LEGISLACJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

LEGISLACJA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Gdański

   Uniwersytet Gdański

   Legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

   Legislacja w samorządzie terytorialnym to propozycja kształcenia podyplomowego, która adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat zasad, technik i trybu stanowienia prawa powszechnie oraz wewnętrznie obowiązującego przez organy samorządu terytorialnego oraz ich związków. Oprócz tego, studia kładą nacisk na nabycie umiejętności w zakresie sporządzania projektów najważniejszych aktów normatywnych stanowionych w samorządzie terytorialnym.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Legislacja w samorządzie terytorialnym to kierunek należący do obszaru studiów podyplomowych, a zatem kandydatami do nauki mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym?

   Studia podyplomowe na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym to dwusemestralny proces kształcenia, realizowany w formie wykładów, ćwiczeń oraz ćwiczeń warsztatowych. Program obejmuje liczne zagadnienia, w tym między innymi: konstytucyjnego systemu źródeł prawa i konstytucyjnych zasad stanowienia prawa, a także zasad techniki prawodawczej i zasad projektowania aktów normatywnych.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym zaznajamiają się między innymi z: podstawowymi pojęciami i konstrukcjami prawnymi w legislacji administracyjnej, procedurami legislacyjnymi na szczeblu parlamentarnym oraz rządowym i samorządowym, partycypacją społeczną w stanowieniu prawa obowiązującego w samorządzie terytorialnym, ogłaszaniem aktów normatywnych stanowionych w samorządzie terytorialnym, procedurami weryfikacyjnymi legalność aktów stanowionych w samorządzie terytorialnym oraz odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku ze stanowieniem prawa w samorządzie terytorialnym.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym:

   • konstytucyjny system źródeł prawa
   • akty prawa wewnętrznie obowiązującego
   • organy prawotwórcze w systemie samorządu terytorialnego
   • konstrukcja i funkcja upoważnienia ustawowego do wydawania aktów wykonawczych
   • kompetencje Najwyższej Izby Kontroli

    

   Ile trwają studia na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym?

   Kształcenie na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym?

   Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Legislacja w samorządzie terytorialnym przygotowani są do sporządzania projektów aktów normatywnych (zarządzeń, uchwał lub wytycznych), dokonywania wstępnej kontroli prawidłowości powyższych projektów oraz do zarządzania procesem stanowienia prawa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich związkach.

    

   Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)