Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA TRANSPORTU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżyniera transportu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

 

Studenci kierunku inżyniera transportu zdobędą wykształcenie z obszaru nauk technicznych i logistycznych. W ramach studiów nauczą się planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów. Ponadto zdobędą umiejętność diagnostyki urządzeń mechatronicznych, nadzorowania ruchu samochodowego, czy wykorzystywania metod sterowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach motoryzacyjnych, serwisach samochodowych, wydziałach komunikacji, zakładach obsługowo-naprawczych, firmach zajmujących się obsługiwaniem, planowaniem i zarządzaniem procesami eksploatacji pojazdów oraz w centrach logistycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów, dlatego też aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik rekrutacji, warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżyniera transportu to:

 • matematyka

 • język obcy nowożytny

 • jeden przedmiot do wyboru.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych na tym samym lub pokrewnym kierunku. W przypadku absolwentów innych studiów decydujący będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej ich kompetencje.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA TRANSPORTU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Inżynieria transportu stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA TRANSPORTU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA TRANSPORTU STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA TRANSPORTU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA TRANSPORTU STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA TRANSPORTU STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria transportu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU ?

Studia na kierunku inżynieria transportu przygotowują studentów do pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, osoby które aplikują na powyższe studia zdobędą kwalifikacje i wykształcenie z zakresu nauk technicznych i logistycznych, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria transportu możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku inżynieria transportu będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych i ścisłych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu fizyki, mechaniki, termodynamiki i elektrotechnki. Co więcej, poznają budowę pojazdów i nauczą się ich eksploatacji. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób projektować procesy przewozowe oraz nadzorować ruch samochodowy. Studenci poznają także zasady diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów, a także zdobędą zdolności z obszaru przygotowywania specjalistycznej dokumentacji technicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU?

Studia na kierunku inżynieria transportu trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU?

Absolwenci kierunku inżynieria transportu znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów mogą związać swoją przyszłość z firmami motoryzacyjnymi, serwisami samochodowymi oraz z zarządami przedsiębiorstw reprezentujących transport samochodowy. Dobrym rozwiązaniem będzie także podjęcie pracy w zakładach obsługowo-naprawczych, wydziałach komunikacji urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Absolwenci mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria transportu:

 • serwisy samochodowe

 • firmy motoryzacyjne

 • zakłady obsługowo-naprawcze

 • wydziały komunikacyjne urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich

 • centra logistyczne

 • firmy zajmujące się obsługiwaniem, planowaniem i zarządzaniem procesami eksploatacji pojazdów

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU

Komentarze (0)