• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów finanse i rachunkowość
  Finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności:
  • dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych
  • projektowania polityki rachunkowości w organizacji,
  • skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi.

  Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczęło się w roku akademickim 2016/2017.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp
  • Bankowość i usługi finansowe
  • Finance and controlling

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
  • Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp
  • Bankowość i usługi finansowe
  • Finance and controlling

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
  • Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów zarządzanie

  Zarządzanie zajmuje się:

  • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi
   i informacyjnymi w organizacjach,
  • projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • szerzeniem wiedzy dotyczącej podstawowych praw ekonomicznych
   w gospodarce rynkowej, co pozwala zrozumieć zjawiska makroekonomiczne, które wpływają na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
  • nauczaniem w jaki sposób skutecznie się komunikować, negocjować, myśleć twórczo i krytycznie, a także efektywnie pracować w grupie.

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto kierunek Zarządzanie otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing w organizacji
  • Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie logistyką
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość dla menedżerów
  • Zarządzanie agrobiznesem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing w organizacji
  • Zarządzanie w handlu i usługach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie logistyką
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość dla menedżerów
  • Zarządzanie agrobiznesem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Inżynier po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajmuje się:
  • na stanowisku Inżynier ds. zapewnienia jakości  –  dbaniem o jakość wytwarzanego produktu oraz zarządzaniem produkcją w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko strat, wynikających z wytworzenia niewłaściwego produkty.
  • na stanowisku Inżynier zarządzania produkcją – zapewnianiem optymalnej pracy i produkcji, dzięki czemu wydajność, a więc i dochody przedsiębiorstwa znacznie wzrastają.
  • na stanowisku Specjalista ds planowania i sterowania produkcją – planowaniem od początku do końca procesu produkcji. Jest to odpowiedzialne stanowisko, jednak przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować bardzo dobrą pensję dla wykwalifikowanych specjalistów.
  • na stanowisku Pracownik firm doradczych z zakresu inżynierii produkcji – doradzaniem i pomocą przedsiębiorstwom, w taki sposób aby zoptymalizować procesy produkcyjne  w ich firmie i sprawić, by nie zagrażały środowisku

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczęło się w roku akademickim 2008/2009.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie usług logistycznych
  • Zarządzanie procesami produkcyjnymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
  • Zarządzanie recyklingiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie usług logistycznych
  • Zarządzanie procesami produkcyjnymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
  • Zarządzanie recyklingiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytuł: magistra inżyniera, magistra lub równorzędny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczegółowych zasadach postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opinie (5)

Stahu Ocena odpowiedz

Czy na wydziale zarządzania można spotkać się z zawiścią?

Karolina Ocena odpowiedz

Jestem na zarządzaniu i polecam. Wykładowcy są fajni, dużo ciekawych rzeczy się można dowiedzieć, ogólnie wszystko na plus

dagmara Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na kierunku Finanse i rachunkowość bo po ich ukończeniu otwiera się wiele drzwi. Można być analitykiem finansowym, doradcą inwestycyjnym, audytorem ? możliwości jest naprawdę dużo. Poza tym, ważne jest dla mnie jaką uczelnię ukończę i z jakiej uczelni dostanę dyplom. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym, a do Bydgoszczy przyjechałam z Grudziądza

konrad Ocena odpowiedz

Studia w UTP to poważny krok w kierunku dobrej i ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo studia tutaj to nie tylko obowiązki i egzaminy; to także najfajniejsze lata życia i znajomości na całe życie.

Anna Ocena odpowiedz

Finanse i Rachunkowość to jakaś parodia. Zdobędziesz wiedzę praktyczną? Dobry żart.