  • UMK oferuje studentom szeroki wybór zajęć sportowych (m.in. wspinaczka, zumba, aqua fitness), darmowy pakiet Office, bezpłatne wi-fi we wszystkich budynkach 
  • Ukończenie Języka rosyjskiego w biznesie UMK otwiera przed absolwentem nowe możliwości na rynku pracy, jakich nie daje posiadanie kompetencji jedynie humanistycznych (filologia) lub społecznych (ekonomia). Oprócz sektora handlu, usług i logistyki, możliwa jest także praca w innych dziedzinach, np. tłumaczeniach lub reklamie. Nasi absolwenci na UMK mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia ze szczególnym uwzględnieniem filologii rosyjskiej oraz ekonomii i zarządzania. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności język rosyjski w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Historia albo matematyka albo WOS albo język polski – część pisemna 
   

  Dowiedz się więcej

   

 • KOMPARYSTYKA LITERACKO - KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Komparystyka literacko - kulturowa
  To interdyscyplinarne studia dla lubiących czytać i oglądać, poznawać różne kultury, uczyć się języków obcych, a także dla  tych, którzy chcą mieć duży wpływ na dobór studiowanych przedmiotów - tu ponad połowę zajęć wybiera student, a każdy traktowany jest indywidualnie.Studia są adresowane do osób o zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych wykraczających poza jedną kulturę narodową. Na komparatystyce można poznawać różne literatury/kultury, dodatkowo wybierając zgodnie ze swoimi zainteresowaniami rozmaite przedmioty z oferty całego uniwersytetu. Kierunek daje możliwość intensywnej nauki języków obcych - w ramach lektoratów (już od I roku) i na rozbudowanych kursach oferowanych przez filologie obce. Studia komparatystyczne kształcą ludzi dobrze zorientowanych w różnorodności kulturowej świata, otwartych, samodzielnie myślących, przygotowanych do życia w zglobalizowanej rzeczywistości. Sprzyjają rozwinięciu kompetencji cenionych przez pracodawców: elastyczności w myśleniu i działaniu, otwartości na nowe wyzwania i na innych ludzi, samodzielności i krytycyzmu. 
   
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Kulturoznawstwo  
  Specjalność ogólna

  Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny, przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką, kulturą popularną i nowymi mediami. Studia na kierunku kulturoznawstwo rozwijają umiejętność krytycznej analizy wielu problemów, z jakimi spotykamy się we współczesnym świecie oraz pozwalają zdobyć różnorodne kompetencje przydatne na rynku pracy (m. in. kreatywność, twórcze i krytyczne myślenie, spojrzenie holistyczne, realizacja zadań i projektów).

  Kulturoznawstwo na UMK posiada ciekawy i zróżnicowany program studiów. Duża liczba zajęć fakultatywnych oraz warsztatowych umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów oraz łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Zajęcia prowadzone są w większości przez młodych wykładowców, którzy są dobrymi znawcami i pasjonatami poszczególnych dziedzin wiedzy.

  Kulturoznawstwo przygotowuje do podejmowania działań w takich dziedzinach jak: organizacja życia kulturowego (twórca, animator kultury, instruktor), edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel), zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer) i umożliwia podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), a także w firmach związanych z branżą reklamową i prowadzących działalność w internecie.

  Specjalność Kultura Dalekiego Wschodu

  Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność na kierunku kulturoznawstwo, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego (do wyboru chiński lub japoński) w wymiarze aż 720 godzin (8 godzin w tygodniu przez 3 lata) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przed wszystkim Chin i Japonii. Nauka języka jest prowadzona przez lektorów polskich i zagranicznych, dodatkowo proponujemy zajęcia z języka chińskiego/japońskiego w biznesie. UMK ma podpisane umowy, w ramach których istnieją możliwości wyjazdów stypendialnych do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej i doskonalenia znajomości języka w Chinach, na Tajwanie lub w Japonii. Poza lektoratami w programie studiów znajdują się m.in. kursy z literatury chińskiej i japońskiej, kultury dawnych i współczesnych Chin, etnografii Azji, kina i telewizji w Azji Wschodniej. Absolwenci specjalności Kultura Dalekiego Wschodu są rzadkimi specjalistami, poszukiwanymi przez pracodawców w takich branżach, jak:

  • obsługa ruchu turystycznego,
  • obsługa biznesu,
  • nauka języków orientalnych,
  • obsługa instytucji kulturalnych w Polsce i w Azji, zwłaszcza placówek promujących kulturę polską na świecie lub kulturę azjatycką w Polsce,
  • obsługa dalekowschodnich placówek dyplomatycznych oraz projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, sportowych itp.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  specjalność ogólna

  • Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka

  specjalność Kultura Dalekiego Wschodu

  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo historia sztuki albo WOS albo filozofia albo matematyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku. Kandydaci są kwalifikowania na podstawie konkursu ocen ze studiów.

