• FINANSE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres studiów obejmuje problematykę finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z prowadzoną rachunkowością oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” będą przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych tego typu podmiotów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów stanowi zapewnienie słuchaczowi teoretyczną i praktyczną wiedzą w zakresie zasad, technik i trybu stanowienia prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa o wewnętrznej mocy obowiązującej przez terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, a także inne podmioty realizujące zadania publiczne. Ponadto studia mają zapewnić wiedzę na temat podstaw nadzoru oraz sądowej kontroli nad aktami legislacji administracyjnej oraz prawnej odpowiedzialności podmiotów stanowiących prawo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH PRAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wzbogacenie warsztatu prawniczego o metody badań naukowych. Przygotowanie do prowadzenia badań i pisania prac o charakterze naukowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych mają na celu wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych i odpowiadające potrzebom podmiotów z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.

  Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych są więc bezpośrednio związane ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która zakłada między innymi nieustanne dostosowywanie oferty kształcenia do zainteresowań kształcących się oraz oczekiwań rynku pracy. Aktualność programu kształcenia ww. studiów podyplomowych w aspekcie teoretycznym i praktycznym przyczynia się do podnoszenia poziomu i jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Roczne, intensywne studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych osobom, których praca lub zainteresowania wiążą się z podatkami i prawem podatkowym. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania przydatne urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nasza oferta jest kierowana przede wszystkim do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze).

  Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach prawa i administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO CYWILNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie znajomości prawa  cywilnego  w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO DLA MEDIATORÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych „Prawo dla mediatorów” zakłada uzyskanie przez słuchaczy wiedzy prawniczej z przedmiotów objętych programem kształcenia oraz związanych z nimi umiejętności i kompetencji służących jak najlepszemu wykonywaniu pracy mediatora. Program ten odpowiada także strategii poszerzenia oferty edukacyjnej wspomagającej możliwości zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy ponoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Dlatego też wśród wykładowców znajdują się liczni pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale także praktycy związani na co dzień z systemem ochrony zdrowia bądź systemem wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że wyjątkowo dobrana kadra zapewni osiągnięcie celów, jakie przyświecały organizatorom studiów.

  Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i jeszcze bardziej efektywne wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia. Znajomość zagadnień objętych programem studiów pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy systemu ochrony zdrowia, ale także na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego postępowania w relacjach z uczestnikami tego systemu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Poszerzenie znajomości prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych; program studium obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają za zadanie przybliżenie wiedzy o jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej, oraz mechanizmach jego regulacji i funkcjonowania. Zapoznają słuchaczy w sposób szczegółowy ze świadczonymi przez instytucje finansowe na jednolitym rynku finansowym usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi oraz zasadami ich opodatkowania. Obok wiedzy teoretycznej, celem Studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej o aktualnych regulacjach prawnych w zakresie wspólnotowego prawa rynku finansowego i obowiązującym w tej materii orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

  W realizację programu Studiów zaangażowani są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa i Administracji oraz dodatkowo pracownicy naukowi Wydziału Ekonomii, Zarządzania oraz praktycy spoza Uczelni związani z rynkiem bankowym, ubezpieczeniowym i rynkiem kapitałowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta studiów podyplomowych „Prawo spółek” jest kierowana przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników korporacji, menedżerów oraz osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej funkcjonowania spółek prawa handlowego. Studium ma służyć uzyskaniu specjalistycznej wiedzy  z zakresu prawa spółek, przydatnej w praktyce prawniczej, ale także zarządzaniu i w kontaktach z podmiotami gospodarczymi – przedsiębiorcami. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w nowej, zaktualizowanej edycji Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest:

  • zdobycie przez uczestników pogłębionej wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i umiejętności dokonywania jego wykładni
  • nabycie umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań prawnych z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WARUNKI PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kwalifikacyjne mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Opinie (5)

Martyna Ocena odpowiedz

Studiowanie Prawa na Uniwersytecie Gdańskim to bardzo aktywny okres. Tutaj nie ma czasu na nudę, a wszystko co robisz, czego się uczysz i w czym bierzesz udział może przydać ci się w przyszłości, w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Witek Ocena odpowiedz

Mówiąc żartem, mnóstwo ludzi nie rozumie podatków. Żeby je pojąć trzeba iść na studia. Najlepiej na Uniwersytet Gdański. To po prostu świetna uczelnia, w której uczą doświadczeni specjaliści.

Artur Ocena odpowiedz

Wybrałem studia anglojęzyczne na UG, aby dać sobie szansę na więcej możliwości zawodowych. Biznes to szeroki temat i pracować w jego zakresie można w niemal każdym miejscu na świecie. Dlatego język jest bardzo ważny.

Kamil Ocena odpowiedz

Kryminologia od dawna była moim pierwszym wyborem. Ale chciałem studiować ją w języku angielskim, aby poszerzyć sobie możliwości zawodowe i być może pracować kiedyś za granicą. Dlatego wybrałem uczelnię, która umożliwia zdobycie wiedzy i szlifowanie języka.

Malwina Ocena odpowiedz

Jako specjalność wybrałam ?Administrację bezpieczeństwa publicznego?, bo zawsze ciągnęło mnie do służb mundurowych, problemów bezpieczeństwa obywateli, zarządzania kryzysowego. Oczywiście, nie żałuję tego wyboru bo studia dają mi wszystko, czego potrzebuję na tym etapie rozwoju.