Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inżynieria odnawialnych źródeł energii stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria odnawialnych źródeł energii stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria odnawialnych źródeł energii jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria odnawialnych źródeł energii studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria odnawialnych źródeł energii - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii odnawialnych źródeł energii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii: monitorowanie odnawialnych źródeł energii, projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria odnawialnych źródeł energii - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię odnawialnych źródeł energii

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii zdobędziesz podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Co więcej, będziesz w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko.

Nauczysz się także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Ekonomika w energetyce
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko produktów przemysłowych
 • Matematyka
 • Podstawy geologii i geotermii
 • Podstawy programowania w środowisku MATLAB
 • Chemia ogólna
 • Energetyka wodna
 • Informatyczne podstawy projektowania CAD i BIM
 • Mechanika płynów
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień prawnych i ekonomicznych w zakresie ochrony środowiska,
 • projektowania i wykonywaniu inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki,
 • rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów inżynierskich w zakresie energetyki odnawialnej,
 • użytkowania przyjaznych środowiskowo rozwiązań technicznych i kierowania procesami ich wdrażania,
 • rachunku ekonomicznego oraz metod obliczeniowych wybranych problemów ekoinżynierii,
 • mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku inżyniria odnawialnych źródeł energii możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne i przyrodnicze.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii będziesz miał okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, mechaniki, energetyki czy szeroko pojętych nauk ścisłych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innymi takich jak:

 • Mechanika techniczna
 • Inżynieria materiałowa w Odnawialnych Źródłach Energii
 • Podstawy budowy maszyn i instalacji OŹE

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych warsztatów realizowanych na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, wykształcisz szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się projektowania i tworzenia urządzeń i systemów energetycznych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Ponadto, poznasz zastosowanie i budowę nowoczesnych maszyn i narzędzi stosowanych na co dzień w prężnie rozwijającej się branży energetycznej. Studenci zdobędą również kompetencje językowe, co znacznie zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Farmy wiatrowe, kolektory słoneczne czy konstrukcje geotermalne to jedynie kilka przykładów instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. Ten trend jest obecnie niezwykle wyraźny we współczesnej gospodarce, dlatego tak potrzebni są specjaliści w tej ciągle rozwijającej się dziedzinie.

Jeżeli zatem interesujesz się pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł i chcesz mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego to Inżynieria odnawialnych źródeł energii może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować inżynierię odnawialnych źródeł energii

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria odnawialnych źródeł energii:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Praca po studiach

Liczba osób, które zostały zatrudnione w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świcie przekroczyła siedem milionów osób, a branża ta ciągle się rozwija. Dlatego też nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Gdzie zatem znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Inżynierii odnawialnych źródeł energii?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł być przygotowany do pracy jako specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła.

Będziesz mógł także pracować jako projektant, nadzorca oraz sprzedawca wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, operatorów procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów odnawialnych źródeł energii - elektrowni wiatrowych czy biogazowni. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to na pewne jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • operator procesowy, sterowniczy, informacyjny i logistyczny systemów,
 • manager produktu, procesu czy środowiska,
 • specjalista w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych,
 • technik monitorowania,
 • ekspert rozwoju biznesu odnawialnych źródeł energii.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria odnawialnych źródeł energii studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria odnawialnych źródeł energii studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)