Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

tel. 52 340-80-45

fax 52 340-80-30

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtiie.utp.edu.pl/

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

tel. 52 340-80-45

fax 52 340-80-30

e-mail: wtie@utp.edu.pl

http://wtiie.utp.edu.pl/

 • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów automatyka i elektronika

  Jest to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Taki profil pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz pożądanych w pracy zawodowej kompetencji społecznych.

  Cechą szczególną kierunku jest szeroki zakres wiedzy, który obejmuje kierunek (m.in. automatykę, elektronikę, elektrotechnikę, technikę cyfrową i mikroprocesorową, podstawy telekomunikacji i informatyki) oraz 6 miesięczna praktyka przygotowująca studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy i ułatwiająca wejście na rynek pracy. Absolwent kierunku Automatyka i Elektronika będzie posiadał umiejętność:

  • projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych,
  • rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
  • zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych
  • weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka i elektronika przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

  Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy.  

  Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja zajmuje się:

  • projektowaniem urządzeń elektronicznych
  • oprogramowywaniem systemów przetwarzania i przesyłania informacji
  • utrzymaniem infrastruktury sieci komunikacyjnych dostarczających usługi na najwyższym poziomie w celu sprostania wymaganiom odbiorców
  • inicjuje i nadzoruje modernizację istniejących usług oraz rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
  • bezpieczeństwem infrastruktury przesyłania jak i przetwarzania informacji.
  • kierowaniem zespołami w projektach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w części szkieletowej i dostępowej (np. sieci FTTH, sieci mobilne 5G)
  • implementacją nowych rozwiązań urządzeń i sposobów komunikacji (np. urządzenia internetu rzeczy (IoT))
  • prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w działach firm IT
  • dostosowaniem i migracją istniejących rozwiązań w działalności firm do zmieniających się technologii (bankowość, energetyka, telekomunikacja, administracja, sektor nowych technologii informatycznych) w oparciu o wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa danych

  Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
  • Sieci teleinformatyczne
  • Informatyczne systemy sterowania i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów elektrotechnika
  Elektryk jest osoba, która zajmuje się:
  • projektowaniem instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych;
  • montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
  • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dostrajaniem parametrów ich pracy;
  • wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a także linii napowietrznych i kablowych;
  • przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki;
  • wykonywaniem, pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn
   i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego;
  • wiele, wiele więcej!
  Kształcenie na kierunku Elektrotechnika odbywa się od samego początku istnienia Uczelni, powołanej do życia w 1964 (jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy). Przez cały ten czas, proces kształcenia ulegał doskonaleniu, co umożliwiło wypracowanie wysokiej renomy i tradycji kształcenia elektryków z całej Polski.
  Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto, kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektrotechnika przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektrotechnika jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów energetyka
  Energetyk zajmuje się:
  • projektowaniem, budową, eksploatacją i nadzorowaniem systemów, sieci i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych): elektrowni, elektrociepłowni, lokalnych ciepłowni, zakładów termicznego przetwarzania odpadów itd.,
  • projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych,
  • zarządzaniem energią, racjonalną gospodarką energii i paliw w przedsiębiorstwach,
  • pracą w instytucjach badawczych, diagnostycznych zajmujących się programowaniem i planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego,
  • projektowaniem metod ochrony środowiska,
  • pracą w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką energetyczną i ochroną środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja systemów energetycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów informatyka stosowana
  Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej.
  Kierunek ten odróżnia się od klasycznych studiów informatycznych przez  poszerzenie programu kształcenia o elementy budowy układów elektronicznych oraz kompetencje inżynierskie.Projekty i zajecia laboratoryjne pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW.
  Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana rozpoczęło się w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Kierunek uzyskał w roku 2019, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Programowanie aplikacji biznesowych
  • Data science

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Programowanie dronów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie informacyjne
  • Data science

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Systemy informatyczne
  • Programowanie dronów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka stosowana studia stacjonarne i niestacjonarne mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELEINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów teleinformatyka
  Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej.

  Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
  • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
  • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
  • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych,
  • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
  • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
  • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sieci teleinformatyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opinie (3)

Absolwent Energetyka Ocena odpowiedz

Studiowałem energetykę na UTP. Zaraz po zakończeniu studiów znalazłem pracę w zawodzie. Dobra kadra przekazująca praktyczną wiedzę i zajęcia praktyczne dały mi dużo. Naprawdę polecam

Student WTiE Ocena odpowiedz

Studiuje na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale WTiE i zdecydowanie mogę polecić każdemu. Nauka programowania na wysokim poziomie przez wykładowców pasjonujących się tym tematem. Żałuję tylko, że nie mamy do wyboru większej ilości specjalizacji.

Polecam Ocena odpowiedz

Negatywne opinie pisane z tego co widzę pisane są przez osoby, które mają warunki. Uważam, że z każdym wykładowcą można się dogadać tylko trzeba chcieć. Kierunek jest wymagający i łączy ze sobą elementy elektroniki i informatyki. Po ukończeniu studiów można znaleźć prace w wielu firmach i wielu obszarach. Zdecydowanie mogę polecić każdemu kto nie idzie na studia dla samego studiowania, a chce posiąść wiedzę i umiejętności.