ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

 • STUDIA W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z udziałem wysokiej klasy specjalistów zewnętrznych dają szerokie spojrzenie na problematykę planowania przestrzennego.

  Główne założenie programowe oparte jest na koncepcji połączenia doświadczeń naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Studia te pozwalają m.in. uzupełniać wiedzę osobom zatrudnionym lub planującym podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

  Akcent postawiono na opanowanie praktycznych umiejętności, wysoko cenionych na rynku pracy, na które składają się m.in.:

  • dokonywanie finansowej i prawnej oceny skutków uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • analizowanie i interpretacja zapisów dokumentów planistycznych;
  • umiejętność pracy w zespole przeprowadzającym procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • umiejętność przygotowania kompleksowego wniosku na potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
  • znajomość zasad kwalifikowania inwestycji celu publicznego i ich rangi w rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczym miast i gmin;
  • korzystanie z instrumentów prawnych w zakresie planowania przestrzennego.

  Te oraz pozostałe umiejętności przewidziane do uzyskania w programie studiów osadzone są na podstawach teoretycznych zdobytych w części wykładowej zajęć.

  Absolwenci przygotowani są do pracy w:

  • administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli;
  • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • instytutach badawczych, firmach konsultingowych;
  • biurach planowania przestrzennego;
  • zespołach odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów i opracowań planistycznych;
  • instytucjach europejskich i międzynarodowych;
  • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.

  Adresaci studiów podyplomowych:

  Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) dowolnego kierunku.

  Oferta edukacyjna jest skierowana m.in. do grona osób planujących uczestnictwo w zespołach sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wobec których obowiązuje wymóg uzupełnienia wykształcenia wyższego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

  Czas trwania:

  • Czas trwania: 2 semestry;

  Koszt studiów:

  Cena: I semestr - 1880 zł, II semestr - 1880 zł, łącznie 3760 zł

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opinie (2)

Olga Smoleńska Ocena odpowiedz

Polecam w szczególności kierunek Turystyka i Rekreacja oraz Sport&Wellness, z wieloma praktycznymi zajęciami, zajęciami teoretyczno-badawczymi na wysokim poziomie i doświadczoną kadrą!

Marcin Ocena odpowiedz

Bardzo prężnie działający wydział z szeroką ofertą dydaktyczną. Gorąco polecam!