Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk Wrzeszcz

tel. +48 58 347 26 92

e-mail: dziekanat@eti.pg.gda.pl

http://eti.pg.gda.pl/

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk Wrzeszcz

tel. +48 58 347 26 92

e-mail: dziekanat@eti.pg.gda.pl

http://eti.pg.gda.pl/

 • AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka, cybernetyka i robotyka
  Celem jest wykształcenie specjalistów z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, oraz projektowania komputerowych systemów sterowania, jak również innych bzastosowań informatyki, a także przygotowywanie ich do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Język polski
  • Języ obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka, cybernetyka i robotyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Celem jest wykształcenie inżyniera posiadającego wiedzę i umiejętności podstawowe i kierunkowe zarówno w zakresie elektroniki jak i telekomunikacji.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz wytwarzających specjalistyczne oprogramowanie, może również podejmować pracę u operatorów sieci telekomunikacyjnych w tym sieci następnej generacji, a także w firmach wprowadzających na rynek lub eksploatujących nowoczesne urządzenia i systemy zarówno elektroniczne, jak i telekomunikacyjne. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy wbudowane czasu rzeczywistego
  • Komputerowe systemy elektroniczne
  • Inżynieria dźwięku i obrazu
  • Sieci i systemy teleinformacyjne
  • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
  • Systemy mikroelektroniczne
  • Inżynieria komunikacji bezprzewodowej
  • Optoelektronika

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka albo informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
  Celem jest wykształcenie inżyniera informatyka, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki oraz z zakresu systemów informatycznych, dobrze zna architektury współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i systemów wbudowanych, a także posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej  i komunikacji człowiek-komputer.
  Ponadto jest zorientowany w aktualnych technologiach tworzenia rozproszonych aplikacji internetowych, posiadając umiejętność programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych i zasad inżynierii oprogramowania.
  Jest przygotowany do efektywnej pracy w zespołach programistycznych, w firmach informatycznych i teleinformatycznych, a także w szkolnictwie, gdzie swoją wiedzę i umiejętności będzie wykorzystał z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz ze świadomością społecznych problemów informatyzacji. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Algorytmy i technologie internetowe
  • Sieci komputerowe
  • Inteligentne systemy interaktywne
  • Technologie geoinformatyczne i mobilne
  • Inżynieria systemów informacyjnych
  • Aplikacje rozproszone i systemy internetowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Systemy i technologie mobilne
  • Zastosowania technologii informacyjnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie i/lub średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Celem jest wykształcenie specjalistów znających najnowocześniejszą aparaturę, posługujących się metodami i technikami obliczeniowymi, z umiejętnością pracy w grupie i projektowania, rozwijającym kreatywność, stosujących nowoczesne technologie elektroniczne, informatyczne i materiałowe.
  Efektem ukończenia studiów jest dobre przygotowanie do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania inżynierii w medycynie. Absolwenci przystosowują się swobodnie do potrzeb rynku wytwórców i eksploatatorów sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego) lub fizyka medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii (hightech). Celem kształcenia jest także przygotowanie do podjęcia studiów stopnia drugiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Chemia w medycynie
  • Elektronika w medycynie
  • Elektronika w medycynie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia lub informatyka
  • Język obcy
  • Język polski
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Inżynieria danych jest przygotowany do uczestniczenia w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych, związanych z projektowaniem narzędzi informatycznych usprawniających procesy zbierania i przetwarzania informacji, w szczególności dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

  Dysponuje wiedzą z wielu obszarów, a w szczególności z zakresu: matematyki, statystyki, ekonomii, informatyki i zarazem posiada umiejętności analitycznego myślenia. Ponadto posiada predyspozycje do komunikacji pomiędzy osobami zajmującymi się projektowaniem narzędzi IT a kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Umie przedstawić wyniki prac oraz propozycje osobom zarządzającym i/lub pracownikom działów IT w sposób jasny i zrozumiały za pomocą odpowiednich raportów lub wizualizacji.

  Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka lub informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Technologie kosmiczne i satelitarne
  Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju narodowego programu kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.
  Program studiów będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu nawigacji satelitarnej, teledetekcji, komunikacji satelitarnej, robotyki  i mechatroniki satelitarnej, analizy i przetwarzania danych przestrzennych.
  Dlatego właśnie będą to nie tylko studia międzyuczelniane, ale także międzywydziałowe. Na Politechnice Gdańskiej będą one realizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej
  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej
  • Morskie systemy satelitarne i kosmiczne
  • Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne jest średnia ocen ze studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Wy wypierdki mamuta Ocena

Pierdolona kurwo dlaczego usunięto moją opinie ? Żryjcie spermę jak UBecka kurwa Barbara Wikieł wy gówna zasrane

Klaudia Ocena

Świetna oferta, wykładowcy. Polecam