POLECANE DLA CIEBIE

Politechnika Gdańska

WYDZIAŁ CHEMICZNY

Kierunki studiów: biotechnologia, chemia, chemia budowlana, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, zielone technologie, korozja, inżynieria i technologie nośników energii Studia: stacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Zielonogórski

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UZ

Kierunki studiów: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i dietoterapia Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

tel.: + 48 58 523 63 20

fax: + 48 58 523 64 30

dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Międzyyczelniany wydział biotechnologii UG i GUMED - uczelnie Gdańsk

Informacje o Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa prestiżowe uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch znanych uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone zajęcia i badania mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.
Wiedza teoretyczna, a przede wszystkim praktyka! W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na aktywny udział studentów w realizacji badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia:
  • pierwszego stopnia (3-letnie studia licencjackie),
  • drugiego stopnia (2-letnie studia magisterskie),
  • trzeciego stopnia (4-letnie studia doktoranckie).
Studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania profilu studiów.
Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii drobnoustrojów, modelowania molekularnego oraz diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska oraz mają możliwość realizacji programu na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. 
Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Opinie (0)