Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Al. Powstańców Warszawy 8

35 - 959 Rzeszów

Tel: (0-17) 865 17 55

Fax: (0-17) 854 31 16

email: rm@prz.edu.pl

http://wbmil.prz.edu.pl/

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy 8

35 - 959 Rzeszów

Tel: (0-17) 865 17 55

Fax: (0-17) 854 31 16

email: rm@prz.edu.pl

http://wbmil.prz.edu.pl/

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria materiałowa
  Absolwent posiada gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Dobiera materiały inżynierskie do różnych zastosowań. Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę obejmującą technologię wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metody kształtowania struktury i właściwości materiałów.
  Stosuje podstawowe metody badań materiałów. Analizuje i formułuje racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Podejmuje działania mające na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie inżynierii materiałowej, a także śledzi najnowsze dokonania i trendy w technologiach, badaniach i zastosowaniach materiałów inżynierskich.
  Samodzielnie planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową, komunikuje się efektywnie z szerokim gronem specjalistów, posługując się specjalistyczną terminologią. Cechą charakterystyczną tego kierunku studiów  jest innowacyjność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie kształtowania właściwości nadstopów
  • Zaawansowane technologie materiałowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały żaroodporne i żarowytrzymałe
  • Technologie kształtowania właściwości materiałów inżynierskich

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria środków transportu

  Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę inżynierską i umiejętności z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji i diagnostyki środków transportu jak również technicznej obsługi procesów transportowych.

  Treści kształcenia przygotowują studentów do efektywnej pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących najnowsze systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w szczególności z branży "automotive", przedsiębiorstwach transportowych oraz profesjonalnej aktywności na rynku usług motoryzacyjnych i transportowych.

  Ogólna wiedza i umiejętności zostają poszerzone i ukierunkowane w ramach wybranej przez studenta specjalności, dając absolwentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Logistyka i inżynieria transportu
  • Komputerowe projektowanie środków transportu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Logistyka i inżynieria transportu
  • Komputerowe projektowanie środków transportu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środków transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów lotnictwo i kosmonautyka
  Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych a także pilotażu. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji.
  Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie:   awioniki, płatowców, silników lotniczych. Absolwenci kierunku pilotaż uzyskują umiejętności pilota zawodowego przygotowanego do podjęcia pracy pilota liniowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Awionika
  • Pilotaż
  • Samoloty
  • Silniki lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Awionika
  • Pilotaż
  • Samoloty
  • Silniki lotnicze

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Kompetencje absolwenta
  Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. Wykazuje się zaawansowaną znajomością zasad mechaniki, projektuje maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia.

  Absolwent dobiera odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonuje projekty, opracowuje technologię wytwarzania oraz nadzoruje eksploatację urządzeń. Posiada umiejętność pracy zespołowej, koordynowania prac i oceny ich wyników, sprawnie posługuje się technikami informatycznymi. Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami rozszerzonymi w zakresie wybranej grupy przedmiotów obieralnych (specjalności).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • Inżynieria odlewnictwa inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
  • Napędy mechaniczne
  • Pojazdy samochodowe – diagnostyka samochodów
  • Pojazdy samochodowe – samochody
  • Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe
  • Programowanie i automatyzacja obróbki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
  • Napędy mechaniczne
  • Pojazdy samochodowe – diagnostyka samochodów
  • Pojazdy samochodowe – samochody
  • Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe
  • Programowanie i automatyzacja obróbki
  • Inżynieria medyczna
  • Organizacja produkcji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • Inżynieria odlewnictwa inżynieria spawalnictwa
  • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
  • Napędy mechaniczne
  • Pojazdy samochodowe – diagnostyka samochodów
  • Pojazdy samochodowe – samochody
  • Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe
  • Programowanie i automatyzacja obróbki

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Alternatywne źródła i przetwarzanie energii
  • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
  • Napędy mechaniczne
  • Pojazdy samochodowe – diagnostyka samochodów
  • Pojazdy samochodowe – samochody
  • Pojazdy samochodowe – silniki spalinowe
  • Programowanie i automatyzacja obróbki
  • Inżynieria medyczna
  • Organizacja produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów mechatronics

