Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

tel. +48 56 61 12 585

tel./fax +48 56 61 12 586

e-mail: dwnozi@umk.pl

www.geo.umk.pl

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów geografia
  Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze (geografia fizyczna) ze społecznymi (geografia społeczno-ekonomiczna). Zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie.
  Studia geograficzne uczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. W ostatnich latach, ze względu na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), widać rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów geografia i kształtowanie środowiska
  Interdyscyplinarne studia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska łączą zagadnienia z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Pozwalają zrozumieć relacje jakie zachodzą między człowiekiem a przyrodą.
  W trakcie 3 lat studiów studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania i interpretowania w sposób kompleksowy procesów i zjawisk przyrodniczych oraz społecznych zachodzących w środowisku geograficznym. Potrafią wyjaśnić rozkład przestrzenny zjawisk przyrodniczych oraz różnych form działalności gospodarczej człowieka. Studia te przygotują absolwentów do rozwiązywania problemów współczesnego świata związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym bezpieczeństwo zasobów i systemów podtrzymujących życie jest zagrożone przez narastającą antropopresję.
  W trakcie studiów znaczną część zajęć stanowią zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć komputerowych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informacji obrazowej. Studenci potrafią pozyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać różnorodne dane przestrzenne, a także zdobywają umiejętności wykonywania zaawansowanych analiz. W programie studiów istotną część stanowią zajęcia terenowe w kraju i za granicą oraz praktyki w instytucjach zewnętrznych, podczas których studenci poznają specyfikę pozyskiwania danych o środowisku i społeczeństwie oraz stosują metody analizy danych, obsługują i wykorzystują aparaturę pomiarową i badawczą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauki o ziemi i środowisku
  • Geografia człowieka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMACJA ŚRODOWISKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów geoinformacja środowiskowa
  Geoinformacja środowiskowa w proponowanej formule to unikalne w skali kraju, interdyscyplinarne połączenie wiedzy geograficznej, geodezyjno-kartograficznej oraz informatycznej w celu wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą przygotowani do kompleksowej analizy stanu i zasobów środowiska geograficznego oraz zarządzania informacją o jego komponentach nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i geomatycznymi.
  Po ukończeniu kierunku absolwent dysponuje rozległą wiedzą z zakresu środowiska geograficznego i jego komponentów, systemów informacji geograficznej oraz odznacza się unikalnym doświadczeniem łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami geoinformatycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, pozwalającym na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji przestrzeni w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego poziomu lokalnego i regionalnego.
  Program kształcenia wykorzystuje wiedzę nauk technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia), przyrodniczych (geografia, geologia, ochrona środowiska) i społecznych (prawo, ekonomia, socjologia, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji). Studenci w trakcie zajęć są przygotowywani do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, kształtowania i zarządzania przestrzenią. W ramach realizacji programu studiów studenci uzyskają kompetencje inżynierskie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEOZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

  Celem kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego, dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.

  Kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie oferuje studentom nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie, łączące wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania, z udziałem praktyków i pracowników instytucji samorządowych. Duża ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk – gwarantuje zdobycie umiejętności wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku pracy.

  Absolwenci będą przygotowani do skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów pojawiających się na styku procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych. Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania instytucji samorządowych i państwowych, tworzących i zarządzających infrastrukturą społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów turystyka i rekreacja
  Turystyka i rekreacja to studia dla osób dynamicznych, aktywnych, pełnych pomysłów i ciekawych świata. Turystyka i rekreacja to prężnie rozwijające się sektory gospodarki w Polsce, Europie i na świecie.
  Dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne daje wiele możliwości zdobycia interesującej pracy o dużych perspektywach, jak również pozwoli na samorealizowanie się w różnych formach działalności gospodarczej i społecznej. Absolwenci turystyki i rekreacji to przyszli menedżerowie, rezydenci, piloci, animatorzy, agenci, organizatorzy, wykładowcy, instruktorzy i trenerzy o szerokich kompetencjach zawodowych.
   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego
  • Animacja sportu i rekreacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Olga Smoleńska Ocena odpowiedz

Polecam w szczególności kierunek Turystyka i Rekreacja oraz Sport&Wellness, z wieloma praktycznymi zajęciami, zajęciami teoretyczno-badawczymi na wysokim poziomie i doświadczoną kadrą!

Marcin Ocena odpowiedz

Bardzo prężnie działający wydział z szeroką ofertą dydaktyczną. Gorąco polecam!