al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów biotechnologia
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku biotechnologia obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie biotechnologii, obejmujące biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów i możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii na różnych poziomach organizacji cząsteczek i komórek z zastosowaniem technik modelowania i projektowania procesów biotechnologicznych.
  W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Biochemia stosowana oraz Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych. W programie uwzględniono również kształcenie w zakresie języka obcego ogólnego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biochemia stosowana
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biochemia stosowana
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów biotechnology

  The graduate has basic knowledge and engineering skills. He possess a general knowledge in the field of biotechnology, in particular on issues related to: biotechnology (including understanding of biochemical, molecular and cellular basis of organism functioning, the potential use of biological material in biotechnology - from single molecules through complexes and macromolecules to single-cell and multicellular organisms), general and inorganic chemistry, physical chemistry and organic chemistry, chemical analysis (including basic methods of instrumental analysis, apparatus and unit processes (operations) used in the biotechnology industry).

  He knows the basic methods, techniques, tools and materials used in simple engineering tasks solving in the field of biotechnology, in particular related to: information technologies, computational and simulation techniques, mastery of essential experimental techniques used in biological sciences, application of fundamental experimental and laboratory techniques used in molecular biology, computer programs that support modeling and designing biotechnological processes.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów chemical and process engineering

  The graduate has general knowledge of mathematical-natural sciences and technical sciences. He understands and is able to use basic principles and physical laws that underlie chemical and process engineering to solve technical problems, including: principles of mass, energy and momentum balancing, laws of equilibrium (chemical and phase), laws of process kinetics. The graduate understands the course of processes at stationary and non-stationary state as well as the basics of processes control and safe processes conduction. He can plan and do research, use measuring instruments and interpret the obtained results.

  He knows the basic methods, techniques and tools used to solve simple engineering tasks in the field of chemical and process engineering, in particular: principles of process and apparatus design, computational and simulation techniques, typical commercially available design supporting programs.

  Graduates can elaborate their own simple calculation programs, can use professional literature and databases and can prepare the calculation of process costs. The graduate is prepared to take a professional job in the chemical industry and related industries - in positions related to the running and organization of production processes as well as design offices and consulting companies.

  The graduate has a knowledge of a foreign language at the B2 level of the Common European Framework of Reference for languages of the Council of Europe. The graduate has ingrained habits of continuous education and is prepared to undertake second-degree studies or appropriate post-graduate studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemical and process engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych: matematyki, fizyki i chemii oraz przedmiotów kierunkowych dotyczących przenoszenia i bilansowania masy, pędu i energii, termodynamiki procesowej, technologii chemicznej, operacji i procesów jednostkowych, maszyn i aparatów przemysłu chemicznego, inżynierii reakcji chemicznych, grafiki inżynierskiej, informatyki i metod obliczeniowych, podstaw automatyki i miernictwa przemysłowego, technologii zrównoważonych i inżynierii środowiska, podstaw inżynierii produktu, oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i eksploatacji procesów.
  W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych oraz Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Od roku akademickiego 2022/2023 planuje się kształcenie w ramach nowej specjalności: Technologie wodorowe, będącej odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii produkcji i dystrybucji wodoru. Kształcenie w zakresie języka obcego zapewnia osiągnięcie poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Prowadzone są także zajęcia z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych. Program obejmuje 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną obowiązującą na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Technologie wodorowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria farmaceutyczna

  Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

  To innowacyjne połączenie inżynierii, technologii chemicznej i farmacji, które zaowocuje obecnością na rynku pracy inżynierów chemików bardzo dobrze znających i rozumiejących specyfikę zarówno produkcji farmaceutycznej, jak również standardy produkcji obowiązujące wytwórców suplementów diety czy wyrobów weterynaryjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria farmaceutyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów technologia chemiczna
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku technologia chemiczna obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie technologii chemicznej, obejmujące termodynamikę techniczną, podstawy fizykochemiczne operacji i procesów jednostkowych stosowanymi w przemyśle chemicznym, aparaturę procesową, informacje na temat podstawowej bazy surowcowej przemysłu chemicznego, procesów petrochemicznych, wytwarzania najważniejszych produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego (w tym zagadnienia z ceramiki) i organicznego oraz chemii i technologii polimerów.
  W programie znajdują się trzy obieralne specjalności: Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, Inżynieria chemiczna i bioprocesowa, Technologia organiczna i tworzywa sztuczne. W programie przewidziano również kształcenie w zakresie języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą obowiązującą na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Technologia produktów leczniczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Technologia produktów leczniczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Opinie (17)

Jolka Ocena odpowiedz

Duży plus za Panie z Dziekanatu :D

Klaudia M Ocena odpowiedz

Po wcześniejszej uczelni bardzo ważnym była dla mnie organizacja na uczelni- tutaj mogą pochwalić się na prawdę wysokim poziomem organizacji

Marta Ocena odpowiedz

Fajne koła naukowe, każdy znajdzie coś dla siebie, a co ważne należą do nich na prawdę ludzie z pasją

Ola Ocena odpowiedz

Dopiero zaczęłam studiować na wydziale Chemii, ale jak na chwilę obecną- nie mam żadnych zastrzeżeń

Ewa Ocena odpowiedz

Wszystko jest tak jak powinno być. Wydział jest na prawdę spoko

Oski Ocena odpowiedz

super ludzie, którzy tworzą w tym miejscu coś wyjątkowego. Na uczelnie chodzi się z czystą przyjemnością. Ogólnie wydział też jest spoko

Lena naaa Ocena odpowiedz

Jestem na drugim stopniu Technologi Chemicznej i jestem bardzo zadowolona z tego, że kontynuowałam naukę na tym kierunku. Jest to niezłe dopełnienie do studiów licencjackich, a co ważne zajęia się nie powtarzają

Mania M. Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie Chemiczną i Procesową na Uniwersytecie Rzeszowskim. Super wykładowcy !!!

Karola Ocena odpowiedz

Polecam :-)

Arek Ocena odpowiedz

Chcieć to móc, wiadomo, że sama wiedza ze studiów nie wystarczy, ale jak tylko interesujesz się swoim kierunkiem i dokształcasz się w odpowiedni sposób na pewno osiągniesz to, czego chcesz...

Justyna Ocena odpowiedz

Miałam okazje być na fajnych praktykach, ktore polecała uczelnia. Udało mi się potem dostać na staż do tej samej firmy. Widziałam, że zajęcia ze studiów w zdecydowanej większości przydały się w praktyce

Marcin Ocena odpowiedz

Nie ma co narzekać. Wszędzie znajdzie się to coś co komuś nie będzie odpowiadało. Ja skończyłem tutaj technologię chemiczną i jestem zadowolony

Nina Ocena odpowiedz

Jeżeli tylko Ci się chce to uczelnia na pewno daje takie możliwości

Maja Ocena odpowiedz

Polecam Chemię na tym wydziale

Toom Ocena odpowiedz

Szowinizm, opryskliwosc wielu prowadzących zajecia, dramatyczne wyposażenie laboratoriów. Chromtagraf to tylko zobaczycie a nie zostaniecie nauczynie praktyki. Skończyłem tam studia ale stanowczo odradzam ten wydział.

Kay Ocena odpowiedz

W zasadzie nie ma na co narzekać, jestem zadowolona. O ile chcesz się wykazać i masz ku temu predyspozycje, masz na to możliwość.

lil Ocena odpowiedz

Za duży nacisk kładą na fizykę zamiast na chemię czystą.