• BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Biologia to studia o profilu ogólnoakademickim.  Należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki biologiczne. Kształcenie na kierunku Biologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Biologia posiada bardzo wysoki poziom wiedzy ogólnobiologicznej i potrafi analizować zagrożenia wynikające z ograniczania bioróżnorodności i proponować sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

  Opanuje praktyczne umiejętności w posługiwaniu się szerokim wachlarzem technik laboratoryjnych, analitycznych oraz molekularnych z uwzględnieniem biologicznych baz danych i potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą oraz samodzielnie rozwijać umiejętności zawodowe.

  Dzięki licznym zajęciom terenowym, tak istotnych dla tego kierunku studiów, a prowadzonych na terenie parków narodowych i krajobrazowych położonych w bliskim sąsiedztwie Wydziału Biologii UwB, Absolwent potrafi analizować podstawowe procesy zachodzące w ekosystemach i zna mechanizmy kształtujące te procesy, potrafi stosować metody statystyczne w celu krytycznej analizy wyników badań środowiskowych i laboratoryjnych.

  Nabywa umiejętność planowania, doboru metod i wykonywania badań ekologicznych i środowiskowych, jak też waloryzacji przyrodniczych i monitoringu środowiska, co umożliwi podjęcie pracy m.in. w instytucjach specjalizujących się w ochronie środowiska, referatach ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, a także firmach zajmujących się przygotowywaniem ekspertyz środowiskowych pod różnego typu inwestycje.

  Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów Biologia  z przygotowaniem pedagogicznym o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i psychologia.

  W ramach kształcenia na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym studenci nabywają wiedzę z zakresu biologii szczegółowej. Kształcenie na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej. Dodatkowo student nabywa umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne pozwalające na pracę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako nauczyciel biologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym jest ocena na dyplomie. 

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOBIZNES Stopień: I REKRUTACJA

  Ekobiznes jest kierunkiem studiów współtworzonym przez biologów i ekonomistów. Jest to jeden z nielicznych tego typu kierunków uniwersyteckich w Polsce, a obecnie jedyny na wschód od Wisły.

  Kierunek studiów Ekobiznes o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk społecznych. Studia na tym kierunku oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych.

  Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami i ekoturystyki.

  Absolwent może również prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego. Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • MIKROBIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Mikrobiologia to studia o profilu ogólnoakademickim.  Należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki biologiczne. Kształcenie na kierunku Mikrobiologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej.

  Absolwent kierunku Mikrobiologia posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i posługuje się specjalistyczną terminologia fachową w zakresie wirusologii, immunologii, biochemii i biologii bakterii, jak również mikroorganizmów eukariotycznych. Dzięki dostępowi do nowoczesnej, specjalistycznej aparatury analitycznej i pomiarowej.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Mikrobiologia opanuje różnorodne techniki laboratoryjne z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii i diagnostyki mikrobiologicznej oraz mikrobiologicznej oceny stanu środowiska. Nabyte w trakcie studiów kompetencje sprawią, że Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku mikrobiologia , biologia lub pokrewnych.

  Dodatkowym atutem zachęcającym do podjęcia studiów na kierunku Mikrobiologia jest fakt, że proces kształcenia bazuje na unikatowych walorach środowiska Polski Północno-Wschodniej, potencjale przemysłu rolno-spożywczego regionu oraz profesjonalnej bazie badawczo-dydaktycznej Wydziału Biologii zlokalizowanym na terenie nowoczesnego kampusu Uniwersytetu w Białymstoku