   

 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek  Lingwistyka praktyczna i copywriting  
  Kierunek Lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.
  Absolwent kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting uzyskają kompetencje cenione przez pracodawców firm reklamowo-copywriterskich, w środowisku dziennikarskim (tradycyjnym i nowomedialnym), w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, w zespołach doradczych zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu. Absolwenci kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting mogą z jednej strony podejmować działalność organizacyjno-administracyjną, z drugiej uczestniczyć w pracach zespołów kreatywnych, przygotowujących koncepcje konkretnych działań na polu kultury, mediów i reklamy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski lub język obcy nowożytny – część pisemna

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Lingwistyka stosowana:  język francuski z językiem arabskim 
  Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim to studia ściśle ukierunkowane na naukę dwóch języków, w tym języka arabskiego od podstaw. Najważniejsze miejsce w programie studiów zajmują bloki zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego oraz praktycznej nauki języka arabskiego. Studenci przygotowywani są także do pracy z językami specjalistycznymi (prawo, administracja, dyplomacja itd.) oraz z językiem w arabskim w prasie i mediach. Studenci doskonalą jednak nie tylko warsztat językowy, ale poznają także kulturę, historię i literaturę Francji oraz krajów Maghrebu ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy współczesnej. Umiejętności językowe oraz wiedzę na temat danego obszaru kulturowego studenci mogą pogłębiać podczas wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł starać się o pracę tam, gdzie ceniona jest znajomość języka francuskiego i arabskiego, wiedza o krajach frankofońskich i krajach Maghrebu oraz umiejętności tłumaczeniowe. Lingwistyka stosowana łącząca język francuski z arabskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna nie tylko w naszym regionie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język francuski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim

  Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim to studia ściśle ukierunkowane na naukę dwóch języków. Najważniejsze miejsce w programie studiów zajmują bloki zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego oraz praktycznej nauki języka hiszpańskiego zapewniające doskonałą znajomość obu języków w mowie i piśmie. Studenci doskonalą jednak nie tylko warsztat językowy, ale poznają także kulturę, historię i literaturę Francji oraz krajów hiszpańskojęzycznych. Umiejętności językowe oraz wiedzę na temat danego obszaru kulturowego studenci mogą pogłębiać podczas wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł starać się o pracę tam, gdzie ceniona jest znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego, wiedza o krajach frankofońskich i hiszpańskojęzycznych oraz umiejętności tłumaczeniowe.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język francuski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna
   
   

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CZESKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Lingwistyka stosowana: język rosyjski z  językiem czeskim 
  • Studia na lingwistyce stosowanej zorientowane są przede wszystkim na opanowanie dwóch języków: rosyjskiego i czeskiego w bardzo dobrym stopniu, pozwalającym na porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – urzędowych, biznesowych, towarzyskich. Pozostałe zajęcia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o języku, kulturze, historii i literaturze Rosji i Czech. Bardzo ważnym elementem programu studiów są bardziej rozbudowane niż na innych specjalnościach filologicznych zajęcia w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego – prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.
  • Naukę języka wzbogacają wyjazdy na praktyki językowe w Rosji i w Czechach, stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) i krajowe (program MOST).  Koła naukowe umożliwiają studentom udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz realizację własnych projektów tłumaczeniowych (konkursy przekładoznawcze, tłumaczenia bajek oraz filmów kinowych), teatralnych i muzycznych. 
  • UMK oferuje studentom szeroki wybór zajęć sportowych (m.in. wspinaczka, zumba, aqua fitness), darmowy pakiet Office, bezpłatne wi-fi we wszystkich budynkach
  • Absolwenci lingwistyki stosowanej (język rosyjski z językiem czeskim) UMK mogą pracować jako tłumacze, w sektorze usług, reklamie, handlu, logistyce, edukacji i wielu innych branżach.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna
  • Język polski – część pisemna

