GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dodaj do ulubionych

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | geodezja i planowanie przestrzenne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności geodezja i planowanie przestrzenne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | geodezja i planowanie przestrzenne - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścichłych i technicznych. Podczas licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat matematyki, geografii, kartografii czy gospodarki przestrzennej. Ponadto nauczą się wykonywania i praktycznego wykorzystania pomiarów geodezyjnych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach budowlanych, biurach projektowych oraz jednostkach administracji publicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów. Dlatego też, kandydaci a kierunek geodezja i planowanie przestrzenne powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni, co pomoże w pozytywnym rozpatrzeniu ich aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne to:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Geodezja i planowanie przestrzenne stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA NIESTACJONARNE

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA I STOPNIA

GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W programie studiów na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Inżynieria zarządzania
 • Prawo w geodezji i gospodarce przestrzennej
 • Podstawy konstrukcji budowlanych
 • Fotogrametria i skaning laserowy
 • Rachunek wyrównawczy
 • Algorytmy i struktury danych
 • Podstawy infrastruktury transportu
 • Kataster nieruchomości
 • Wycena nieruchomości
 • Geodezyjne urządzanie terenów leśnych

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geodezji,
 • kartografii,
 • systemów informacji o terenie,
 • stosowania metod i narzędzi z zakresu geodezji,
 • planowania przestrzennego,
 • nowoczesnych technik pomiarów geodezyjnych,
 • pozyskania, przetwarzania i wykorzystania wyników pomiarów,

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE?

Geodezja i planowanie przestrzenne to kierunek, który wyróżnia się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć kompleksowe wykształcenie oraz rozwinąć wiedzę z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej czy kartografii. W planie przewidziano także wiele innych równie ciekawych zajęć oraz warsztatów, dzięki którym studenci zdobędą cenne umiejętności praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (Inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek geodezja i planowanie przestrzenne będą miały okazję uczęszczać na wiele ciekawych zajęć, podczas których dowiedzą się więcej na temat gospodarki przestrzennej, geodezji, geografii czy kartografii. Ponadto, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat systemów informacji o terenie oraz architektury i urbanistyki.

Powyższe studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu możliwe będzie wykształcenie cennych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się wykonywania pomiarów geodezyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych. Ponadto poznają zasady profesjonalnego planowania przestrzennego, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru zarządzania i przedsiębiorczości.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE?

Studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE?

Ukończenie studiów na powyższym kierunku otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Ponadto mogą podjąć pracę w firmach geodezyjnych, gdzie wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z przedsiębiorstwami budowlanymi lub biurami projektowymi i urbanistycznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne:

 • biura projektowe
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwa geodezyjne
 • firmy budowlane
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Geograficzne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia