Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-eti@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 03 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://eti.pg.edu.pl/

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

e-mail: rekrutacja-eti@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 03 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://eti.pg.edu.pl/

 • AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka, cybernetyka i robotyka
  Celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, oraz projektowania komputerowych systemów sterowania, jak również innych bzastosowań informatyki, a także przygotowywanie ich do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komputerowe systemy sterowania
  • Robotyka i systemy decyzyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka, cybernetyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

  Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja gwarantują gruntowne poznanie metod, technik i urządzeń elektronicznych napędzających współczesny świat, bazujący na przesyłaniu oraz przetwarzaniu informacji, sygnałów i danych.

  W trakcie studiów będziesz miał możliwość nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności w ramach dwóch strumieni elektroniki lub telekomunikacji.

  Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej, inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria dźwięku i obrazu
  • Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
  • Komputerowe systemy elektroniczne
  • Optoelektronika
  • Sieci i systemy teleinformatyczne
  • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
  • Systemy mikroelektroniczne
  • Systemy wbudowane czasu rzeczywistego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów informatyka
  Informatyka to kierunek techniczny dla ludzi, których głównym zainteresowaniem są komputery i oprogramowanie. Studia przygotowują do pracy w charakterze programisty, ale nie tylko – absolwenci pracują też na stanowiskach projektantów, analityków, inżynierów danych czy administratorów.
  Studia informatyczne na Wydziale ETI to niemal synonim porządnego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. W toku studiów staramy się wzbogacać naszych studentów o kompetencje potrzebne m.in. do prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych oraz elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych.
  Nie zapominamy o programowaniu w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego, a także inteligentnych systemach przetwarzania wiedzy, środowiskach klastrowych i super komputerowych. Studenci zainteresowani bazami danych i przetwarzaniem danych również nie będą rozczarowani.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Algorytmy i technologie internetowe
  • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe
  • Inżynieria systemów informacyjnych
  • Technologie geoinformatyczne i mobilne
  • Sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy interaktywne
  • Uczenie maszynowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Algorytmy i technologie internetowe
  • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe
  • Inżynieria systemów informacyjnych
  • Technologie geoinformatyczne i mobilne
  • Sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy interaktywne
  • Uczenie maszynowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna 
  Jeżeli poza naukami technicznymi jesteś zainteresowany medycyną, inżynieria biomedyczna jest strzałem w dziesiątkę. Studia wprowadzają Cię w  zagadnienia z zakresu informatyki medycznej, biopomiarów, elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki.
  Nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę do udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Gdy zapoznasz się już podstawami, będziesz miał okazję zagłębienia się w najbardziej interesujący Cię obszar. Jak? Oferujemy wykształcenie w ramach czterech specjalistycznych strumieni: Elektronika w medycynie, Informatyka w medycynie, Chemia w medycynie lub Fizyki medyczna.
  Studenci kształcący się  na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych.
  Program fizyki medycznej opiera się na radiobiologii, fizyce jądrowej, technikach wykorzystania promieniowania, bezinwazyjnej diagnostyce i terapii oraz metodach obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa, analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektronika w medycynie
  • Sztuczna inteligencja

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria danych

  Inżynieria danych to kierunek międzywydziałowy. Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania.

  Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi  ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów technologie kosmiczne i satelitarne
  Jest to międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek, dostarczający specjalistycznej wiedzy o technologiach kosmicznych i ich zastosowaniach: mechanizmy i konstrukcje kosmiczne, misje kosmiczne, telekomunikacja, nawigacja i teledetekcja satelitarna.
  Kierunek studiów Technologie kosmiczne i satelitarne prowadzony jest wspólnie przez 4 trójmiejskie uczenie: Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański. Kształcenie na tym kierunku wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów w wysoce innowacyjnej dziedzinie technologii związanych z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej. Obecnie powstaje, również na Pomorzu, wiele krajowych podmiotów działających w tej branży, zwiększa się także liczba polskich oddziałów zachodnich korporacji związanych z sektorem kosmicznym.
  Absolwent kierunku będzie posiadał uporządkowaną i poszerzoną wiedzę zarówno z zagadnień podstawowych (matematyka, astrofizyka), jak również z zagadnień specjalistycznych – obejmujących, oprócz wymienionych na początku, także mechatronikę w zastosowaniach kosmicznych, kosmiczne technologie bezpieczeństwa czy podstawy prawne działalności w kosmosie. Będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i do realizacji zadań inżynierskich w ramach obranej specjalności, a także do samodzielnego dalszego poszerzania swojej wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • Engineering and management of space systems

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Klaudia Ocena odpowiedz

Świetna oferta, wykładowcy. Polecam