Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk Wrzeszcz

tel. +48 58 347 26 92

e-mail: dziekanat@eti.pg.gda.pl

http://eti.pg.gda.pl/

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk Wrzeszcz

tel. +48 58 347 26 92

e-mail: dziekanat@eti.pg.gda.pl

http://eti.pg.gda.pl/

 • AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka, cybernetyka i robotyka
  Celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, oraz projektowania komputerowych systemów sterowania, jak również innych bzastosowań informatyki, a także przygotowywanie ich do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Celem jest wykształcenie inżyniera posiadającego wiedzę i umiejętności podstawowe i kierunkowe zarówno w zakresie elektroniki jak i telekomunikacji.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz wytwarzających specjalistyczne oprogramowanie, może również podejmować pracę u operatorów sieci telekomunikacyjnych w tym sieci następnej generacji, a także w firmach wprowadzających na rynek lub eksploatujących nowoczesne urządzenia i systemy zarówno elektroniczne, jak i telekomunikacyjne. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy wbudowane czasu rzeczywistego
  • Komputerowe systemy elektroniczne
  • Inżynieria dźwięku i obrazu
  • Sieci i systemy teleinformacyjne
  • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
  • Systemy mikroelektroniczne
  • Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
  • Optoelektronika

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
  Celem jest wykształcenie inżyniera informatyka, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki oraz z zakresu systemów informatycznych, dobrze zna architektury współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i systemów wbudowanych, a także posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej  i komunikacji człowiek-komputer.
  Ponadto jest zorientowany w aktualnych technologiach tworzenia rozproszonych aplikacji internetowych, posiadając umiejętność programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych i zasad inżynierii oprogramowania.
  Jest przygotowany do efektywnej pracy w zespołach programistycznych, w firmach informatycznych i teleinformatycznych, a także w szkolnictwie, gdzie swoją wiedzę i umiejętności będzie wykorzystał z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Algorytmy i technologie internetowe
  • Sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy interaktywne
  • Technologie geoinformatyczne i mobilne
  • Inżynieria systemów informacyjnych
  • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Systemy i technologie mobilne
  • Zastosowania technologii informacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Celem jest wykształcenie specjalistów znających najnowocześniejszą aparaturę, posługujących się metodami i technikami obliczeniowymi, z umiejętnością pracy w grupie i projektowania, rozwijającym kreatywność, stosujących nowoczesne technologie elektroniczne, informatyczne i materiałowe.
  Efektem ukończenia studiów jest dobre przygotowanie do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania inżynierii w medycynie. Absolwenci przystosowują się swobodnie do potrzeb rynku wytwórców i eksploatatorów sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego) lub fizyka medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii (hightech). Celem kształcenia jest także przygotowanie do podjęcia studiów stopnia drugiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Chemia w medycynie
  • Elektronika w medycynie
  • Elektronika w medycynie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Absolwent kierunku Inżynieria danych jest przygotowany do uczestniczenia w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych, związanych z projektowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

  Dysponuje wiedzą z wielu obszarów, a w szczególności z zakresu: matematyki, statystyki, ekonomii, informatyki i zarazem posiada umiejętności analitycznego myślenia. Ponadto posiada predyspozycje do komunikacji pomiędzy osobami zajmującymi się projektowaniem narzędzi IT a kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Umie przedstawić wyniki prac oraz propozycje osobom zarządzającym i/lub pracownikom działów IT w sposób jasny i zrozumiały za pomocą odpowiednich raportów lub wizualizacji.

  Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Technologie kosmiczne i satelitarne
  Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju narodowego programu kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.
  Program studiów będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu nawigacji satelitarnej, teledetekcji, komunikacji satelitarnej, robotyki  i mechatroniki satelitarnej, analizy i przetwarzania danych przestrzennych.
  Dlatego właśnie będą to nie tylko studia międzyuczelniane, ale także międzywydziałowe. Na Politechnice Gdańskiej będą one realizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne
  • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (2)

Wy wypierdki mamuta Ocena

Pierdolona kurwo dlaczego usunięto moją opinie ? Żryjcie spermę jak UBecka kurwa Barbara Wikieł wy gówna zasrane

Klaudia Ocena

Świetna oferta, wykładowcy. Polecam