• NAUKI O RODZINIE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i etyka
  • Doradca i asystent rodziny
  • Pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i etyka
  • Mediacje rodzinne
 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite

  Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Kapłańska
  • Katechetyczno-pastoralna

Opinie (1)

iwet Ocena

Jestem na 3 roku nauk o rodzinie. Jestem bardzo zadowolona. Po studiach chciałabym pracować w mediach u Ojca Dyrektora.