POLECANE DLA CIEBIE

Politechnika Gdańska

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Kierunki studiów: biotechnologia, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, zielone technologie, korozja, inżynieria i technologie nośników energii Studia: stacjonarne
Sprawdź

Uniwersytet Szczeciński

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Kierunki studiów: biologia, biologiczne podstawy kryminalistyki, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, genetyka i biologia eksperymentalna, geografia, geologia, oceanografia, fizyka, matematyka, optyka okularowa, eksploatacja zasobów naturalnych, hydrobiology, zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, kosmologia Studia: stacjonarne, niestacjonarne
Sprawdź

Gdański Uniwersytet Medyczny

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

tel.: + 48 58 523 63 20

fax: + 48 58 523 64 30

dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny

kierunek Biotechnologia - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.jpg

O kierunku Biotechnologia - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Niebawem mamy zamiar uruchomić pracownie GMO, GMM i izotopową. 
W kwietniu 2016 odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego budynku Instytutu Biotechnologii, gdzie mieści się Wydział Biotechnologii. Budynek ulokowany jest na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego Oliwa przy ulicy Abrahama 58 w Gdańsku. W budynku znajdują się nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w tym m.in. duża liczba laboratoriów, sale seminaryjne, sale komputerowe, audytorium na 180 osób, pomieszczenia dla kół studenckich, czytelnię a także specjalistyczne laboratoria i pracownie do badań rozwojowych.
Wydział uzyskał także duże dotacje inwestycyjne na stworzenie nowych lub doposażenie istniejących już laboratoriów. Są to dotacje na utworzenie laboratorium do spektrometrii mas w ramach projektu MOBI4Health Centre of Molecular Biotechnology for Healthy Life – realizowanego w ramach 7PR czy REGPOT - grant na utworzenie Laboratorium Analiz Genetycznych i Biomolekularnych (MNiSW) oraz dotacja na przygotowanie pracowni konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej (FNiTP). Cały czas staramy się o kolejne dotację by nasza Wydział był jak najbardziej nowoczesny i sprostał potrzebom rynku i studentów. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej.
Każdego roku pracownicy Wydziału realizują kilkadziesiąt projektów badawczych. Są to projekty prowadzone w ramach Programów Ramowych UE, projekty FNP, projekty MNiSW oraz NCBiR, programy NCN czy międzynarodowe programy COST.
Kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii uzyskał tytuł najlepszego kierunku studiów który przyznawany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a programy kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się na najwyższych pozycjach.
Polub nas na Facebooku i śledz naszą stronę internetową.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)