  Graduates have a thorough knowledge, skills and competences in the field of analysis, design, construction of automation systems, control systems, software for industrial and service mechatronics systems as well as designing decision support systems.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów mechatronika
  Kompetencje absolwenta
  Absolwenci kierunku mechatronika posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu obsługi, programowania, budowania systemów mechatroniki przemysłowej. Wykazują się znajomością zasad projektowania układów mechanicznych, programowania systemów automatyki, analizy dynamiki układów, obsługi oraz programowania systemów pomiarowych, programowania robotów, systemów wizyjnych oraz zasad budowy sieci przemysłowych.
  Nabyte kompetencje predysponują ich do pracy w zakładach produkcyjnych, jednostkach projektowych czy usługowych, działających w obszarze inżynierii mechanicznej. Absolwenci dysponują umiejętnościami, które umożliwiają im płynne poruszanie się w nowoczesnych technologiach informatycznych, takich jak: uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna, realizowanych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.
  Absolwenci samodzielnie planują i organizują pracę indywidualną i zespołową, komunikują się z szerokim gronem odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii. Wypracowują nowe rozwiązania dla złożonych problemów w zakresie mechatroniki, zasięgając w miarę potrzeb opinii ekspertów. Założeniem kształcenia na kierunku mechatronika jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka i robotyka
  • Komputerowo wspomagane projektowanie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka i robotyka
  • Komputerowo wspomagane projektowanie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów transport

  Absolwent może podjąć pracę w:

  • w biurach projektowych,
  • w firmach wykonawczych,
  • w  jednostkach administracji drogowej,
  • w  jednostkach administracji kolejowej,
  • w laboratoriach badawczych.

  Absolwent kierunku transport jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się transportem drogowym lub kolejowym. Transport jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu środków transportu drogowego i kolejowego, sterowania ruchem, planowania sieci transportowych, ochroną środowiska w transporcie, niezawodnością systemów transportowych oraz infrastruktury transportu: dróg szynowych lub samochodowych i obiektów inżynierskich.

  Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji w przemyśle maszynowym oraz ekonomii i zarządzania. Jest przygotowany do projektowania i nadzorowania systemów produkcyjnych, opracowania technologii produkcji w przemyśle maszynowym, zarządzania procesami produkcyjnymi. Potrafi zarządzać transferem technologii i innowacjami.
  Posiada wiedzę i umiejętności menedżerskie z zakresu, zarządzania przedsiębiorstwem, inwestycjami, kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania personelem.
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją i produkcją maszyn bądź ich części, jednostkach doradczych i projektowych związanych z przemysłem maszynowym oraz innych, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Wiedza i umiejętności absolwenta są poszerzone w zakresie wybranej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Systemy zapewnienia jakości produkcji
  • Zarządzanie systemami produkcyjnym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Systemy zapewnienia jakości produkcji
  • Logistyka produkcji
  • Zarządzanie systemami produkcyjnym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka biznesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Ekologia produkcji
  • Nowoczesne metody zarządzania produkcją
  • Zintegrowane systemy wytwarzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (9)

KPSiIT Ocena odpowiedz

Kontynuacją poprzedniego kierunku "Transport" na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa jest właśnie "Inżynieria środków transportu"

KPSiIT Ocena odpowiedz

Transport od tego roku akademickiego jest już na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - to już zupełnie inny kierunek niż Transport w poprzednich latach naboru gdzie był realizowany na wydziale budowy Maszyn i Lotnictwa. Należałoby skorygować błędną informację na stronie 'otouczelnie'

Alka Ocena odpowiedz

ZiIP to kierunek, którego nie byłam pewna, ale po 2 latach jestem bardzo mile zaskoczona i mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swojego wyboru

Iza Ocena odpowiedz

Wydział jest bardzo dobrze zorganizowany, dobrze działa a babki w dziekanacie są sympatyczne :)

Olek Ocena odpowiedz

Na MiBM trzeba zapierniczać, jak odpuścisz na pewnym poziomie, trudno Ci będzie odnaleźć się na późniejszych etapach nauki bo przedmioty często są ze sobą powiązane , ale za to dla studentów MiBM jest duży wachlarz staży

Darek W Ocena odpowiedz

Jestem studentem Turystyki, kierunek sam w sobie nie jest ciężki, ale jak chcesz wiązać z nim przyszłość powinieneś robić coś poza nauką na kolokwia i egzaminy

Mariusz Ocena odpowiedz

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka to bardzo ciekawy kierunek, to jest to co wyróżnia Politechnikę Rzeszowską spośród innych uczelni.

Rafał Ocena odpowiedz

Nie mam porównania co do innych uczelni, bo studia 1 i 2 stopnia kończyłem na Politechnice Rzeszowskiej, ale według mnie jest spoko.

Daniel Ocena odpowiedz

Polecam MiBM, nie jest łatwo, ale po zakończeniu studiów dużo ciekawej pracy.