• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Finanse i rachunkowość
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Zdobędziesz umiejętności przeprowadzania analiz działalności gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w charakterze: specjalisty ds. finansów w bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcy finansowo-inwestycyjnego lub podatkowego, analityka finansowego lub audytora, a także jesteś gotowy do prowadzenia własnej działalności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, informatyki

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Będziesz przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym, a także skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie, projektów w zarządzaniu, podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania zasobami ludzkimi, współczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu, problemów marketingu, roli, zasad i metod badań marketingowych, istoty, zasad i instrumentów rachunkowości finansowej, finansów przedsiębiorstwa, analizy i planowania finansowego, kapitału i roli informacji w procesie kierowania. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/ kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego oraz kierunku zarządzanie i marketing, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. 

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz kwalifikacje łącząc wiedzę w  zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania. Połączenie dwóch obszarów wiedzy zapewnia pozyskanie umiejętności inżynierskich i menedżerskich - do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; kierowania organizacjami, obiektami i systemami, doborem i doskonaleniem personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem, marketingiem i  logistyką; zarządzania inwestycjami rzeczowymi i finansowymi; rozwoju transferu technologii i innowacyjności. Będziesz przygotowany do projektowania zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami technologicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi; wdrażania  nowoczesnych rozwiązań technicznych i zarządczych; planowania i koordynowania prac badawczych i rozwojowych (zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych) oraz do udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.  Zapewniamy wiedzę ogólną - masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
  Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,  stosujących wybrany zakres inżynierii produkcji; jednostkach projektowych i doradczych; w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii, chemii, biologii 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata kierunku obieralnego, pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

dagmara Ocena

Wybrałam studia na kierunku Finanse i rachunkowość bo po ich ukończeniu otwiera się wiele drzwi. Można być analitykiem finansowym, doradcą inwestycyjnym, audytorem ? możliwości jest naprawdę dużo. Poza tym, ważne jest dla mnie jaką uczelnię ukończę i z jakiej uczelni dostanę dyplom. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym, a do Bydgoszczy przyjechałam z Grudziądza

konrad Ocena

Studia w UTP to poważny krok w kierunku dobrej i ciekawej pracy, ale także czas, który po latach będzie się miło wspominać, bo studia tutaj to nie tylko obowiązki i egzaminy; to także najfajniejsze lata życia i znajomości na całe życie.

Anna Ocena

Finanse i Rachunkowość to jakaś parodia. Zdobędziesz wiedzę praktyczną? Dobry żart.