al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

tel./fax (0 17) 854 36 55

e-mail: chemia@prz.rzeszow.pl

http://chemia.prz.edu.pl/

 

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów biotechnologia
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku biotechnologia obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie biotechnologii, obejmujące biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów i możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii na różnych poziomach organizacji cząsteczek i komórek z zastosowaniem technik modelowania i projektowania procesów biotechnologicznych.
  W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Biochemia stosowana oraz Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych. W programie uwzględniono również kształcenie w zakresie języka obcego ogólnego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biochemia stosowana
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biochemia stosowana
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów chemical engineering technology
  The study programme includes general education in the field of basic chemistry, general engineering activities and in the field of chemical technology and engineering, concerning, among others, typical chemical and mechanical processes used in the chemical industry, various physicochemical and analytical methods used to assess the properties of engineering materials, as well as the use of computer tools supporting design, modelling and manufacturing.
  The study programme additionally gives the opportunity to individualise the path of education, in accordance with the student's interests, by selecting thematic blocks (specialities): sustainable chemical technologies (green chemical technologies eliminate waste, improve production safety, and its economics) or engineering of polymeric materials (polymers are ideal for all types of engineering applications to replace traditional materials with much simpler materials for manufacturing while maintaining their desired properties).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemical engineering and technology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych: matematyki, fizyki i chemii oraz przedmiotów kierunkowych dotyczących przenoszenia i bilansowania masy, pędu i energii, termodynamiki procesowej, technologii chemicznej, operacji i procesów jednostkowych, maszyn i aparatów przemysłu chemicznego, inżynierii reakcji chemicznych, grafiki inżynierskiej, informatyki i metod obliczeniowych, podstaw automatyki i miernictwa przemysłowego, technologii zrównoważonych i inżynierii środowiska, podstaw inżynierii produktu, oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i eksploatacji procesów.
  W programie znajdują się dwie obieralne specjalności: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych oraz Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Od roku akademickiego 2022/2023 planuje się kształcenie w ramach nowej specjalności: Technologie wodorowe, będącej odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii produkcji i dystrybucji wodoru. Kształcenie w zakresie języka obcego zapewnia osiągnięcie poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Prowadzone są także zajęcia z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych. Program obejmuje 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną obowiązującą na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Technologie wodorowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów inżynieria farmaceutyczna

  Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

  To innowacyjne połączenie inżynierii, technologii chemicznej i farmacji, które zaowocuje obecnością na rynku pracy inżynierów chemików bardzo dobrze znających i rozumiejących specyfikę zarówno produkcji farmaceutycznej, jak również standardy produkcji obowiązujące wytwórców suplementów diety czy wyrobów weterynaryjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria produkcji leków
  • Rozwój leków

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria farmaceutyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów technologia chemiczna
  Program kształcenia na studiach I stopnia na kierunku technologia chemiczna obejmuje kształcenie w zakresie matematyki, fizyki i chemii oraz ogólnej działalności inżynierskiej. Program zakłada kształcenie w zakresie technologii chemicznej, obejmujące termodynamikę techniczną, podstawy fizykochemiczne operacji i procesów jednostkowych stosowanymi w przemyśle chemicznym, aparaturę procesową, informacje na temat podstawowej bazy surowcowej przemysłu chemicznego, procesów petrochemicznych, wytwarzania najważniejszych produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego (w tym zagadnienia z ceramiki) i organicznego oraz chemii i technologii polimerów.
  W programie znajdują się trzy obieralne specjalności: Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, Inżynieria chemiczna i bioprocesowa, Technologia organiczna i tworzywa sztuczne. W programie przewidziano również kształcenie w zakresie języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz przedmioty humanistyczno-ekonomiczno-społeczne. Program obejmuje także 4-tygodniową praktykę zawodową. Studia I stopnia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą obowiązującą na Wydziale.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Technologia produktów leczniczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
  • Technologia produktów leczniczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE WODOROWE

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska - kierunek studiów technologie wodorowe
  Program studiów obejmuje kształcenie poszerzone w zakresie wybranych aspektów dotyczących technologii wodorowych obejmujące m.in. scentralizowane i rozproszone technologie wytwarzania wodoru, sposoby jego magazynowania w różnych stanach skupienia, systemy dystrybucji z wykorzystaniem sieci przesyłowej oraz dedykowanych form transportu, kierunki wykorzystania wodoru oraz jego pochodnych w różnych gałęziach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
  Program studiów daje dodatkowo możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami studenta, poprzez wybór z oferty specjalistycznych przedmiotów wybieranych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (17)

Jolka Ocena odpowiedz

Duży plus za Panie z Dziekanatu :D

Klaudia M Ocena odpowiedz

Po wcześniejszej uczelni bardzo ważnym była dla mnie organizacja na uczelni- tutaj mogą pochwalić się na prawdę wysokim poziomem organizacji

Marta Ocena odpowiedz

Fajne koła naukowe, każdy znajdzie coś dla siebie, a co ważne należą do nich na prawdę ludzie z pasją

Ola Ocena odpowiedz

Dopiero zaczęłam studiować na wydziale Chemii, ale jak na chwilę obecną- nie mam żadnych zastrzeżeń

Ewa Ocena odpowiedz

Wszystko jest tak jak powinno być. Wydział jest na prawdę spoko

Oski Ocena odpowiedz

super ludzie, którzy tworzą w tym miejscu coś wyjątkowego. Na uczelnie chodzi się z czystą przyjemnością. Ogólnie wydział też jest spoko

Lena naaa Ocena odpowiedz

Jestem na drugim stopniu Technologi Chemicznej i jestem bardzo zadowolona z tego, że kontynuowałam naukę na tym kierunku. Jest to niezłe dopełnienie do studiów licencjackich, a co ważne zajęia się nie powtarzają

Mania M. Ocena odpowiedz

Polecam Inżynierie Chemiczną i Procesową na Uniwersytecie Rzeszowskim. Super wykładowcy !!!

Karola Ocena odpowiedz

Polecam :-)

Arek Ocena odpowiedz

Chcieć to móc, wiadomo, że sama wiedza ze studiów nie wystarczy, ale jak tylko interesujesz się swoim kierunkiem i dokształcasz się w odpowiedni sposób na pewno osiągniesz to, czego chcesz...

Justyna Ocena odpowiedz

Miałam okazje być na fajnych praktykach, ktore polecała uczelnia. Udało mi się potem dostać na staż do tej samej firmy. Widziałam, że zajęcia ze studiów w zdecydowanej większości przydały się w praktyce

Marcin Ocena odpowiedz

Nie ma co narzekać. Wszędzie znajdzie się to coś co komuś nie będzie odpowiadało. Ja skończyłem tutaj technologię chemiczną i jestem zadowolony

Nina Ocena odpowiedz

Jeżeli tylko Ci się chce to uczelnia na pewno daje takie możliwości

Maja Ocena odpowiedz

Polecam Chemię na tym wydziale

Toom Ocena odpowiedz

Szowinizm, opryskliwosc wielu prowadzących zajecia, dramatyczne wyposażenie laboratoriów. Chromtagraf to tylko zobaczycie a nie zostaniecie nauczynie praktyki. Skończyłem tam studia ale stanowczo odradzam ten wydział.

Kay Ocena odpowiedz

W zasadzie nie ma na co narzekać, jestem zadowolona. O ile chcesz się wykazać i masz ku temu predyspozycje, masz na to możliwość.

lil Ocena odpowiedz

Za duży nacisk kładą na fizykę zamiast na chemię czystą.