Uniwersytet Wrocławski

Wydział Biotechnologii UWr

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław              

tel: +48 71 375-2995

e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl

http://www.biotech.uni.wroc.pl

Wydział Biotechnologii UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław              

tel: +48 71 375-2995

e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl

http://www.biotech.uni.wroc.pl

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów biotechnologia

  Jeśli interesują Cię biologia molekularna   biochemia lub genetyka, jeśli chcesz wykorzystywać wiedzę z tego zakresu w praktyce na przykład projektując nowe leki lub modyfikując rośliny i mikroorganizmy w celu uzyskania cennych bioproduktów, Biotechnologia to studia dla Ciebie.

  Uczestnicząc w wykładach i seminariach, a przede wszystkim w prowadzonych w małych grupach zajęciach laboratoryjnych dowiesz się więcej o strukturze, funkcji i regulacji aktywności cząsteczek biologicznych. Poznasz zaawansowane techniki biochemiczne, biofizyczne i mikroskopowe, metody biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, nauczysz się prowadzenia hodowli mikroorganizmów i kultur tkankowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie biomedyczne
  • Biologia medyczna
  • Biologia systemowa i bioinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, biologia, fizyka, matematyka, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego innych niż biotechnologia oraz wszyscy kandydaci spoza Uniwersytetu Wrocławskiego składają kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Kandydaci zobowiązani są wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego może być dyplom potwierdzający zdanie egzaminu Cambridge First Certificate. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia wiedzę z zagadnień, których lista jest dostępna w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii www.biotech.uni.wroc.pl. Rozmowa oceniana jest w skali punktowej od 0 do 50 punktów. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum 20 punktów. Podstawą przyjęcia w ramach rekrutacji będzie lista rankingowa kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli rozmowę kwalifikacyjną, sporządzona według ilości uzyskanych punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów biotechnology

  The aim of BSc studies in biotechnology is:

  • acquiring basic knowledge of the molecular basis of biological phenomena and processes through learning mathematics, statistics, chemistry, physics, as well as molecular biology, genetics, microbiology, biology of the cell and biotechnology,
  • acquisition of deeper knowledge in the biochemistry of proteins, carbohydrates and lipid compounds, their structures and functions, as well as their metabolisms,
  • acquisition of the skills to use various experimental techniques required for employment in the biotechnological industry, as well as various types of laboratories (analytical, research or industrial),
  • understanding of computer and language tools, their application for collection, analysis and presentation of data during professional work,
  • preparing the student to conduct an independent or collaborative research practice, to discuss results, to formulate statements, and write reports.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDICAL BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów medical biotechnology

  Second level studies in Medical Biotechnology at the Faculty of Biotechnology enable students to develop skills in solving problems arising in experimental work.

  Individual master’s dissertation projects coordinated by the Faculty’s research and teaching staff serve this purpose. The second cycle program reflects the specificity and high quality of scientific research of the Faculty’s 15 research groups.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) na kierunkach: biotechnologia, biochemia, biologia medyczna, biologia molekularna lub pokrewnych, umożliwiających zrealizowanie kierunkowych efektów uczenia w naukach medycznych, biologicznych, chemicznych. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).d) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów medyczna biotechnologia molekularna

  Dlaczego warto studiować na kierunku Medyczna Biotechnologia Molekularna:

  • Jeśli chcesz wiedzieć jak, na poziomie molekularnym, działają komórki i organizmy i jeśli interesujesz się biochemicznymi przemianami zachodzącymi w organizmie ludzkim,
  • jeśli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznego, medycznego zastosowania wiedzy w leczeniu chorób genetycznych, metabolicznych i nowotworowych,
  • jeśli interesuje Cię projektowanie nowych leków lub ich nośników, opracowanie nowych terapii i szczepionek, poszukiwanie nowych substancji o cennych aktywnościach biologicznych i udoskonalanie organizmów je produkujących,
  • jeśli chciałbyś/chciałabyś od początku studiów zaangażować się w rozwiązywanie problemów naukowych;
  • jeśli marzysz o uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych na światowym poziomie,
  • to Medyczna Biotechnologia Molekularna (MBM) jest kierunkiem dla Ciebie.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku medyczna biotechnologia molekularna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, biologia, fizyka, matematyka, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

edyta Ocena odpowiedz

Dla mnie studia to coś znacznie więcej niż tylko nauka i egzaminy. To początek dorosłego życia, a także świetny moment do rozwijania swoich pasji. Najlepszym miejscem, w którym można realizować wszystko swoje zamierzenia jest Uniwersytet Wrocławski.