Uniwersytet Wrocławski

Wydział Fizyki i Astronomii UWr

pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

Wydział Fizyki i Astronomii UWr

Uniwersytet Wrocławski

pl. Maxa Borna 9,

50-204 Wrocław,

tel./fax: 71 321 76 82

tel.: 71 375 93 57; 71 375 94 04

e-mail: dziekan@ift.uni.wroc.pl

http://www.wfa.uni.wroc.pl/

 • ASTRONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów astronomia

  Astronomia to niezwykła nauka przybliżająca nam tajemnice Wszechświata. Każdy, kogo interesują procesy zachodzące w gwiazdach, galaktykach i innych ciałach niebieskich, powinien wybrać studia astronomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Instytut Astronomiczny znajduje się we wschodniej części Wrocławia na skraju Parku Szczytnickiego. Jego integralną część stanowi Obserwatorium Astronomiczne UWr położone w Białkowie, które wyposażone jest w unikatowe w skali światowej instrumenty obserwacyjne. Będziesz mieć do nich dostęp już od początku studiów! Podobnie, już na starcie otworzą się przed Tobą możliwości angażowania się w badania heliofizyczne i astrofizyczne w ramach projektów badawczych realizowanych przez naszą kadrę.

  Astronomia należy do nauk ścisłych, dlatego na tych studiach otrzymasz solidne ścisłe wykształcenie. Wiedza, którą zdobędziesz, oparta jest na podstawach nauk matematyczno-fizycznych, m.in. na znajomości procesów fizycznych, budowy i ewolucji gwiazd, fizyki układów planetarnych, fizyki Słońca czy kosmologii. Poznasz sposoby stosowania modeli matematycznych i fizycznych służących do opisu procesów zachodzących w obiektach astronomicznych, a także nauczysz się formułowania problemów naukowych i metod ich rozwiązywania.

  Na tym kierunku zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz konkretne umiejętności. Wiemy, że w studiowaniu nie chodzi o to, żeby znać wyłącznie podręcznikowe teorie, dlatego w trakcie studiów dowiesz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a także poznasz nowoczesne technologie związane m.in. z programowaniem w językach Fortran i Python.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z astronomii, fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów astronomii. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy udostępniony jest w dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów fizyka

  Fizyka to studia dla osób, które chcą poznawać świat i rozumieć mechanizmy nim rządzące. Kierunek łączy solidne ścisłe wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy z fascynującym odkrywaniem nieznanego i spoglądaniem na otaczającą nas rzeczywistość z zupełnie nowej perspektywy.

  Na Wydziale Fizyki Astronomii stawiamy na rozwój. Stale poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o przedmioty, które dostarczą naszym studentom nowatorskich umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Dajemy naszym studentom duże możliwości wyboru. Fizykę znajdziesz u nas na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, a na nich aż kilkanaście specjalności.

  Tworzymy tzw. kierunki zamawiane, dzięki czemu nasze laboratoria są coraz lepiej wyposażone, a nasi studenci korzystają z motywacyjnych stypendiów, a także płatnych staży studenckich w znanych dolnośląskich firmach technologicznych. Fizykę łączymy m.in. z naukami medycznymi lub ekonomią, co sprawia, że wykształcenie, jakie zdobywają nasi studenci, jest unikalne, nowatorskie i co najważniejsze – wszechstronne. Ponadto kształcimy również w języku angielskim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka komputerowa
  • Ekonofizyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka doświadczalna
  • Fizyka komputerowa
  • Fizyka nauczycielska
  • Master's study of theoretical physics

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę i umiejętności z fizyki i matematyki na poziomie licencjackich studiów fizyki. Wykaz zagadnień określający obowiązujący zakres wiedzy dostępny jest na stronie internetowej Wydziału: https://wfa.uwr.edu.pl/rozmowa-kwalifikacyjna/. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-10 punktów. Absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych większościowo do dyscypliny nauki fizyczne lub astronomia, którzy na dyplomie ukończenia studiów na tych kierunkach uzyskali ocenę co najmniej dobrą, są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują za nią maksymalną liczbę 10 punktów. Na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie minimum 5 punktów. W przypadku jednakowego wyniku rozmowy o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ukończonych studiów wykazana w suplemencie do dyplomu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów informatyka stosowana i systemy pomiarowe

  Informatyka stosowana i systemy pomiarowe to 3,5-letnie studia inżynierskie. Uwzględniając opinie pracodawców o aktualnych potrzebach rynku pracy, proponujemy studia ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw związanych z wszechstronnym i praktycznym zastosowaniem informatyki.

  Tym, co odróżnia proponowany kierunek od klasycznych studiów informatycznych, jest wzbogacenie programu o elementy elektroniki, metodologii prowadzenia eksperymentów i pomiarów fizycznych oraz kompetencje inżynierskie związane z analizowaniem, projektowaniem i tworzeniem systemów kontrolno-pomiarowych. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała temu kierunkowi dwa prestiżowe tytuły: Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia.

  Szczególne miejsce na tym kierunku zajmują zajęcia praktyczne, w tym projekty programistyczne (indywidualne i zespołowe), których celem jest zdobycie kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych oraz aplikacji WWW. Zdobędziesz tu praktyczne umiejętności programowania komputerów i urządzeń mobilnych, mikrokontrolerów i popularnych systemów wbudowanych, nauczysz się podstaw przedsiębiorczości i elementów wzornictwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Irek Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda.

maciek Ocena odpowiedz

Studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim to fajna przygoda. Nauka na świetnej uczelni i wspaniałym mieście. Czego można chcieć więcej od studiów?