• ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów energetyka
  Absolwent może być zatrudniony:
  • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),
  • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),
  • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
  • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,
  • w auditingu energetycznym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Energetyka odnawialnych źródeł energii
  • Technologie jądrowe i wodorowe
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Energetyka odnawialnych źródeł energii
  • Technologie jądrowe i wodorowe
  • Zarządzanie energią i środowiskiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów. Nie byłoby samolotów, lotów w kosmos, zaawansowanej elektroniki, miniaturyzacji, implantów czy coraz lepszych wyników w sporcie. Dostęp do nowoczesnych materiałów i stały ich rozwój sprawiają, że żyje nam się ciekawiej, bardziej komfortowo, bezpieczniej i dłużej.

  Inżynieria Materiałowa zajmuje się zasadami opracowywania i udoskonalania materiałów poprzez nadawanie im specyficznych cech użytkowych, określanie ich struktury i badanie właściwości. To dziedzina nauki o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, niezbędnych w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdego produktu i urządzenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Spawalnictwo i techniki łączenia
  • Konstrukcje lekkie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA TRANSPORTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów inżynieria transportu
   
  Posiadamy:
  • nowoczesne laboratoria,
  • stanowiska do badań silników spalinowych,
  • nowoczesną hamownię podwoziową,
  • testery diagnostyczne,
  • stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych,
  • możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus,
  • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe TRANSPORTU,
  • system stypendialny,
  • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć laboratoryjnych, pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).

  Na zajęciach:

  • poznasz budowę pojazdów samochodowych,
  • nauczysz się współczesnych metod diagnostycznych i naprawczych.

  Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, którzy współpracują z przemysłem motoryzacyjnym i przekazują wiedzę praktyczną.

  Wychodzimy naprzeciw branży automotive i szkolimy studentów z podstaw programowania w pojazdach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
  • Organizacja transportu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka, organizacja i technologia transportu
  • Urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATERIALS ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
  Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów.

  Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu.

  Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie.

  Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • Urządzenia mechatroniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów mechanika i robotyzacja przemysłu

  Studenci kierunku mechanika i robotyzacja przemysłu uzyskują kompleksowe wykształcenie umożliwiające projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie i obsługę maszyn. Kierunek obejmuje trzy ścieżki kształcenia:

  • mechanika,
  • energetyka,
  • inżynieria pojazdów.

  Do wyboru jest wiele specjalistycznych kursów obejmujących wiedzę m.in. z wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, programowania i sterowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, kontroli jakości i nowoczesnych metod metrologicznych, projektowania i eksploatacji urządzeń energetycznych, auditingu energetycznego, budowy, eksploatacji, diagnostyki pojazdu.

  Zajęcia prowadzone są w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności. Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w nowocześnie wyposażonych laboratoriach pozwalają weryfikować w praktyce zdobytą wiedzę.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechanika
  • Inżynieria pojazdów
  • Energetyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i robotyzacja przemysłu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów mechatronika
  Absolwenci kierunku mechatronika są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania, w biurach konstrukcyjno-projektowych, w działach badawczo-rozwojowych oraz w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie nauki wiedza, a szczególnie ta z pogranicza różnych dziedzin techniki, pozwala im się bardzo szybko dostosować do stawianych im wymagań. Dzięki temu są cenionymi pracownikami i poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE I SPAWALNICZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów technologie materiałowe i spawalnicze

  CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

  Dzięki metodyce kształcenia skonfigurowanej w nowatorski sposób, poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów konstrukcyjno-technologicznych, zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające:

  • analizę warunków pracy konstrukcji i przebiegu procesów technologicznych,
  • dokonywanie wyboru i zastosowanie optymalnych materiałów i technologii w konstrukcjach inżynierskich z użyciem nowoczesnych metod analitycznych, obliczeniowych i/lub doświadczalnych,
  • ocenę poprawności wprowadzonych rozwiązań także od strony ekologicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie materiałowe i spawalnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent znajdzie zatrunienie wszędzie, gdzie trzeba w przedsiębiorstwie:
  • łączyć wiedzę inżynierską w zakresie technologii produkcji z wiedzą z zakresu zarządzania
  • kierować systemami produkcyjnymi
  • kierować systemem zarządzania jakością
  • właściwie zorganizować proces produkcyjny
  • kierować zespołami ludzkimi
  • umiejętnie stosować systemy informatyczne w sferze zarządzania oraz przygotowania i organizacji produkcji
  • w energetyce, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa
  • Lean management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria jakości
  • Logistyka przemysłowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Michał Ocena odpowiedz

Bardzo polecam studia na kierunku Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Było wiele ciekawych i praktycznych przedmiotów. Po studiach, a nawet podczas studiowania łatwo znaleźć pracę w zawodzie.