• AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Automatyk zajmuje się:

  • projektowaniem i eksploatacją różnorakich systemów automatyki i układów elektronicznych wykorzystywanych w szczególności w procesach technologicznych,
  • rozwiązywaniem problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
  • zastosowaniem sterowników przemysłowych w procesach technologicznych,
  • projektowaniem i budową układów elektronicznych oraz energoelektronicznych,
  • weryfikacją poprawności działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

  Kształcenie na kierunku Automatyka i Elektronika rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i elektronika

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizykii

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektronika i telekomunikacja

  Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy.  

  Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja zajmuje się:

  • projektowaniem urządzeń elektronicznych
  • oprogramowywaniem systemów przetwarzania i przesyłania informacji
  • utrzymaniem infrastruktury sieci komunikacyjnych dostarczających usługi na najwyższym poziomie w celu sprostania wymaganiom odbiorców
  • inicjuje i nadzoruje modernizację istniejących usług oraz rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
  • bezpieczeństwem infrastruktury przesyłania jak i przetwarzania informacji.
  • kierowaniem zespołami w projektach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w części szkieletowej i dostępowej (np. sieci FTTH, sieci mobilne 5G)
  • implementacją nowych rozwiązań urządzeń i sposobów komunikacji (np. urządzenia internetu rzeczy (IoT))
  • prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w działach firm IT
  • dostosowaniem i migracją istniejących rozwiązań w działalności firm do zmieniających się technologii (bankowość, energetyka, telekomunikacja, administracja, sektor nowych technologii informatycznych) w oparciu o wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa danych

  Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizykii

  Dowiedz się więcej

   


   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego oraz po kierunku teleinformatyka, informatyka stosowana,pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektrotechnika
  Elektryk jest osoba, która zajmuje się:
  • projektowaniem instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
  • montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dostrajaniem parametrów ich pracy;
  • wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a także linii napowietrznych i kablowych;
  • przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki;
  • wykonywaniem, pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn
   i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego;
  • wiele, wiele więcej!
  Kształcenie na kierunku Elektrotechnika odbywa się od samego początku istnienia Uczelni, powołanej do życia w 1964 (jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy). Przez cały ten czas, proces kształcenia ulegał doskonaleniu, co umożliwiło wypracowanie wysokiej renomy i tradycji kształcenia elektryków z całej Polski. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto, kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Energetyka

  Energetyk zajmuje się:

  • projektowaniem, budową, eksploatacją i nadzorowaniem systemów, sieci i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych): elektrowni, elektrociepłowni, lokalnych ciepłowni, zakładów termicznego przetwarzania odpadów itd.,
  • projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych,
  • zarządzaniem energią, racjonalną gospodarką energii i paliw w przedsiębiorstwach,
  • pracą w instytucjach badawczych, diagnostycznych zajmujących się programowaniem i planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego,
  • projektowaniem metod ochrony środowiska,
  • pracą w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką energetyczną i ochroną środowiska.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja systemów energetycznych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Informatyka stosowana
  Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej.
  Kierunek ten odróżnia się od klasycznych studiów informatycznych przez  poszerzenie programu kształcenia o elementy budowy układów elektronicznych oraz kompetencje inżynierskie.

  Projekty i zajecia laboratoryjne pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW.

  Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana rozpoczęło się w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Kierunek uzyskał w roku 2019, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Programowanie aplikacji biznesowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Informatyka biomedyczna
  • Programowanie dronów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Programowanie aplikacji biznesowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Informatyka biomedyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii, fizyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego, kierunków: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja, inżyniera/licencjata kierunków realizowanych w obszarze nauk technicznych, ścisłych. Kandydaci kierunków studiów wymienionych w ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Teleinformatyka

  Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej.

  Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
  • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
  • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
  • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych,
  • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
  • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
  • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, informatyka, fizyki i astronomii

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Absolwent Energetyka Ocena

Studiowałem energetykę na UTP. Zaraz po zakończeniu studiów znalazłem pracę w zawodzie. Dobra kadra przekazująca praktyczną wiedzę i zajęcia praktyczne dały mi dużo. Naprawdę polecam

Student WTiE Ocena

Studiuje na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale WTiE i zdecydowanie mogę polecić każdemu. Nauka programowania na wysokim poziomie przez wykładowców pasjonujących się tym tematem. Żałuję tylko, że nie mamy do wyboru większej ilości specjalizacji.

Polecam Ocena

Negatywne opinie pisane z tego co widzę pisane są przez osoby, które mają warunki. Uważam, że z każdym wykładowcą można się dogadać tylko trzeba chcieć. Kierunek jest wymagający i łączy ze sobą elementy elektroniki i informatyki. Po ukończeniu studiów można znaleźć prace w wielu firmach i wielu obszarach. Zdecydowanie mogę polecić każdemu kto nie idzie na studia dla samego studiowania, a chce posiąść wiedzę i umiejętności.