• ARCHITEKTURA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura
  Absolwenci dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafią tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

  Celem kształcenia na kierunku „Architektura” jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów budowlanych oraz planów urbanistycznych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących kształtowania elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka lub historia lub historia sztuki lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia

  Zostanie przeprowadzony egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Budownictwo
  Celem kształcenia na kierunku „Budownictwo” jest przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi. Wyrobienie umiejętności identyfikacji, projektowania i realizacji istotnych problemów dotyczących elementów i obiektów budowlanych.
  Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Przygotowanie do problemów związanych z wykorzystaniem technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku „Budownictwo” mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej, placówkach nadzoru budowlanego, laboratoriach badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CIVIL ENGINEERING Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwenci kierunku inżynieria środowiska dysponują wiedzą z zakresu zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka. Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych. Umiejętności i wiedza absolwentów: 
  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji sanitarnych,
  • uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
  • systemy zaopatrzenia w ciepło i gaz, wentylacji i klimatyzacji,
  • utylizacja odpadów,
  • retencja, ochrona i monitoring wód,
  • ochrona powietrza i gleby,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalność:

  • Inżynieria komunalna

  ​Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalność:

  • Inżynieria komunalna

  Specjalizacje:

  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
  • Alternatywne źródła energii
  • Ciepłownictwo i klimatyzacja
  • Uzdatnianie wód
  • Oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów
  • Infrastruktura i ekorozwój

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub biologia lub geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Trzymajcie się tam na tej politechnice Ocena

Trzeba mieć naprawdę dobrą psychikę żeby wytrzymać na wydziale budownictwa architektury i inzynierii środowiska, bardzo dużo osób odpada w trakcie studiów..poziom jest naprawdę wysoki.. po 4 latach zostaje tylko garstka osób. Nie każdy wykładowca zasługuje na pochwały...są też tacy którzy nie wiem co tam jeszcze robią..

Marcelina Ocena

Studiuje na kierunku Inżynieria Środowiska już 3 rok. Zostanę tu na studia drugiego stopnia

Justyna Ocena

Polecam Architekturę, bardzo ciekawe zajęcia, trochę za dużo teorii, ale jest ok

Olga Ocena

bardzo dobra organizacja wydziału, szybka informacja w razie odwołania zajęć- co bardzo ważne dla osób pracujących

Nina Ocena

Polecam wszystkim :-)