• ADMINISTRACJA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja europejska
  • Administracja gospodarcza i finansowa
  • Administracja publiczna
  • Administracja służby zdrowia i opieki społecznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja finansowa
  • Administracja prawno-biznesowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja europejska
  • Administracja gospodarcza i finansowa
  • Administracja publiczna
  • Administracja służby zdrowia i opieki społecznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja finansowa
  • Administracja prawno-biznesowa
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo globalne i regionalne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Ochrona osób i mienia
  • Zarządzanie kryzysowe w regionie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
  • Służby państwowe w systemie bezpieczeństwa
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo globalne i regionalne
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Ochrona osób i mienia
  • Zarządzanie kryzysowe w regionie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym
  • Służby państwowe w systemie bezpieczeństwa
  • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi
 • KRYMINOLOGIA STOSOWANA Stopień: I

Opinie (0)