INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU studia-kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria środków transportu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środków transportu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria środków transportu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria środków transportu - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii środków transportu charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria środków transportu: diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym, komputerowe projektowanie środków transportu, logistyka i inżynieria transportu.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku inżynieria środków transportu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria środków transportu:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Inżynieria środków transportu stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środków transportu studia niestacjonarne

Inżynieria środków transportu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środków transportu studia I stopnia

Inżynieria środków transportu studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środków transportu

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku inżynieria środków transportu?

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu aspektów dotyczących jednej z gałęzi gospodarki, jaką jest transport. Jako student dowiesz się więcej na temat projektowania, eksploatacji, budowy środków transportu oraz zarządzania ich bezpieczeństwem.

Co więcej, podczas nauki będziesz miał szansę zapoznać się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i oprogramowaniami, które usprawnią twoją pracę i wpłyną na jej większą efektywność.

Jako, że studia te nastawione są przede wszystkim na kształtowanie umiejętności praktycznych będziesz miał dostęp do nowocześnie wyposażonych laboratoriów i symulatorów, dzięki czemu zyskasz cenne doświadczenie i sprawdzisz swoje możliwości w realnych warunkach.

W ramach kursu dostępne są cztery specjalności o różnym profilu kształcenia: inżynieria pojazdów szynowych, środki techniczne w logistyce i spedycji, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego oraz inżynieria środków transportu przemysłowego.

Dzięki tak bogatej ofercie kształcenia będziesz mógł skupić się na zdobywaniu kwalifikacji z wybranej przez siebie dyscypliny. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas praktyk studenckich, które odbędziesz w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie, zajmującym się produkcją środków transportu.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria środków transportu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Fizyka techniczna
 • Podstawy elektrotechniki
 • Podstawy normalizacji i innowacje
 • Materiały eksploatacyjne
 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy techniki cieplnej
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu
 • Samochodowe silniki spalinowe
 • Pojazdy samochodowe
 • Prawo transportowe

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji środków transportu
 • znajomości budowy środków transportu
 • znajomości urządzeń obsługowonaprawczych pojazdów
 • znajomości technologi informatycznych, stosowanych w pracy inżynierskiej
 • umiejętności zarządzania transportem publicznym
 • ochrony środowiska w transporcie
 • znajomości podstaw prawa transportowego
 • umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środków transportu?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria środków transportu można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, którym zależy na połączeniu studiów z innymi aktywnościami.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych.

 

Studia na kierunku inżynieria środków transportu możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria środków transportu będą miały okazję rozwinąć i swoją wiedzę z zakresu nauk technicznych, logistyki, transportu oraz spedycji. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Technologie kształtowania wyrobów

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie licznych warsztatów realizowanych na kierunku inżynieria środków transportu zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się analizowania systemów transportowych czy zarządzania procesem logistycznym i spedycyjnym.

Studenci skupią się również na poznaniu budowy samochodów i silników spalinowych oraz ich eksploatacji. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Inżynieria środków transportu to niezwykle ciekawe studia, które kształcą specjalistów z obszaru jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu, jaką jest transport. Kierunek ten jest skierowany do wszystkich tych, którzy zdają sobie sprawę jak istotne jest monitorowanie bezpieczeństwa środków transportu i ile poszczególnych i ważnych elementów składa się na ten efekt.

Dzięki tym innowacyjnym studiom, które skupiają się zarówno na kształtowaniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, dowiesz się jak funkcjonuje ten dział gospodarki i poznasz jego specyfikę.

Jeżeli więc jesteś osobą o dużych zdolnościach technicznych i chcesz rozwijać swoją wiedzę inżynierską to studia na kierunku inżynieria środków transportu będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

5. Gdzie studiować inżynierię środków transportu

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środków transportu:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria środków transportu trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środków transportu będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra inżyniera.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria środków transportu będziesz miał gruntowne i wszechstronne wykształcenie z zakresu budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa środków transportu oraz innych ważnych aspektów wchodzących w skład tej gałęzi przemysłu.

Uzyskane kompetencje umożliwią Ci podjecie pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tego obszaruJako absolwent z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych w działach zajmujących się logistyką i transportem.

Co więcej, po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji zyskasz szansę na pracę w przemyśle kolejowym, a także będziesz osobą kompetentną do zarządzania systemem transportu publicznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i zdobywać dalsze wykształcenie kierunkowe, co tylko zwiększy twoje perspektywy zawodowe.

 

Absolwent kierunku inżynieria środków transportu znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • działy zajmujące się logistyką i transportem
 • działy zarządzania transportem publicznym
 • przemysł kolejowy
 • przewoźnicy drogowi
 • porty lotnicze
 • jednostki administracji państwowej

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu