• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Finanse i rachunkowość

  Finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności:

  • dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych
  • projektowania polityki rachunkowości w organizacji,
  • skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi.

  Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość rozpoczęło się w roku akademickim 2016/2017.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i rachunkowość sektora publicznego
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
  • Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i rachunkowość sektora publicznego
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu
  • Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, informatyki

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie

  Zarządzanie zajmuje się:

  • rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi
   i informacyjnymi w organizacjach,
  • projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • szerzeniem wiedzy dotyczącej podstawowych praw ekonomicznych
   w gospodarce rynkowej, co pozwala zrozumieć zjawiska makroekonomiczne, które wpływają na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
  • nauczaniem w jaki sposób skutecznie się komunikować, negocjować, myśleć twórczo i krytycznie, a także efektywnie pracować w grupie.

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto kierunek Zarządzanie otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing w organizacji
  • Zarządzanie w gospodarce żywnościowej
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie logistyką
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość dla menedżerów
  • Zarządzanie agrobiznesem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing w organizacji
  • Zarządzanie w handlu i usługach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie logistyką
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość dla menedżerów
  • Zarządzanie agrobiznesem

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz kierunku zarządzanie i marketing, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Inżynier po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajmuje się:

  • na stanowisku Inżynier ds. zapewnienia jakości  –  dbaniem o jakość wytwarzanego produktu oraz zarządzaniem produkcją w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko strat, wynikających z wytworzenia niewłaściwego produkty.
  • na stanowisku Inżynier zarządzania produkcją – zapewnianiem optymalnej pracy i produkcji, dzięki czemu wydajność, a więc i dochody przedsiębiorstwa znacznie wzrastają.
  • na stanowisku Specjalista ds planowania i sterowania produkcją – planowaniem od początku do końca procesu produkcji. Jest to odpowiedzialne stanowisko, jednak przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować bardzo dobrą pensję dla wykwalifikowanych specjalistów.
  • na stanowisku Pracownik firm doradczych z zakresu inżynierii produkcji – doradzaniem i pomocą przedsiębiorstwom, w taki sposób aby zoptymalizować procesy produkcyjne  w ich firmie i sprawić, by nie zagrażały środowisku

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczęło się w roku akademickim 2008/2009.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie usług logistycznych
  • Zarządzanie procesami produkcyjnymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produkcji w agrobiznesie
  • Zarządzanie recyklingiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie usług logistycznych
  • Zarządzanie procesami produkcyjnymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria produkcji w agrobiznesie
  • Zarządzanie recyklingiem

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, biologii 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

dagmara Ocena

Wybrałam studia na kierunku Finanse i rachunkowość bo po ich ukończeniu otwiera się wiele drzwi. Można być analitykiem finansowym, doradcą inwestycyjnym, audytorem ? możliwości jest naprawdę dużo. Poza tym, ważne jest dla mnie jaką uczelnię ukończę i z jakiej uczelni dostanę dyplom. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym, a do Bydgoszczy przyjechałam z Grudziądza

konrad Ocena

Studia w UTP to poważny krok w kierunku dobrej i ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo studia tutaj to nie tylko obowiązki i egzaminy; to także najfajniejsze lata życia i znajomości na całe życie.

Anna Ocena

Finanse i Rachunkowość to jakaś parodia. Zdobędziesz wiedzę praktyczną? Dobry żart.