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Kasia Ocena

Z całego serca ODRADZAM Wam ten uniwersytet. Moja przygodna z nim dobiegła końca i mogę Was zapewnić, że moja noga nigdy tu już nie zawita. Kompletny bałagan oraz brak szacunku dla studenta. Niektórzy prowadzący myślą, że jeśli zamkną się w swoich gabinetach gdy student ma do nich sprawę to załatwi to ICH problemy. Zajęcia terenowe przez dwa lata odbywały się w Gugnach, w miejscu do którego nie ma dojazdu, a na pytanie jak mamy tam dotrzeć słyszeliśmy, że możemy podjechać do pobliskiej wioski i dojść do ,,bazy badawczej'' z buta jakieś 5 km przez las. Chcesz mieć czas na nauczenie się na sesję ? Na pewno nie na tym uniwersytecie. A dlaczego? Odpowiedź na to pytanie udzieliła młodszemu rokowi ,,ważna'' osobistość, a brzmiała ona: ,,bo tak jest od kilkunastu lat'' :) Nie mogę odmówić, że niektórzy prowadzący są rzetelni oraz otwarcie na studenci.Lecz dla niektórych czas kwarantanny był momentem gdzie ewidentnie zrobili sobie ,,wolne'' od pracy i ignorowali wszelkie próby skontaktowania się z nimi. Osoby najlepsze na roku biorą leki psychotropowe by dać sobie rade z natłokiem zadań, sprawozdań i zaliczeń. O obronie swojej pracy licencjackiej, godzinie i witrynie na jakiej ona się odbędzie dowiedziałam się kilka dni przed.

Joanna Ocena

Bardzo dobra uczelnia. Przyjazna studentowi

Gość Ocena

Jeśli zastanawiacie się czy iść na chemie to wam opowiem jak to tutaj wygląda: - prowadzący zajęcia są świetni, da się z większością dogadać, - budynek jest nowy, a co za tym idzie - są nowe laboratoria, - pewnie niektórych zadowoli fakt jak powiem, że łatwo tutaj ściągać (niektórzy prowadzący nawet jak cię przyłapią to nic z tym nie robią), - brak możliwości wyboru dodatkowych przedmiotów (mimo, że jest opcja rejestracji na USOSie na dodatkowe przedmioty to i tak zostaną wybrane przedmioty niezadeklarowane przez studentów, a jak się okazuje, przez panie w dziekanacie), - jest dużo zapychaczy (przynajmniej jeden niepotrzebny przedmiot humanizujący na semestr, gdzie na innych uczelniach się tego nie spotyka), typu: "tajemnice wszechświata - dialog wiary z nauką", - wydział nie patrzy na punkty ECTS (przykład: jak masz 2 z prawie każdego przedmiotu to zamiast powtarzać cały rok, możesz po prostu płacić za nawet 7 warunków), - pomijając fakt, że masz niezaliczony przedmiot z DRUGIEGO ROKU to i tak możesz przystąpić do obrony swojej pracy licencjackiej, - częste problemy z planem zajęć (podawany jest na dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego, mimo faktu, że w regulaminie uczelni jest informacja, że plan powinien być ukazany cytując: "nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego"; często się zdarza, że uczelnia wymaga od was bycia w "dwóch miejscach na raz" - macie laby z organa na 8 w środę? damy wam też tego samego dnia, o tej samej godzinie laby z instrumentów!), - na różnych zajęciach laboratoryjnych wykonuje się takie same doświadczenia (przykładowo: wykonywałeś [niezliczoną ilość razy] miareczkowanie strąceniowe na laboratorium z chemii analitycznej? to nie szkodzi! wykonasz takie samo doświadczenie na laboratorium z chemii fizycznej, chemii nieorganicznej i metodach instrumentalnych; swoją drogą zajęcia na pierwszym roku z chemii ogólnej były całkowicie bez sensu, bo tak naprawdę na innych zajęciach się omawiało to samo, ale w szerszym spektrum), - podobno z droższym sprzętem laboratoryjnym będziemy mogli pracować na studiach II stopnia, - usłyszeliśmy kiedyś opowieść od jednego z prowadzących zajęcia, że instytutowi udało się jakiś sprzęt ze śmietnika zdobyć, ale do dzisiaj nie wiedzą do czego się go używa.