  Dowiedz się więcej

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK WŁOSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - kierunek Lingwistyka stosowana:  jęzk  włoski z językiem hiszpańskim 
  Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury włoskojęzycznej i hiszpańskiej, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z krajami włoskiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Lingwistyka stosowana łącząca język włoski z hiszpańskim to niepowtarzalna oferta dydaktyczna w naszym regionie.
  • studiowanie odbywa się w ramach modułów: językowym - praktycznej nauki dwóch języków (włoskiego i hiszpańskiego), kulturowo-literaturoznawczym oraz językoznawstwa stosowanego i przekładu,
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (m.in. w ramach programu ERASMUS+),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na specjalności lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny – część pisemna, poziom rozszerzony 
  • Język polski – część pisemna, poziom podstawowy lub rozszerzony
   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - Studia doktoranckie na kierunku Studia doktoranckie w zakresie  językoznawstwa 
  Studia Doktoranckie w zakresie Językoznawstwa trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez uczestnika stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Studia te prowadzone są w systemie stacjonarnym.  Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. W trakcie studiów słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu współczesnej lingwistyki, uzyskuje również możliwość uczestnictwa w zajęciach z dyscyplin pokrewnych oraz lektoratach języka obcego. Głównym celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego. Przedmiotem badań szczegółowych, synchronicznych i/lub diachronicznych może być zarówno język polski, jak i języki obce, w szczególności te, które są przedmiotem badań naukowych i działalności dydaktycznej na Wydziale Filologicznym UMK (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina, języki bałkańskie) lub inne, w zależności od zainteresowań i kompetencji uczestnika studiów.   Doktorant zdobywa również umiejętności dydaktyczne (w szczególności w zakresie przedmiotów językoznawczych). W programie studiów doktoranckich przewidziane jest zarówno samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia (tzw. praktyki zawodowe), jak i uczestnictwo w zajęciach rozwijających umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
  Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada:
  • kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
  • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej. 
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:
  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2015/2016 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
  • pracę magisterską i ewentualne publikacje,
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (w zależności od wymagań rady wydziału),
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
  • opis projektu badawczego (w zależności od wymagań rady wydziału), 
  • 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 • STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Toruń - Studia  doktoranckie na kierunku Studia doktoranckie w zakresie  literaturoznawstwa  
  Studia Doktoranckie w zakresie Literaturoznawstwa trwają cztery lata (osiem semestrów) i kończą się uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Głównym celem studiów jest napisanie dysertacji doktorskiej i pozyskanie zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie badawczej literaturoznawstwa. Adresatami Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa są osoby, którym zależy na pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności i wykształceniu nowych postaw w zakresie badań literatury i kultury, nauczyciele w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarze różnych mediów, tłumacze, animatorzy kultury.
  Studia stwarzają warunki do uzyskania kompetencji ogólnych oraz szczegółowych poprzez:
  •  realizację programu studiów,
  •  prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora,
  •  uczestnictwo w projektach i zespołach badawczych,
  •  uczestnictwo i organizację życia wspólnot akademickich i społecznych.
  Uczestnicy studiów mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie, tzw. stypendia projakościowe oraz o pomoc materialną. Absolwenci Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa znają najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z literaturoznawstwem, znają zaawansowaną metodykę i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Potrafią pisać oryginalne prace naukowe. Są świadomi swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
  Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada:
  • kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu "Diamentowy Grant",
  • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej. 
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów i składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziałach, następujące dokumenty:
  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2015/2016 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia,
  • pracę magisterską i ewentualne publikacje, 
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (w zależności od wymagań rady wydziału),
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
  • opis projektu badawczego (w zależności od wymagań rady wydziału), 3 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
   

Opinie (1)

Absolwent Ocena

Bardzo dobry wydział w zakresie nauczania języków obcych, ale również z dobrą ofertą dot. studiów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Szczególnie dwie kwestie są godne polecenie: (1) współpraca międzynarodowa - jeśli chcesz wyjeżdżać w ramach studiów na Erasmusa, do Chin czy Japonii, na staże itd., to to jest bardzo dobry wybór; (2) współpraca z otoczeniem gospodarczym - poza licznymi praktykami (zwłaszcza na copyrighting) jest też świetny program stażowy fundowany przez Wydział. Polecam!