• BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów Biologia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych. Kształcenie na kierunku Biologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej. Na kierunku Biologia są uruchomione następujące specjalności:

  • Agrobiologia – 2270 godz.
  • Biologia eksperymentalna i molekularna – 2275 godz.
  • Biologia sądowa – 2270 godz.
  • Ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – 2275 godz.
  • Mikrobiologia z biotechnologią – 2270 godz.

  Student biologii dokonuje wyboru specjalności pod koniec 2-go semestru studiów (semestry 4-6 mają już charakter specjalnościowy). Specjalność zostanie uruchomiona jeśli będzie nią zainteresowanych przynajmniej 30 studentów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOBIZNES Stopień: I REKRUTACJA

  kobiznes jest nowym kierunkiem studiów zaproponowanym przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to jeden z nielicznych tego typu kierunków uniwersyteckich w Polsce, a obecnie jedyny na wschód od Wisły. Kierunek studiów Ekobiznes o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Studia na tym kierunku oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi na podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych. Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  gospodarowania odpadami i ekoturystyki. Absolwent może również  prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego. Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Podczas studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki oraz ogólną wiedzę przyrodniczą z takich dziedzin jak: biochemia, geologia, gleboznawstwo, hydrologia, mikrobiologia oraz toksykologia. Student zdobywa także wiedzę o zasadach funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych, o metodach ich ochrony oraz metodach monitorowania i oznaczania zanieczyszczeń. Program studiów uwzględnia również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Atrakcyjna oferta programowa wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Dużą część programu stanowi bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Kierunek Ochrona Środowiska jest prowadzony przez młodą, dynamicznie rozwijającą się kadrę o wysokim poziomie naukowym.  

  Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Studia drugiego stopnia pozwalają na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia, w zakresie ekologii, statystyki, ochrony przyrody, chemii środowiska, zagadnień prawnych dotyczących ochrony i użytkowania środowiska oraz toksykologii środowiska. Studia na drugim stopniu studiów umożliwiają nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz przygotowują do pełnienia funkcji publicznych, zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem i ochroną przyrody. Atrakcyjna oferta programowa wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Dużą część programu stanowi bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych, uwzględniająca również specyfikę społeczną i kulturową Podlasia. Kierunek Ochrona Środowiska jest prowadzony przez młodą, dynamicznie rozwijającą się kadrę o wysokim poziomie naukowym.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Joanna Ocena

Bardzo dobra uczelnia. Przyjazna studentowi

Gość Ocena

Jeśli zastanawiacie się czy iść na chemie to wam opowiem jak to tutaj wygląda: - prowadzący zajęcia są świetni, da się z większością dogadać, - budynek jest nowy, a co za tym idzie - są nowe laboratoria, - pewnie niektórych zadowoli fakt jak powiem, że łatwo tutaj ściągać (niektórzy prowadzący nawet jak cię przyłapią to nic z tym nie robią), - brak możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów (mimo, że jest opcja rejestracji na USOSie na dodatkowe przedmioty to i tak zostaną wybrane przedmioty niezadeklarowane przez studentów, a jak się okazuje, przez panie w dziekanacie), - jest dużo zapychaczy (przynajmniej jeden niepotrzebny przedmiot humanizujący na semestr, gdzie na innych uczelniach się tego nie spotyka), typu: "tajemnice wszechświata - dialog wiary z nauką", - wydział nie patrzy na punkty ECTS (przykład: jak masz 2 z prawie każdego przedmiotu to zamiast powtarzać cały rok, możesz po prostu płacić za nawet 7 warunków), - pomijając fakt, że masz niezaliczony przedmiot z DRUGIEGO ROKU to i tak możesz przystąpić do obrony swojej pracy licencjackiej, - częste problemy z planem zajęć (podawany jest na dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, mimo faktu, że w regulaminie uczelni jest informacja, że plan powinien być ukazany cytując: "nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego"; często się zdarza, że uczelnia wymaga od was bycia w "dwóch miejscach na raz" - macie laby z organa na 8 w środę? damy wam też tego samego dnia, o tej samej godzinie laby z instrumentów!), - na różnych zajęciach laboratoryjnych wykonuje się takie same doświadczenia (przykładowo: wykonywałeś [niezliczoną ilość razy] miareczkowanie strąceniowe na laboratorium z chemii analitycznej? to nie szkodzi! wykonasz takie samo doświadczenie na laboratorium z chemii fizycznej, chemii nieorganicznej i metodach instrumentalnych; swoją drogą zajęcia na pierwszym roku z chemii ogólnej były całkowicie bez sensu, bo tak naprawdę na innych zajęciach się omawiało to samo, ale w szerszym spektrum), - podobno z droższym sprzętem laboratoryjnym będziemy mogli pracować na studiach II stopnia, - usłyszeliśmy kiedyś opowieść od jednego z prowadzących zajęcia, że instytutowi udało się jakiś sprzęt ze śmietnika zdobyć, ale do dzisiaj nie wiedzą do czego się go używa.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: