• ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów architektura

  Absolwent może podjąć pracę w:

  • w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
  • w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki,
  • w instytutach naukowo-badawczych,
  • w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

  Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej.

  Potrafi tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących kształtowania elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest portfolio prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych oraz wynik z egzaminu maturalnego z matematyki lub historii lub historii sztuki lub fizyki i astronomia/fizyki lub geografii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia II-go stopnia przyjmowani będą na studia w drodze konkursu na podstawie oceny pracy inżynierskiej, oraz ocen z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów budownictwo

  Absolwent może podjąć pracę w:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w biurach projektowych,
  • w jednostkach administracji państwowej,
  • w placówkach nadzoru budowlanego,
  • w laboratoriach badawczych.

  Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy w projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych, wykonywaniu podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Celem kształcenia na kierunku „Budownictwo” jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi.

  Wyrobienie umiejętności identyfikacji, projektowania i realizacji istotnych problemów dotyczących elementów i obiektów budowlanych. Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Przygotowanie do problemów związanych z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek budownictwo są brane pod uwagę: wynik egzaminu kompetencyjnego (sprawdzającego posiadane przez kandydata; kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów); ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych; średnia ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CIVIL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów civil engineering

  The graduates in civil engineering obtain the professional competencies in the domains of: design and construction of a building and engineering structures, construction technology and organization, participation in research works, management in the construction sector, and computer methods in civil engineering.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku civil engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów geodezja i planowanie przestrzenne

  Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
  Perspektywy zatrudnienia:

  • usługi geodezyjne i planistyczne w ramach własnej działalności gospodarczej;
  • inżynier geodeta w przedsiębiorstwie geodezyjnym oraz z branży budowlanej i drogownictwa;
  • geoinformatyk lub programista w przedsiębiorstwie geodezyjnym lub z branży informatycznej, a także w instytucji publicznej;
  • analityk i doradca w biurze pośrednictwa i obrotu nieruchomościami;
  • doradca i planista w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych;
  • specjalista w zakresie geodezji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
  • planista w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

  Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą:

  • pozyskania, przetwarzania i wykorzystania wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych;
  • zasilania baz systemów informacji przestrzennej i realizacji map ewidencyjnych i gospodarczych;
  • geodezyjnego urządzania terenów rolnych, leśnych oraz gospodarowania nieruchomościami i określania ich wartości;
  • zasad i techniki planowania przestrzennego oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej, budowlanej i transportowej;
  • geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.
  Absolwent może pracować na stanowisku:

  • asystent projektanta i projektant w biurze projektowym,
  • inżynier budowy lub kosztorysant w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • specjalista w jednostkach administracji państwowej,
  • specjalista i kierownik w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych,
  • specjalista i laborant w placówkach nadzoru i badań stanu środowiska,
  • laborant w laboratoriach badawczych,
  • specjalista gospodarki wod-kan
  • inspektor ochronny środowiska w zakładach przemysłowych.
  Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą zagadnienia m.in. z :
  • budownictwa ogólnego,
  • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
  • mechaniki gruntów i geotechniki,
  • geodezji,
  • hydrologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia oraz ocena z egzaminu kompetencyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Trzymajcie się tam na tej politechnice Ocena odpowiedz

Trzeba mieć naprawdę dobrą psychikę żeby wytrzymać na wydziale budownictwa architektury i inzynierii środowiska, bardzo dużo osób odpada w trakcie studiów..poziom jest naprawdę wysoki.. po 4 latach zostaje tylko garstka osób. Nie każdy wykładowca zasługuje na pochwały...są też tacy którzy nie wiem co tam jeszcze robią..

Marcelina Ocena odpowiedz

Studiuje na kierunku Inżynieria Środowiska już 3 rok. Zostanę tu na studia drugiego stopnia

Justyna Ocena odpowiedz

Polecam Architekturę, bardzo ciekawe zajęcia, trochę za dużo teorii, ale jest ok

Olga Ocena odpowiedz

bardzo dobra organizacja wydziału, szybka informacja w razie odwołania zajęć- co bardzo ważne dla osób pracujących

Nina Ocena odpowiedz

Polecam wszystkim :-)